۴۵ ساختمان ناایمن پایتخت در اولویت ایمن‌سازی
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اولویت ایمن‌سازی ۴۵ساختمان غیرایمن در تهران خبر داد و گفت:‌ بقیه ساختمان‌های ناایمن تا پایان خرداد تعیین تکلیف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی حیدری با بیان این‌که ارزیابی ساختمان‌های بلندمرتبه ناایمن طبق بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار داشت: بر این اساس مرکز تحقیقات در تعامل و همکاری با وزارت کشور ضمن تهیه و تدوین چک‌لیست‌های ارزیابی، کارگروه‌هایی را در استان‌ها برای این منظور ساماندهی کرده و تشکیل داده است.

نسخه مناسب چاپ