‎جلوگیری از ساخت یک شهرک ۳۵۰ هکتاری غیرمجاز در اراضی صالحیه
سرویس حوادث: رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با ورود و دستور ویژه دادستانی نظرآباد از ایجاد یک شهرک غیرمجاز به وسعت۳۵۰ هکتار در اراضی زراعی این حوزه قضایی پیشگیری شد‏‎.

‎به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی گفت: در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت پیشگیری و مقابله به هنگام با هرنوع تغییرکاربری غیرمجاز و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها، در یک اقدام هماهنگ و پیشگیرانه که می‌توان آن را بزرگترین آزادسازی انجام شده در تاریخ حوزه قضایی شهرستان نظرآباد در یک روز بیان کرد، از تغییرکاربری ۳۵۰ هکتار از اراضی زراعی در محدوده «روستای صالحیه» بخش مرکزی نظرآباد جلوگیری شد‏‎.

‎رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری قدردانی ویژه رئیس قوه قضائیه در سفر ماه قبل به استان البرز از اقدامات «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که منجر به مقابله با تغییر کاربری ۷۲۶۵ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های استان شد، اضافه کرد: در اقدام اخیر که با پیگیری و دستور ویژه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد و همراهی مدیریت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد انجام شد، در مورد ۱۳۰ قطعه، تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعمال شد و از تغییر کاربری ۳۵۰ هکتار زمین پیشگیری به عمل آمد‏‎.

نسخه مناسب چاپ