وقف زمین توسط پدر شهید در مهریز
یزد ـ خبرنگار اطلاعات: پدر شهید محمدرضا عبدالهی، قطعه زمین خود به ارزش ۹۵۰ میلیون ریال را برای توسعه مسجد امام حسین(ع) شهرستان مهریز وقف کرد.

حسین شجریان،‌ سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه مهریز،‌ با بیان این مطلب افزود: مطابق وقف‌نامه،‌ این زمین به وسعت ۳۶۸ مترمربع برای توسعه مسجد،‌ ساخت ساختمان فاطمیه، کتابخانه شهید عبدالهی و امور فرهنگی درنظر گرفته شده است.وی گفت:‌ در مهریز ۳۷۰۰ موقوفه و ۱۸۳۵ رقبه شامل زمین، باغ،‌ آب در شهر و مناطق روستایی این شهرستان وجود دارد که طبق نظر واقفان خیراندیش، در مورد آن‌ها اقدام شود.او افزود:‌۱۱۰۰ موقوفه و رقبه در اختیار مردم این شهرستان است که باید طبق مقررات، زیرنظر اداره اوقاف قرار گیرد.شجریان گفت:‌پارسال سه وقف جدید توسط نیک‌اندیشان شهرستان مهریز انجام گرفت که امیدواریم امسال نیز شاهد حضور بیشتر مردم در این بخش باشیم.

نسخه مناسب چاپ