بررسی همکاری‌های نفتی ایران و اندونزی
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در دیدار با به اندونزی، با وزیر انرژی و منابع معدنی اندنزی بر افزایش همکاری‌های نفتی دو طرف تأکید کردند.

به گزارش شانا، در دیدار احمد اسدزاده با “عارفین تصریف” که در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به اندونزی انجام شد، دو طرف محورهای همکاری دوجانبه را بررسی و بر افزایش همکاری‌های ایران و اندونزی در صنعت نفت و گاز تأکید کردند.ایران و اندونزی سابقه همکاری نفتی در بخش‌های مختلف مانند توسعه میدان‌های نفتی را دارند.درهمین حال، چارچوب کلی همکاری‌های ایران و اندونزی در بخش نفت و گاز به بحث و بررسی گذاشته شد و دوطرف برافزایش همکاری ها در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید وتوافق کردند جزئیات این همکاری ها درآینده نزدیک بررسی ونهایی شود.

نسخه مناسب چاپ