هزاران پاکستانی پیکرهای ۸ معلم شیعه شهید به دست تروریست ها را تشییع کردند
 

هزاران نفر از مردم پاکستان در مراسم تشییع هشت معلم یک مدرسه شیعیان که روز پنجشنبه گذشته توسط افراد مسلح ناشناس ترور شدند، شرکت کردند. این هشت معلم در حمله افراد مسلح به مدرسه ای در شهر پاراچنار پاکستان در مرز افغانستان به شهادت رسیدند.

نسخه مناسب چاپ