فرزین رئیس دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی شد
در اجلاس اتحادیه پایاپا آسیایی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جمیل احمد رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان در این اجلاس ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای این اتحادیه به دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد.وی با اشاره به اینکه ایمان دارم می‌توانیم ابتکارات عمل خوبی در نحوه پرداخت انجام دهیم، ضمن استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران، ایجاد پیام‌رسان غیرسوئیفتی، اتصال کارت‌های بانکی دو کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم آوریم.

نسخه مناسب چاپ