وزارت کشور: ایمنی بناها و پروژه‌های ملی باید در اولویت باشد
 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت که این سازمان پیگیر آن است که ساختمان‌ها به ویژه پروژه‌های ملی پیوست بحران داشته باشند .

محمد حسن نامی در گفتگو با ایلنا درباره سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها براساس این سند گفت: مطابق ماده ۴قانون مدیریت بحران، سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با رویکرد پیشگیری تدوین و تصویب شده است که بخش عمده این سند پاسخ و مقابله با بحران است و همچنین بازسازی و بازتوانی از اهداف مهم آن است.

وی ادامه داد: در بحث بازتوانی و بازسازی ،بازتوانی اقتصادی را نیز اضافه کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در اصلاح قانون این را هم بیاوریم چراکه وقتی در جایی سیل یا زلزله می‌آید درست است که باید اماکن دوباره ساخته یا بازسازی شوند اما بازسازی وضع اقتصادی هم مهم است، چراکه مردم با بازسازی اقتصاد باید به زندگی خود برگردند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تقسیم‌بندی صورت گرفته در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور اظهار داشت: براساس این تقسیم‌بندی بهبود نظام حکمرانی و توسعه ظرفیت‌ها، تحقق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، اولویت‌دهی و توسعه اقدامات کاهش خطر، پاسخ موثر به حوادث و سوانح و بازسازی با مشارکت مردم و همچنین تحقق جامع محوری مدیریت بحران در این سند دیده شده است.

نامی تاکید کرد: چشم اندازی که تا پایان سال ۱۴۱۰پیش بینی شده این است که محورهایی چون مدیریت خرد محور و یکپارچه و هماهنگ، افزایش تاب آوری و سازگاری جامعه به ویژه در بحث آموزش و ایمن سازی، رفاه و سلامت و کرامت جامعه ایرانی، استفاده از دانش و فناوری نوین محقق شود. در رویداد ایران قوی نیز که در سال گذشته با حضور ۱۲۴شرکت دانش بنیان برگزار شد موضوع استفاده از دانش و فناوری‌های نوین بررسی شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره برنامه های کاهش هزینه‌های ناشی از خسارت‌های بجا مانده از حوادث طبیعی در دولت گفت: برنامه‌ریزی در جهت استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای در حوزه کشاورزی یکی از این اقدامات است. اکنون مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و ضریب نفوذ بیمه کشاورزی بین ۸تا ۱۲درصد است و این میزان پاسخگوی خساراتی که به ویژه در حوادثی مانند سیل و زلزله ایجاد می‌شود، نیست.

نامی ادامه داد: همچنین استفاده از جامعه علمی و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان که منتج به تبادل تفاهم نامه و تهیه بانک اطلاعاتی که می‌تواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. تاب آوری در برابر پدیده‌هایی مانند سیلاب، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، فرونشست، زمین لرزش، رانش زمین، آتش سوزی و ریزگرد نیز از دیگر برنامه‌های ما است. مهمترین این تاب‌آوری‌ها باید در خصوص سیل و زلزله صورت بگیرد چراکه بیشترین خسارات در این دو حادثه به کشور وارد می‌شود و اگر توجهی به بحث فرونشست نشود، فرونشست نیز می‌تواند مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.

وی یا د آوری کرد: ساختمان‌ها به ویژه پروژه‌های ملی پیوست بحران داشته باشند. بحران یک موضوع ملی و اجتماعی است و باید همه توجه داشته باشند. همچنین از سازمان استاندارد درخواست کرده‌ایم نظارت بیشتری داشته باشند و مصالحی تولید شود که ساختمان‌های ما را برای زلزله‌هایی بیش از ۸ریشتر ایمن کند.اکنون ساختمان‌های ناایمن داریم به این علت که با مصالح ایمن ساخته نشده اند. نباید اجازه ساخت طبقه اضافه را بدهیم و نباید شهرداران اجازه دهند که خارج از این مقررات اجرایی که شورای عالی معماری و شهرسازی وضع کرده است، کاری انجام شود.

ساختمان‌ها به ویژه پروژه‌های ملی پیوست بحران داشته باشند . محمد حسن نامی در گفتگو با ایلنا درباره سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها براساس این سند گفت: مطابق ماده ?قانون مدیریت بحران، سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور با رویکرد پیشگیری تدوین و تصویب شده است که بخش عمده این سند پاسخ و مقابله با بحران است و همچنین بازسازی و بازتوانی از اهداف مهم آن است. وی ادامه داد: در بحث بازتوانی و بازسازی ،بازتوانی اقتصادی را نیز اضافه کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در اصلاح قانون این را هم بیاوریم چراکه وقتی در جایی سیل یا زلزله می‌آید درست است که باید اماکن دوباره ساخته یا بازسازی شوند اما بازسازی وضع اقتصادی هم مهم است، چراکه مردم با بازسازی اقتصاد باید به زندگی خود برگردند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تقسیم‌بندی صورت گرفته در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور اظهار داشت: براساس این تقسیم‌بندی بهبود نظام حکمرانی و توسعه ظرفیت‌ها، تحقق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، اولویت‌دهی و توسعه اقدامات کاهش خطر، پاسخ موثر به حوادث و سوانح و بازسازی با مشارکت مردم و همچنین تحقق جامع محوری مدیریت بحران در این سند دیده شده است. نامی تاکید کرد: چشم اندازی که تا پایان سال ????پیش بینی شده این است که محورهایی چون مدیریت خرد محور و یکپارچه و هماهنگ، افزایش تاب آوری و سازگاری جامعه به ویژه در بحث آموزش و ایمن سازی، رفاه و سلامت و کرامت جامعه ایرانی، استفاده از دانش و فناوری نوین محقق شود. در رویداد ایران قوی نیز که در سال گذشته با حضور ???شرکت دانش بنیان برگزار شد موضوع استفاده از دانش و فناوری‌های نوین بررسی شد. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره برنامه های کاهش هزینه‌های ناشی از خسارت‌های بجا مانده از حوادث طبیعی در دولت گفت: برنامه‌ریزی در جهت استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای در حوزه کشاورزی یکی از این اقدامات است. اکنون مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و ضریب نفوذ بیمه کشاورزی بین ?تا ??درصد است و این میزان پاسخگوی خساراتی که به ویژه در حوادثی مانند سیل و زلزله ایجاد می‌شود، نیست. نامی ادامه داد: همچنین استفاده از جامعه علمی و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان که منتج به تبادل تفاهم نامه و تهیه بانک اطلاعاتی که می‌تواند مورد استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. تاب آوری در برابر پدیده‌هایی مانند سیلاب، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، فرونشست، زمین لرزش، رانش زمین، آتش سوزی و ریزگرد نیز از دیگر برنامه‌های ما است. مهمترین این تاب‌آوری‌ها باید در خصوص سیل و زلزله صورت بگیرد چراکه بیشترین خسارات در این دو حادثه به کشور وارد می‌شود و اگر توجهی به بحث فرونشست نشود، فرونشست نیز می‌تواند مشکلاتی را برای ما ایجاد کند. وی یا د آوری کرد: ساختمان‌ها به ویژه پروژه‌های ملی پیوست بحران داشته باشند. بحران یک موضوع ملی و اجتماعی است و باید همه توجه داشته باشند. همچنین از سازمان استاندارد درخواست کرده‌ایم نظارت بیشتری داشته باشند و مصالحی تولید شود که ساختمان‌های ما را برای زلزله‌هایی بیش از ?ریشتر ایمن کند.اکنون ساختمان‌های ناایمن داریم به این علت که با مصالح ایمن ساخته نشده اند. نباید اجازه ساخت طبقه اضافه را بدهیم و نباید شهرداران اجازه دهند که خارج از این مقررات اجرایی که شورای عالی معماری و شهرسازی وضع کرده است، کاری انجام شود.

نسخه مناسب چاپ