‎اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اصفهان ‏
اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استان اصفهان با محوریت حفظ اشتغال کارگاه‌ها، تا پایان مرداد ماه ادامه دارد‏‎.

‎مرتضی حاجی کاظمی افزود: کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقد بپردازند و یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند، اما اگر اصل بدهی بیمه‌ای خود را در اقساط ۱۲ ماهه پرداخت کنند، مشمول بخشودگی کامل جرایم خواهند شد‎. ‎وی ادامه داد: چنانچه کارفرما بدهی خود را در اقساط ۱۸، ۲۴ و یا ۳۶ ماه پرداخت کند، به ترتیب مشمول ۸۵ درصد، ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی جرایم خواهد شد‏‎.‎حاجی کاظمی با یادآوری این که این طرح با محوریت حفظ اشتغال موجود در کارگاه‌ها اجرایی می‌‌شود،گفت: کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات می‌شوند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، اشتغال نیروی انسانی کارگاه را بر مبنای لیست اسفندماه سال ۱۴۰۱ حفظ کرده باشند و یا افزایش دهند و حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه را در دوره تقسیط به طور کامل پرداخت کنند؛ همچنین کارگاه‌هایی که بر مبنای لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان شاغل در آنها کاهش یافته است، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط نیز مشمول بخشودگی جرایم خواهند شد‎.‎مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان اظهارداشت: اگر کارفرمایان پس از توافق با شعب سازمان تامین ‌اجتماعی در پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، بدهی تبدیل به حال می‌شود و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه و دوباره قابل تقسیط نخواهد شد؛ بنابراین کارفرمایان با توجه به شرایط مالی خود، تعداد اقساط را به نحوی انتخاب کنند که بتوانند تمامی اقساط بدهی را در موعد مقرر بپردازند. ‏حاجی کاظمی افزود: کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانیes.tamin.ir‎ حداکثر تا ۳۱ مرداد ماه ارائه دهند. ‏

نسخه مناسب چاپ