امضای یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان بازرسی و آمبودزمان دانمارک
سرویس خبر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور که بنا به دعوت همتای خود یورگن استین سورنسن به کپنهاگ سفر کرده است با دستگاه‌های نظارت و بازرسی کشور پادشاهی دانمارک (آمبودزمان پارلمانی) یادداشت تفاهم همکاری امضاء کرد.

این تفاهمنامه در ۶ ماده با هدف ایجاد و تقویت فعالیت‌های مشترک آمبودزمانی (رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاه‌های اداری) و ارتقاء ظرفیت طرفین در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد، شفافیت و پاسخگویی به امضاء رسید.

در سفر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشورمان به دانمارک، علاوه بر دیدار با رئیس بازرسی این کشور، از زندان هورسه غورد در شهر هلسینگور و پارلمان دانمارک، بازدید به عمل آمد. همچنین در دیدار با رئیس مرکز شفافیت بین‌المللی این کشور و نیز دادستان جرایم اقتصادی و بین‌المللی، در خصوص شفافیت، پاسخگویی، پیشگیری و مبارزه با فساد گفتگو شد.

نسخه مناسب چاپ