مالکان ساختمان‌های ناایمن تهران به دادسرا معرفی می شوند
سرویس خبر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ساختمان‌های ناایمن گفت: تعداد ساختمان های ناایمن به ۹۹عدد کاهش یافته است.

قدرت الله محمدی در مورد ساختمان های ناایمن اظهار داشت:تا پایان اردیبهشت جمع بندی می کنیم و مالکانی که برای ایمن سازی همکاری نکرده اند را به دادسرا معرفی خواهیم کرد.وی همچنین با اشاره به بکارگیری بانوان آتش‌نشان گفت: هفته گذشته، تمرینات عملیات شبانه بانوان آتش نشان به پایان رسید و به این ترتیب در ایستگاه های آتش نشانی مستقر خواهند شد.

نسخه مناسب چاپ