ایران کمترین میزان بدهی خارجی را در غرب آسیا و آسیای مرکزی دارد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران در میان ۲۸ کشور غرب آسیا و آسیای مرکزی کمترین میزان نسبت بدهی ناخالص خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲را دارد.

به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی» اعلام کرد: نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱ر۳ درصد بوده که نسبت به سال پیش از آن تغییر نکرده است اما نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد (۲ر۳۹) درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در مقایسه با سایر کشورها در این منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ یعنی ۲۰ سال برابر با ۵ر۵درصد بوده است. بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ هم کاهش خواهد یافت و به ۹ر۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

نسخه مناسب چاپ