تعیین سهمیه ارزی اقلام وارداتی با رویه مسافری به مناطق آزاد
ابلاغ سهمیه ارزی ورود ۲۰۰۰قلم کالای همراه مسافر به مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس بخشنامه گمرک سهمیه واردات کالای همراه مسافر به مناطق آزاد مشخص شد.به گزارش تسنیم، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرد: سقف سهمیه برای اقلام قابل ورود با رویه مسافری به مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰۵ میلیون دلار تعیین شد.

همچنین مقرر شد: اقلام سال گذشته مجموعاً شامل ۱۹۵۰ قلم کالا تا زمان تعیین اقلام جدید برای سال ۱۴۰۲ ابقاء شود. بدیهی است ارائه ثبت آماری معتبر برای کالاهایی که از طریق گمرک های مستقر در مناطق آزاد یا سایر گمرک های مرزی و داخلی به مقصد مناطق آزاد حمل می شود الزامی است و مسئولیت رعایت سقف ارزش کالای همراه مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه یادشده هم بر عهده سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ