پایان نمایشگاه بین‌المللی کتاب با ۴۰۱ میلیارد تومان فروش
سخنگوی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از فروش ۴۰۱ میلیارد تومانی این رویداد فرهنگی در دو بخش حضوری و مجازی خبر داد.

به گفته وی تخمین زده می‌شود بیش از سه و نیم میلیون نسخه کتاب خریداری شده است.به گزارش ایبنا، علی رمضانی با انتشار نوشته‌ای در فضای مجازی از فروش ۴۰۱ میلیارد تومانی کتاب در دو بخش حضوری و مجازی خبر داد. رمضانی در این نوشته آورده است: «مجموع فروش سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران بیش از ۴۰۱ میلیارد تومان . مردم عزیز سراسر کشور ۲۵۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در بخش حضوری و ۱۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بخش مجازی کتاب خریدند.تعداد کتاب‌های خریداری شده بیش از سه و نیم میلیون نسخه تخمین زده می‌شود.

تعداد نسخه‌های فروش رفته در بخش مجازی (دقیق) یک میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۰۶ نسخه، تخمین تعداد نسخه‌های فروش رفته در بخش حضوری (بر اساس میانگین قیمت کتاب‌های فروش رفته در بخش مجازی) دو میلیون و ۲۹۷ هزار و ۵۲۹ نسخه.

نسخه مناسب چاپ