اخلاق در ورزش
درس فروتنی
در جریان دیدار پرسپولیس با گل گهر سیرجان اتفاقی رقم خورد که شاید از چشم بسیاری پنهان ماند. این اتفاق به جریان بازی پا به توپ علیرضا بیرانوند مربوط می شود که در برخی از صحنه ها می رفت تا حرکات اضافه او تیم پرسپولیس را با چالش مواجه سازد. ناراحتی گل محمدی که با سکوت همراه بود ، به نوعی هشداری برای بیرانوند تلقی شد، اما سنگر بان تیم پرسپولیس خیلی زود به جبران پرداخت، پس از به صدا در آمدن سوت پایان بازی بیرانوند به نزد گل محمدی رفت وبا بوسیدن صورت مربی در چندین نوبت عذر خواهی اش را از بابت خارج شدن از سیستم وتاکتیک تیم اعلام داشت تا ناراحتی مربی بر طرف شود. سرمربی هم با بوسیدن پیشانی دروازه بان تیمش چند نکته اساسی را به او یاد آور شد. اخلاق در ورزش به موقعیت وجایگاه شخص توجه ندارد، باید برای حفظ آن در چارچوب آنچه که مشخص شده گام برداشت، عذر خواهی و رفتار بیرانوند مرد اول تیم ملی فوتبال کشورمان، با مربی باشگاهش، در کنار بار فرهنگی که از خود به یادگار گذاشت،بسیارقابل ستایش است ، چون شناخت از چارچوب به همگان تعلق دارد.

نسخه مناسب چاپ