حمایت دستگاه قضا از مدیران شجاع استان گلستان
گرگان ـ خبرنگار اطلاعات: رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: این که برخی مدیران به بهانه نگرانی از دستگاه‌های نظارتی از گرفتن تصمیم‌های مدیریتی که مستلزم توسعه استان است، اجتناب می کنند، پذیرفته نیست و مصداق بارز ترک فعل محسوب می شود.

حیدر آسیابی در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان گلستان افزود: اگر مدیری نسبت به قانونی بودن تصمیم خود تردید دارد از دستگاه‌های نظارتی استعلام و طبق نظر آن‌ها عمل کند.وی با اشاره به ظرفیت بالای استان گلستان برای توسعه گفت: در دادگستری استان گلستان از مدیرانی که برای توسعه استان شجاعانه گام بر می دارند حمایت می کنیم.آسیابی درباره ممانعت واحدهای تولیدی از ورود بازرسان کار گفت: بازرسان اداره کار ضابط دادگستری محسوب می شوند و در صورت ممانعت از ورود آنان، دادستانی با متخلفان برخورد می کند.دادستان مرکز استان گلستان نیز در این جلسه گفت: با وجود تامین بودجه مورد نیاز برای توسعه مرکز ترک اعتیاد توسکستان، هنوز کار اجرایی این مرکز به بهانه انتظار برای آمدن مدیران کشور برای کلنگ زنی معطل مانده است.

محمود اسپانلو افزود: بر اساس آمار، دست کم با ۲ هزار معتاد متجاهر مواجهیم که برای بازگشت به زندگی به یک مرکز بازپروری و مهارت آموزی به منظور توانمند کردن این افراد نیاز داریم و با وجود آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت و فروپاشی بنیان خانواده‌ها که اعتیاد گریبانگیر جامعه کرده است، باید همه مسئولان برای کمک به ساخت و توسعه زودتر این مرکز در توسکستان اقدام کنند تا خدمات بازپروری و مهارت آموزی ارایه شود.

اسپانلو افزود: همزمان با برخورد با مدیرانی که به موقع تصمیم‌های مدیریتی نمی گیرند و به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمی کنند و ترک فعل می کنند، از مدیرانی هم که ظرفیت‌های قانون را برای منافع عمومی به خدمت می گیرند، قاطعانه حمایت می کنیم.وی گفت: همه تکالیف وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی مانند حق سلامت، حق اشتغال، حق برخورداری از امکانات رفاهی و حقوق معلولان از مصادیق حقوق عمومی است که لیست این حقوق را بر اساس هر اداره تهیه کرده ایم و تک تک این حقوق را از دستگاه‌های متولی مطالبه خواهیم کرد.

نسخه مناسب چاپ