دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .

خداوندا در این روز به اعمال نافله و مستحبات مرا بهره وافر عطا فرما و به حاضر کردن مسائل در حقم کرم فرما و وسیله‌ام را به درگاه‌ات نزدیک ساز، ای که بازت ندارد اصرار مصرّان.

نسخه مناسب چاپ