محیط‌زیست: ۶ استان کانون گرد و غبار هستند
 

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار با تاکید بر اینکه ۲۳استان دارای کانون گرد و غبار هستند، گفت: ۸۵درصد غبارخیزی کشوربه ترتیب مربوط به خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی‌محمد طهماسبی بیرگانی در سلسله نشست‌های آینده‌پژوهشی برنامه‌های حفاظت و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور که به صورت وبینار در محل فرهنگستان علوم برگزار شد، افزود: مطالعات مشترکی میان سازمان هواشناسی، زمین‌شناسی و سازمان منابع طبیعی انجام شد و اقدام به شناسایی مناطق غبارخیز کردیم.

وی با بیان اینکه در این مطالعات چهارشاخص مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: شاخص پوشش گیاهی از منظر فرسایش‌پذیری یکی از این شاخص‌ها بوده که نتایج به دست آمده نشان داده است در این شاخص، کل کشور در وضع قرمز قرار دارد.

طهماسبی رطوبت خاک، پوشش سنگفرش و بافت خاک را از دیگر شاخص‌های مورد مطالعه نام برد و ادامه داد: در گام دوم همه داده‌های ایستگاه‌های همدیدی(فضای قابل مشاهده از یک نقطه معین) کشور را در بازه ۱۵ساله جمع آوری کردیم و بر اساس داده‌های به دست آمده نقشه‌های شار(جریان) قائم داخلی فرسایش بادی، توفان ماسه و گرد و غبار در کشور (میزان برداشت غبار در واحد سطح) را تهیه کردیم.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار گفت: بر اساس این نقشه مناطق دارای شار گردوغبار، ۵۶.۷میلیون هکتار و مقدار غبار خیزی ۵میلیون تن در سال می‌شود. همچنین متوسط غبارخیزی در کشور ۵۵کیلوگرم بر هکتار در سال برآورد شده است.

به گفته طهماسبی، خراسان جنوبی با ۶میلیون هکتار غبارخیزی در صدر جدول مناطق گرد و غبار قرار دارد ادامه داد: بالاترین میزان غبارخیزی در این استان در مرز ایران و افغانستان و در یزدان‌آباد است.

وی اضافه کرد: سطح کانون‌های گرد و غبار ۲۳استان غبارخیز، ۳۴.۶میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی آنها ۴.۲۴میلیون تن در سال است.ضمن این که متوسط مقدار غبارخیزی کشور ۱۲۲کیلوگرم بر هکتار در سال است.

طهماسبی ادامه داد: با همکاری دانشگاه تهران کل نقشه‌های کاربری را با استفاده از نرم افزار، تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از دور نقشه‌های کاربری اراضی مناطق غبارخیز کل کشور به روز رسانی کردیم. بر اساس نتاج این بررسی‌ها ۴میلیون و ۳۸۱هزار و ۴۲۱هکتار اراضی بدون پوشش داریم.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار، گفت: کل مساحت مناطق غبارخیز تالاب‌های کشور دارای مساحتی برابر یک میلیون و ۴۶۳هزار و ۱۱۲هکتار و با شدت غبارخیزی متفاوت است.

از این میزان مساحت غبارخیز، ۷۹۸هزار و ۷۹۸هکتار معادل ۵۴.۶درصد دارای غبارخیزی کم و ۴۵۳هزار و ۲۶۶هکتار معادل ۳۰.۹درصد با غبارخیزی متوسط است. همچنین ۱۴.۴درصد از این مساحت با شدت غبارخیزی زیاد و خیلی زیاد است.

طهماسبی، کل مساحت کانون‌های غبارخیز را ۲۷۰میلیون هکتار و با مجموع غبار ۱۴۷میلیون تن غبار در سال دانست و گفت: مجموع غبارخیزی ویژه ۵۴۰کیلوگرم بر هکتار در سال است.

نسخه مناسب چاپ