آرزوهای میراثک
چهل‌ودومین آرزو
بعضی روزها وقتی توی خیابان‌ قدم می‌زنم می‌بینم که یک عالمه لامپ و چراغ روشن است. چراغ مغازه‌‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، پل‌ها، برج‌ها و … . روشن بودن بیش از حد چراغ‌ها یک‌جور آلودگی ایجاد می‌کند که به آن «آلودگی نوری» می‌گویند. استفاده بیش از حد از چراغ‌ها باعث می‌شود تا ما نتوانیم ستاره‌ها را خوب تماشا کنیم.

ندیدن ستاره‌ها در آسمان به پرنده‌ها هم خیلی آسیب می‌زند. اگر ستاره‌ها پیدا نباشند پرنده‌ها مقصد خودشان را گم می‌کنند؛ چون آن‌ها مسیر پروازشان را از روی ستاره‌ها می‌فهمند.

من آرزو می‌کنم که آدم‌ها از روشن کردن الکی چراغ‌ها دست بردارند تا باز هم مثل قدیم‌ها بتوانیم شکل‌های جورواجور صور فلکی را تماشا کنیم و از دیدن ستاره‌ها لذت ببریم.

نویسنده: سمانه آقائی آبچوئیه

تصویرگر: مهشید رجایی

code

نسخه مناسب چاپ