بهزیستی: با جمع آوری کودکان کار و خیابان مخالفیم
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از وجود ۱۲۰هزار کودک کار در کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱حدود ۱۴هزار و ۵۰۰نفر از کودکان خیابانی شناسایی شده‌اند.

محمدرضا حیدرهایی در گفتگو با ایسنا، افزود:ازاین تعداد،حدود ۱۰هزار و ۵۰۰نفر از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کردند و بقیه تمایلی برای دریافت این خدمات نداشتند.سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی توسط مددکاران در پاتوق‌های کودکان کار، خدمات را معرفی و آنها را جذب می‌کندو به دنبال آن این کودکان با مدل مددکاری و روانشناسی در چارچوب توانمندسازی خانواده ساماندهی و حمایت خواهند شد.

حیدرهایی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی به عنوان سازمان «مددکارمحور» با جمع‌آوری کودکان کار و خیابان به طور کلی مخالف است، گفت: معتقدیم جمع‌آوری این کودکان مشکل آنها را حل نمی‌کند. جمع‌آوری کودکان کار و خیابان موجب می‌شود آنها از دسترس سازمان بهزیستی برای دریافت حمایت خارج شوند.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در صورتی که دو تا سه هفته تمرکز خود را بر جمع‌آوری کودکان کار و خیابان قرار دهیم، ممکن است برای مدت زمانی شاهد حضور آنها در کف خیابان‌ها نباشیم؛ حال آنکه مشکل آنها حل نشده و فقط مدل کاریشان تغییر کرده است به طوری‌که اگر در گروه سنی نوجوان باشند ممکن است در فروش و جابجایی مواد مخدر از آنها استفاده شود و اگر کم سن و سالتر باشند به کارگاه‌های زیرزمینی یا زباله‌گردی ورود پیدا کنند.

وی افزود: افرادی که در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند، زباله‌گردی برایشان کاراقتصادی بسیار جذابی است ،پس چه بهتر از کارگرانی استفاده کنند که دستمزد کمتری دریافت و مدت زمان بیشتری برایشان کار کنند، از همین رو در این زمینه از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند. حیدرهایی معتقد است که اگر دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل کنند، به طور حتم کودکان منفعت بیشتری می‌برند. طبق قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، در موضوع کودکانِ کار و خیابان، شهرداری‌ها موظف به تامین فضا برای سازمان بهزیستی هستند تا از این طریق بهزیستی بتواند مدل حمایتی خود را اجرا کند. همچنین شهرداری‌ها موظف‌اند مکان‌های تفریحی و ورزشی خود را در مدت زمان مشخصی از شبانه‌روز به‌طور رایگان در اختیار کودکان کار و خیابان قرار دهند.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: به جای اینکه موضوع ساماندهی کودکان خیابانی بین دستگاه‌ها پاسکاری شود و توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، ۲۰دستگاهی که قانون به آنها تکلیف کرده است ، به موضوع ورود کنندو وظایف خود را در کنار یکدیگر با محوریت سازمان بهزیستی انجام دهند.

نسخه مناسب چاپ