برداشت ۳۶ هزار تن گندم از مزارع استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار اطلاعات:مدیرکل غله استان بوشهر با اشاره به آغاز برداشت گندم در ۱۰۰ هزار هکتار اراضی این استان گفت: تاکنون ۳۶ هزار تن گندم از مزارع دیم استان بوشهر برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۸۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر به کشت گندم و ۱۵ هزار هکتار اراضی آبی هم به این محصول اختصاص یافته است. کبری توکلی با بیان این که پارسال برداشت گندم در اراضی استان بوشهر به شدت کاهش یافت و به حدود ۴۰ هزار تن رسید، ادامه داد: در سال زراعی گذشته به سبب تداوم خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی‌ها بسیاری از اراضی گندم دیم خسارت دید و به تولید محصول نرسید و کشاورزان خسارت دیدند.

وی با اشاره به این که در سال زراعی جاری بارش باران بسیار مطلوب بود و سبب خوشحالی کشاورزان در به بار نشستن اراضی به تولید گندم شد، گفت: بارش مطلوب باران در سال زراعی جاری سبب افزایش چند برابری تولید محصول گندم و خودکفایی استان در تأمین نیازهای خود شده است.

توکلی با بیان اینکه برداشت گندم از اراضی گندم استان بوشهر تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه دارد، گفت: برای برداشت این خوشه‌های طلایی بیش از ۷۰۰ دستگاه کمباین فعالیت می‌کنند.

مدیرکل غله استان بوشهر هم با اشاره به برداشت گندم از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی این استان گفت: تاکنون ۳۶ هزار تن گندم از مزارع دیم استان بوشهر برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

جمال زارعی افزود: برداشت گندم در مزارع دیم استان بوشهر در اراضی کشاورزی کاکی، شنبه، آبدان، دیر، شبانکاره و مناطقی از شهرستان‌های تنگستان، بوشهر و دشتستان آغاز شده است و برداشت گندم از مزارع آبی با توجه به رطوبت بالا در محصول گندم، قدری دیرتر آغاز می‌شود.

نسخه مناسب چاپ