۹۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل هستند
آمار اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات از ۸۰ درصد در ابتدای کار دولت به ۹۱ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات با انتشار پستی افزود: یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم، پایان پروژه اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت است.

وی ادامه داد: دراین راستا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا نیمه فروردین سال جاری تعداد ۳ هزار و ۴۲۵ روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت متصل شده‌اند.زارع‌پور تصریح‌کرد: عمده روستاهایی که پوشش اینترنت در آن‌ها برقرار شده است، جزو روستاهایی هستند که از نظر وجود زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و زیرساخت شبکه که الزامات ایجاد پوشش اینترنت است، در مضیقه بوده‌اند.

نسخه مناسب چاپ