تهیه فرمول بلندمدت برای عرضه های پتروشیمی
تهیه یک فرمول بلندمدت برای تعیین قیمت‌ها به فعالان بازار سرمایه برای پیش بینی آینده کمک می کند.

علی‌عباس کریمی معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ایسنا، به بررسی پیشنهادات سازمان بورس برای بسته خروج از رکود دولت پرداخت و گفت: محور پیشنهاداتی که ما دادیم تامین مالی برای بازار سرمایه بود. یکی از مشکلات بزرگ ما عدم شفافیت‌ در بازار است. مثلا هر سال در لایحه بودجه برای خوراک پتروشیمی قیمت متفاوت تعیین می‌شود و این باعث عدم قدرت پیش‌بینی متغیر‌های اصلی بازار برای فعالان می‌شود. پیشنهاد ما این است که یک فرمول بلند‌مدت تهیه شود.

معاون توسعه شرکت بورس افزود: شفافیت بازار به فعالان کمک می‌کند تا سهام شرکت‌های معدنی و پتروشیمی که هر سال عوارض به آنها تعلق می‌گیرد، قیمت مشخص داشته باشد.

کریمی بیان کرد: معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند به توسعه بازار کمک کند.

اگر افزایش سرمایه شرکت‌ها مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد، باعث می‌شود شرکت‌ها تشویق شوند به جای تقسیم سود افزایش سرمایه بدهند که به توسعه بازار اولیه نیز کمک می‌کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه گفت: پیشنهاد دیگر ما این است که تسهیلات تولید که از طریق صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها اعطا می‌شود بر اساس شفافیت و معیارهایی باشد که شرکت‌ها را مکلف به ارائه‌ی اطلاعات شفاف کند. اگر این محدودیت ایجاد شود شرکت‌ها تشویق می‌شوند وارد بازار سرمایه شوند.

کریمی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای دولت برای تامین مالی از طریق ابزار‌های مالی این است که با فروش اوراق مشارکت بدهی‌های معوق به پیمانکاران را بپردازد، البته باید بازار ثانویه این ابزار مالی تامین شود، یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند یا نرخ اوراق مشارکت بر اساس ریسک و بازدهی پروژه تعیین شود.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: شناور بودن قیمت‌ها به دولت کمک می‌کند یک بازار منسجم در چارچوب بازار سرمایه ساماندهی شود تا تامین مالی و بازپرداخت بدهی‌هایش را انجام دهد.

نسخه مناسب چاپ