یادداشت
چند جفت چشم
اکبر عزیزی
رقابت های فوتبال لیگ برتر، به هفته پایانی خود رسیده است؛اما هنوز سرنوشت ومعرفی تیم قهرمان وحتی تیم های سقوط کننده به لیگ دسته اول در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در هفته ماقبل پایانی لیگ برتر که مسابقات جمعه گذشته به صورت همزمان برگزار شد،باز داستان کهنه همیشگی اعتراض مربیان از وضع قضاوت داوران به گوش رسید. قصد نداریم که به این موارد ورود داشته باشیم وبلکه اعتقاد بر این است که کارشناسان داوری بهترین نفرات برای قضاوت تلقی می شوند.اما می توان به این نکته اشاره داشت، اکنون که برای شناخت تیم قهرمان و وضع تیم های سقوط کننده، همه چیز به هفته پایانی موکول شده، لازم است که کمیته نظارت وحتی خود مدیران فدراسیون وسازمان لیگ در چند مسابقه مهم وحساس حضوری پر رنگ داشته باشند تا خدای نا کرده حقی پایمال نشود . به جای یک جفت چشم ، باید چندین جفت چشم را به کار گرفت تا بازیهای حساس از زوایای مختلف زیر ذره بین قرار بگیرد. هفته پایانی در مقابل قرار دارد وبا یک همت وخرد جمعی تلاش شود تا برای یکبار هم شده داستان کهنه وتکراری اعتراضات مربیان به نقطه پایان خود برسد. متاسفانه اکنون شرایطی در فوتبال ما حاکم شده که تیم های برنده وبازنده به صورت همزمان از قضاوت داوران نا راضی هستند اند باید برای یک بار هم شده است باید نظارت قوی را به کار گرفت تا مشخص شود که درد چیست و حق با چه کسی است؟

نسخه مناسب چاپ