مدیریت شهری کرج ملزم به تکمیل خط ۲قطار شهری شد
سرویس شهرستان ها:رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج ، گفت: با توجه به اهمیت زیست محیطی قطار شهری، شهرداری کرج ملزم به رفع نواقص و تکمیل قطعات خط ۲متروی این کلانشهر شد.

به گزارش ایرنا، علیرضا رحیمی در حاشیه نشست فوق العاده کارگروه قطار شهری کرج که با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و مدیران و مشاوران این پروژه برگزار شد، افزود: کمیته و کارگروه های تخصصی در دوره ششم شورای شهر برای کمک و تسهیل کار در شهرداری و همچنین در جهت پیشبرد پروژه ها تشکیل شد که باید مدیریت شهری به تصمیم های این کارگروه ها توجه کند. وی اظهار داشت: تکمیل بخش های دیگر از خط ۲قطار شهری کرج و رفع نواقص فنی این پروژه از اولویت های کاری امسال است .رحیمی بر رفع نواقص فنی قطعه نخست قطار شهری کرج تاکید کرد و گفت: موانع اجرای پروژه قطار شهری باید هر چه سریع تر رفع و خدمات لازم به شهروندان ارائه شود.

وی ادامه داد: تامین منابع مالی و آماده سازی رام دوم قطار شهری کرج از مهمترین تکالیف مدیریت شهری این کلانشهر در روزهای آتی است.

بنا به این گزارش،عملیات احداث خط ۲قطار شهری کرج به طول ۲۷کیلومتر با ۲۷ایستگاه از سال ۱۳۸۵آغاز شد و تاکنون ۱۵کیلومتر از تونل این خط حفاری شده است .قطعه نخست خط ۲قطار شهری کرج به طول ۶.۵کیلومتر اواخر پارسال با حضور وزیر کشور به طور آزمایشی راه اندازی شد.

نسخه مناسب چاپ