یادداشت
اتفاق ناگوار
اکبر عزیزی
در خبرها آمده است که دو ورزشکار ملی پوش تکواندو کار کشورمان پس از شرکت در مسابقات بین المللی، آزمایش دو پینگ آنها مثبت اعلام شده وبا محرومیت چهار ساله مواجه شده اند.اینکه این اتفاق نا گوار چگونه رقم خورده است،بحث ما را تشکیل نمی دهد،اما حرف و سخن این است که چگونه می شود که دو ورزشکار ملی پوش کشورمان که همزمان در یک مسابقه بین المللی شرکت داشتند به ناگهان مرتکب چنین خطایی می شوند؟اصولا اعزام و همراه شدن سرپرست تیم یا پزشک در کنار تیم با چه هدفی صورت می گیرد ؟آیا نباید در این ارتباط بحث نظارت به صورت جدیت وپر رنگ در دستور کار باشد؟البته دلایلی مطرح شده،اما لازم است قبل از پرداختن به دلایل مطرح شده در جهت رفع پوشش بر این اتفاق، بخش نظارت را پر رنگ کرد تا گرفتاری از قبیل همین اتفاق پیش نیاید؟ مشکلی که دامنگیر ورزش تکواندو شد،جامعه ورزش را دچار آسیب دیدگی کرد. بحث دوپینگ آن هم در سطح تیم ملی، معضل کوچک وساده ای نیست که از کنار آن به سادگی گذر کرد. قطعا باید توضیحات برای رفع شبهه با مستند های قوی ارائه شود تا بار فرهنگی ورزش این گونه دچار خدشه نشود.

نسخه مناسب چاپ