اختصاص۱۰ هزار میلیارد تومان به مکانیزاسیون کشاورزی
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریم ذوالفقاری دراین باره گفت: در سال گذشته در حوزه مکانیزاسیون تا بهمن اعتباری نداشتیم و با همکاری بانک کشاورزی در دوماه آخر سال ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص پیدا کرد.

نسخه مناسب چاپ