فرودگاه گناباد امروز به بهره برداری می رسد
فرودگاه شهدای گناباد امروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی بهره برداری و افتتاح می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، این فرودگاه به‌عنوان چهارمین فرودگاه استانِ خراسان رضوی تا سال ۱۳۹۰ تحت مالکیت وزارت کشور بود و پس از واگذاری به شرکت فرودگاه ها طی ۱۲ سال گذشته تحت عملیات احداث سطوح پروازی، ترمینال و سایر اماکن فرودگاهی قرار داشت.فرودگاه گناباد با هزینه ای بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در مساحتی حدود ۳۸۰ هکتار توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران احداث شده است.

نسخه مناسب چاپ