بیکاری از مشکلات مهم استان کرمانشاه است
کرمانشاه – خبرنگار اطلاعات: استاندار کرمانشاه گفت: نشاط افزایی و تقویت احساس هویت اجتماعی در استان کرمانشاه اهمیت و ضرورت دارد و میزبانی از مسابقات ملی و جهانی را یکی از راه‌های ارتقای نشاط اجتماعی در کرمانشاه است.

محمدطیب صحرایی در دیدار رئیس فدراسیون کونگ‌فو، به کاستی‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی در استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود‌: نیازهای کشوری و ملی ضریب بیشتری در کرمانشاه پیدا می‌کند.وی تاکید کرد: کرمانشاه به دلایل متعدد باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، همه استان‌ها برای انقلاب اسلامی زحمت کشیده‌اند، اما تلاش‌ها و زحمات مردم مرزنشین استان کرمانشاه نوع خاصی است که نباید مشمول مرور زمان شود و از یاد برود.استاندار کرمانشاه با بیان این که به تعبیر مقام معظم رهبری جنگ در کرمانشاه شروع شد و در این خطه هم تمام شد، گفت: حتی پس از جنگ و اکنون نیز آسیب‌هایی از این فضا و موقعیت مرزی استان کرمانشاه دیده می‌شود که هر چه بیشتر مرتفع شود برای کل کشور بهبودی به همراه دارد. اگر کشور بخواهد که پرچمی برافراشته داشته باشد باید همه اقوام و مناطق احساس خوشایندی داشته باشند.

صحرایی با اشاره به این که تلاش مدیریت ارشد استان کرمانشاه نیز این است که در کرمانشاه احساس پیشرفت بیش از گذشته درک شود، ادامه داد: متاسفانه در شرایطی قرار داریم که خیلی از معیارهای اجتماعی و فرهنگی استان دچار آسیب شده است، بیکاری از جمله مشکلات مهم استان است که آسیب مستقیم آن به جوان‌هاست.

نسخه مناسب چاپ