این سیگار لعنتی!
یکی از دوستان مدت‌ها به دود سیگار وابسته بود و نزدیکان و خیرخواهان ایشان به وی توصیه می‌کردند که لذت زودگذر سیگار را کنار بگذارد و به آینده سلامت خود فکر کند، اما گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و همچنان به عادت زشت و همیشگی خود ادامه می‌داد که بعد از مدتی متأسفانه به سرطان ریه مبتلا شد که ۳ بار او را عمل کردند و در حال حاضر زمینگیر شده است  قادر به حرکت نیست. پیرامون این سیگار لعنتی بارها گفته‌اند و نوشته‌اند باز هم جا دارد که آن را تکرار کنند تا سیگاری‌ها گوش شنوایی داشته باشند.

به استناد تحقیقات علمی دود سیگار عامل بسیار مؤثر در تهدید سلامت انسان‌ها است و تعداد زیادی از افراد جامعه بشری هر روز بی‌ سروصدا به دلیل سیگار کشیدن صحت و سلامت خود را از دست می‌دهند و به مرور به دیار نیستی رهسپار می‌شوند. بدون شک مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که با سیگار کشیدن که به اعتباری، منبع و منشاء سایر فسادها نیز می‌تواند باشد، مبارزه شود که در این زمینه سازمان‌ها و افراد خیرخواه می‌توانند نقش بسیار فعالی را ایفا کنند.

از همه مهمتر خود سیگاری‌ها هستند که می‌توانند با داشتن انگیزه ترک سیگار، از امر الهی که می‌فرماید هر عملی که تکرار آن صحت و سلامت انسان را به خطر بیندازد حرام است، کمک بگیرند تا عادت زشت سیگار را برای همیشه از خود دور و به صحت و سلامت،‌ دسترسی پیدا کنند.

دکتر مرتضی خویی

نسخه مناسب چاپ