اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل بزودی ابلاغ می‌شود
سرویس شهرستان ها: رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: بزودی دستورالعمل های اجرایی سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل از سوی دولت به دستگاه های متولی ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایرنا، محمد عباسی در حاشیه نشست ستاد راهبردی مدیریت فرهنگی اجتماعی سواحل خزر که در دفتر استانداری غرب مازندران با حضور استانداران و فرماندهان سپاه پاسداران استان‌های شمالی برگزار شد، افزود: دولت همچنان به دنبال ابلاغ و اجرایی کردن دستورالعمل های این طرح است؛ چرا که سیر قانونی آن در شورای نگهبان هم تصویب شده است و اکنون در پی تحقق آن هستیم. هرچند از پارسال بخشی از دستورالعمل های اجرایی آن عملیاتی شد اما باید نهایی شود.

وی اظهار داشت: اکنون به دنبال ایجاد هم افزایی، وفاق و تبادل تجربه ها میان دستگاه های اجرایی در حوزه ساحل هستیم و نکته مهم تر آن که طرح مدیریت جامع واحد و یکپارچه ای باید در حوزه سواحل وجود داشته باشد و تمامی تلاش ها این است که بتوان صالح ترین و توانمندترین شخصیت ها را در حوزه اجرایی سواحل کشور برگزینیم و وزارت کشور هم دلسوزانه پیگیر رفع مسائل و مشکلات حوزه ساحلی استان های شمالی کشور است.

معاون وزیر کشور گفت : بنا به تاکید رئیس جمهوری و وزیر کشور و پس از آزاد سازی حریم ۶۰متری دریا ، ستادی تشکیل شده است که مهم ترین هدف آن ارائه خدمات مطلوب و استفاده بهینه مردم از سواحل است که جای تقدیر دارد . یکی از ماموریت های این ستاد برنامه ریزی جامع و مطلوب در بخش های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است تا بتوان میزبان لایقی برای گردشگران در شروع فصل گردشگری در استان های شمالی باشیم.عباسی افزود: این ستاد همه مسائلی که می تواند در پاسداری شروع فصل گردشگری در استان های شمالی در گروه فرهنگی، خدماتی و نگاه تقویمی به این فرصت ها همراه داشته باشد یا به عبارتی که همه قواعد، قوانین و دستورالعمل هایی که ضرورت دارد مردم بتوانند از آن بهره ببرند را دنبال خواهد کرد ؛ ضمن آن که سلامت امنیت روانی و جسمی مردم هم در ابعاد مختلف در سواحل برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین درباره هوشمند سازی سواحل شمال تاکید کرد: این موضوع برای ما مهم است که بخشی از روند اجرایی این طرح سال گذشته آغاز شد و این روند ادامه دارد . همه تلاش ها این است که این طرح را تقویت کنیم تا بتوایم جلوی سوانح دریایی و غرق شدن افراد را بگیریم و به صفر برسانیم و یکی از برنامه های راهبردی و محوری ستاد هم در این بخش است.

نسخه مناسب چاپ