گردش مالی پسماندها ۱۰ هزار میلیارد تومان است
نشست هم اندیشی مدیریت پسماند و تاثیر آن بر حقوق شهروندی با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست اظهار داشت: وزارت دادگستری در حوزه کودکان زباله گرد و حقوق شهروندی وظیفه هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های ذیربط مدیریت پسماند را برعهده دارد

وی با اشاره به اینکه وضع فعلی مدیریت پسماند زیبنده چهره شهر نیست و در مواردی ناقض حقوق شهروندی به شمار می رود گفت: با توجه به تاثیر نحوه مدیریت پسماندها در بهداشت شهری، انتقال و گسترش بیماری‌ها و ورود کودکان کار به این عرصه، لازم است با ایجاد انسجام و هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذیربط، درباره اخذ ضمانت اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان از ظرفیت دستگاه قضائی استفاده کرد .وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری درباره جمع آوری پسماندها، بر اجرای قانون تفکیک زباله و مدیریت پسماند از مبدا تاکید کرد.عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری هم در این نشست با اشاره به اینکه امروزه روشهای سنتی دفع پسماند منسوخ شده است اظهار داشت: گردش مالی حدود ۱۰هزار میلیارد تومانی پسماندها سبب جذب افرادسودجو و به کارگیری کودکان کار در این حوزه شده است که باید با همکاری همه دستگاه های ذیربط با تفکیک زباله از مبدا و استفاده از روشهای نوین در این باره اقدامات لازم را انجام داد.

نسخه مناسب چاپ