الزام واحدهای تهیه غذا بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
قزوین ـ خبرنگار اطلاعات: مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: صاحبان واحدهای تهیه‌ غذا (آشپزخانه‌ها) و کافی‌شاپ‌ها از ابتدای تیرماه ملزم به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

عزیزالله عباس پور افزود: به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ و مــاده ۱۸قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ همه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده‌اند، در صورت اشتغال به فعالیت‌های تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه‌ها و کیترینگ‌ها) اعم از صنعتی یا خانگی و کافی‌شاپ‌ها با هر میزان فروش یا درآمد، مشمول مرحله نهم ثبت نام محسوب می‌شوند و مکلف به اجرای مقررات قانون از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ خواهند بود.

وی اظهارداشت: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله نهم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب می‌شوند و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

عباس پور تاکیدکرد: اشخاص مشمول این فراخوان، از ابتدای تیرماه مکلف به اجرای تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

نسخه مناسب چاپ