عکس و حرف
 

کمیته برگزاری رقابت های تکواندو گرنداسلم ووشی چین – انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس ، بانوی ایرانی، معصومه باقری را به عنوان بهترین داور این مسابقات انتخاب کرد

نسخه مناسب چاپ