شورای امنیت، مخالفان برگزاری انتخابات در لیبی را تهدید کرد
سرویس خارجی: شورای امنیت بار دیگر حمایت خود را از فرستاده سازمان ملل اعلام و تهدید کرد کسانی را که انتخابات و روند موفقیت آمیز گذار سیاسی در لیبی را مختل می‌کنند، تحریم‌ خواهد کرد.

شورای امنیت با صدور بیانیه ای تهدید کرد که علیه کسانی که مانع تکمیل روند گذار سیاسی به شکل موفقیت آمیز شوند از جمله در برگزاری انتخابات مانع تراشی کنند، تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. شورای امنیت همچنین از فعالیت «عبدالله باتیلی» فرستاده سازمان ملل به لیبی حمایت کرد.این شورا افزود: افراد یا سازمان‌هایی که صلح یا ثبات و امنیت در لیبی را تهدید یا در تکمیل فرایند سیاسی مانع تراشی می‌کنند براساس تحریم‌های شورای امنیت مجازات می‌شوند. این شورا از نقش مصر در انجام مذاکرات بین شورای عالی کشور و پارلمان لیبی استقبال و از پیشرفت تدریجی احراز شده در چارچوب قانونی انتخابات لیبی و اصلاحات شماره ۱۳ در منشور قانون اساسی تقدیر کرد.در فوریه گذشته پارلمان لیبی اصلاحات شماره سیزده در منشور قانون اساسی را اعلام کرد (قانون اساسی موقت بعد از سرنگونی معمر قذافی) تا پایگاه قانونی برای برگزاری انتخابات باشد. شورای عالی کشور نیز این روند را به ثمر نشاند.

نسخه مناسب چاپ