امروز در تاریخ
نبرد برای پیشگیری از انحطاط تمدن ایرانی

بوغابیش ژنرال پارسی که درسال ۵۱۴ پیش از میلاد، در نیمه فروردین ماه با ۸۱ هزار سرباز از دریای مرمره گذشته بود تا در اروپای جنوب شرقی اقوام غیر متمدن را از نزدیکی مرزهای ایران براند، دوم ماه می این سال نیروهای خود را دو دسته کرد، دسته‌ای را روانه مقدونیه ساخت و دسته دیگری را مأمورکرد تا منطقه تراس (تراکیه، مناطق شمالی دریای اژه ـ جنوب بلغارستان امروز)را تصرف کنند.

این لشکرکشی به تصمیم داریوش بزرگ انجام شده بود.

داریوش نیز مانند کوروش بزرگ نمی‌خواست که با نزدیک شدن اقوامی با تمدن و فرهنگ عقب‌مانده و احیانا منحط به مرزهای ایرا‌ن‌زمین، به منش ایرانیان و نیز فرهنگ و تمدن پیشرفته آنان آسیب وارد شود.

ناصرالدین شاه به قتل رسید

۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵، ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزارضا کرمانی ۳۹ ساله کشته شد.

میرزارضا در کرمان یک ملک داشت که قبلا در اجاره پدرش بود که فوت شده بود. حاکم کرمان آن ملک را از دست میرزارضا خارج کرده بود. میرزارضا برای شکایت از او به تهران آمده بود ولی مورد اذیت و آزار کامران میرزا، مرد قدرتمند وقت قرار گرفته و زندانی هم شده بود.

میرزارضا به فکر حذف حاکمان افتاد و شاه وقت را انتخاب کرد.

مبارزه با فرمانداران پایان یافت

دوم می سال ۳۶۴ پیش از میلاد، یک سپاه از ارتش ایران به فرماندهی «اسپهبد مهرداد» عملیات پاک کردن مناطق ساحلی دریای سیاه را از وجود فرماندارانی که وفاداری آنان نسبت به دولت مورد تردید قرار گرفته بود به پایان رسانید.

برخی از این فرمانداران از جمله فرماندار «هراکلیا» دست به نافرمانی علنی زده بودند و دستورهای اردشیر دوم را رعایت نمی‌کردند. عملیات نظامی برای سرکوبی، دستگیری و مجازات کردن این یاغیان هفت ماه به طول انجامیده بود.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ