تولیدات فاخر سینمایی در ایران جدی گرفته نشده است
رئیس دانشگاه هنر معتقد است که تولیدات سینمایی دولتی‌ساز، تولیدات موفقی نیستند؛ اصل کار ساخت فیلم باید مردمی باشد و با بودجه مردمی اتفاق بیفتد.

محمدرضا حسنایی در گفت وگو با ایرنا درباره نقاط قوت و ضعف سینمای ایران اظهار کرد: عظمت کار سینما به عظمت کارهای دیگر کشور وابسته است. فیلمنامه می‌تواند قسمتی از نقطه ضعف سینمای ما باشد اما مقدار هزینه‌ای که در سینما می‌شود باید به اندازه توقعی باشد که از آن داریم.وی افزود: باید دید کشورهای مطرح در تولیدات سینمایی چقدر در این بخش هزینه می‌کنند. مردم ما چقدر برای لباس و سینما هزینه می‌کنند و این نیاز به فرهنگ دارد.

حسنایی گفت: سینما در ایران به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. هر موقع جدی گرفته شده، آثار فاخر بوده و هر موقع جدی گرفته نشده چنین اتفاقی نیفتاده است. وی توضیح داد: جدی گرفتن حتما به معنای هزینه کردن نیست. موقعی پولی به شما داده می‌شود اما بنا بر صلاحیت نیست و اثرش برنمی‌گردد. جدی گرفتن به این معناست که پول را دور نمی‌ریزید. برخی وقت‌ها با هزینه ساخت یک فیلم سینمایی می‌شود ۱۰فیلم تجربی فوق‌العاده ساخت و در مقابل با همین هزینه یک فیلم ناموفق ساخت.

حسنایی افزود: تحقیق و پژوهش، کار دانشگاه است و باید ضایعات مربوط به آثار ناموفق سینمایی را شناسایی و از تکرار آن جلوگیری کند. اصل کار ساخت فیلم باید مردمی و با بودجه مردمی اتفاق بیفتد وگرنه به نظر نمی‌رسد که کارهای دولتی بتوانند تأثیر عمیق بگذارد.وی تأکید کرد: ترجیح می‌دهم که کارهای سینمایی مردمی‌ساز باشد به شرطی که حمایت شود و برخورد مناسبی همراه با تعامل با آنها به عمل آید. آثار خصوصی اگر کارهایی است که مردم انجام می‌دهند، منطقی‌تر از این است که دولت‌سازی شود.

نسخه مناسب چاپ