قدیمی‌ترین سیاهچاله جهان هستی شناسایی شد
 

تلسکوپ فضایی «جیمز وب» قدیمی‌ترین سیاه‌چاله شناخته شده تاکنون در جهان هستی را کشف کرده که می‌تواند شناخت دانشمندان از منشاء اَبَرسیاهچاله‌های بعدی را ارتقا دهد.

به گزارش ایرنا از «ساینس‌الرت»، کشف یک سیاه‌چاله تشکیل یافته در ۵۷۰میلیون سال پس از انفجار بزرگ «مهبانگ» (بیگ‌بنگ) می‌تواند به دانشمندان در زمینه شناخت بهتر این غول‌های مکنده فضایی یاری برساند. بسیاری از کهکشان‌ها یک اَبَرسیاهچاله در مرکز خود دارند اما مشخص نیست که این سیاهچاله‌ها دقیقا چگونه تا این حد عظیم و غول‌آسا شده‌اند.

در این حال، مشاهدات انجام‌شده با تلسکوپ جیمز وب یک ابرسیاهچاله فعال را شناسایی کرده که معادل ۱۰میلیون برابر خورشید جرم دارد و با مکیدن مواد و اجرام از محیط پیرامونی خود در فضا به طور مداوم در حال بزرگ‌تر شدن است.

این سیاهچاله در داخل یکی از اولین کهکشان‌های شناسایی شده با نام CEERS_1019کشف شده است و شناسایی آن می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین معماهای علم فضا مربوط به دوران‌ اولیه پیدایش جهان هستی پاسخ دهد؛ این که چگونه سیاهچاله‌ها در بامداد کیهانی ( Cosmic Dawn) در مدت کوتاهی تا چنان اندازه‌های بزرگی رشد کردند؟

«ربکا لارسن» متخصص فیزیک نجومی از دانشگاه تگزاس آمریکا می‌گوید: در ابتدا در حال مشاهده کهکشان یادشده به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به نور تولیدشده توسط تشکیل ستارگان در کیهان اولیه بوده است.

گمان می‌رود که این نور بر اثر یونیزاسیون هیدروژن خنثی با فعالیت تشکیل ستارگان ایجاد می‌شود. کیهان اولیه مملو از غبار هیدروژن خنثی بوده که از انتشار نور جلوگیری می‌کرده است.بعد از یونی شدن این هیدروژن بود که نور توانست آزادانه جریان یابد. این محققان با نگاه به ابرسیاهچاله در کهکشان CEERS_1019بر این گمان هستند که این شیءیا جرم (سماوی) بر اثر فروپاشی یک جرم بزرگ مانند یکی از اولین ستاره‌ها در آن کهکشان شکل گرفته است. آن ستارگان نسبت به ستارگان امروزی بسیار بزرگ‌تر بوده اند و از این رو سیاهچاله ناشی از چنان فروپاشی، در مسیر تبدیل به یک سیاهچاله بسیار بزرگ قرار داشته است.

نسخه مناسب چاپ