سقف تسهیلات مسکن جوانان افزایش یافت
سرپرست بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال ۱۴۰۲ خبرداد.

به گزارش فارس، علی عسکری دراین باره اظهار داشت: سقف تسهیلات اعطایی برای افتتاح کنندگان حساب در سال ۱۴۰۲ در مناطق مختلف کشور متناسب با مبلغ واریزی با تغییراتی همراه شده است که این مبلغ در سال پنجم در شهر تهران ۱۶ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۱۲ میلیارد ریال خواهد بود.

وی افزود: سقف تسهیلات متعلقه بعد از گذشت ۱۵ سال تمام در شهر تهران ۴۰ میلیارد ریال، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۴ میلیارد ریال و در سایر مناطق ۲۸ میلیارد ریال خواهد بود.

سرپرست بانک مسکن اظهار داشت: حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان در تمام مناطق جغرافیایی کشور ۸ میلیون ریال است و درصورتی که سپرده گذاران بخواهند از سقف تسهیلات بهره‌مند شوند می باید براساس دستورالعمل های موجود مبالغ بیشتری واریز کنند.

نسخه مناسب چاپ