قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۷سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

معارف

 • فارابی و زبان دین
  دکتر نواب مقربی - بخش سوم و پایانی
  شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
    3. فارابی و زبان دین در فلسفۀ دین معاصر اندیشه‌های فارابی در باب دین را در فلسفه دین معاصر می‌توان با دیدگاه پیروان ویتگنشتاین متأخر در باب دین و زبان دین مقایسه کرد. فارابی زبان دین را خطابی می‌داند. کار دین «تخییل» و «اقناع» است نه برهان و استدلال. این دو اصطلاح در فهم زبان دین در اندیشۀ فارابی بسیار اهمیت دارند. در تعلیم عوام کاربرد شیوه استدلال و استنتاج منطقی سودمند نیست. از این‌ رو، در تعلیم عوام و جمهور می‌بایست شیوه‌های اقناعی و تمثّلات به‌ کار برد. […]

    3. فارابی و زبان دین در فلسفۀ دین معاصر اندیشه‌های فارابی در باب دین را در فلسفه دین معاصر می‌توان با دیدگاه پیروان ویتگنشتاین متأخر در باب دین و زبان دین مقایسه کرد. فارابی زبان دین را خطابی می‌داند. کار دین «تخییل» و «اقناع» است نه برهان و استدلال. این دو اصطلاح در فهم زبان دین در اندیشۀ فارابی بسیار اهمیت دارند. در تعلیم عوام کاربرد شیوه استدلال و استنتاج منطقی سودمند نیست. از این‌ رو، در تعلیم عوام و جمهور می‌بایست شیوه‌های اقناعی و تمثّلات به‌ کار برد. […]

 • فضیلت خلوص
  آیت‌الله‌العظمی حسین مظاهری
  شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
    سورۀ ماعون آیات پرمحتوا و درس‌آموزی دارد. در آخر سوره، به نکتۀ دقیقی راجع به ریا و محرومیت از فضیلت خلوص اشاره شده است. می‌فرماید: آیا می‌خواهی کسی را به تو نشان دهم که دین ندارد؟ «أرأیت الذی یُکذب بالدین: آیا دیدی کسى را که [روز] جزا را دروغ مى‏خواند؟» (ماعون، ۱)؛ سپس چند دسته را معرفی می‌کند. می‌فرماید: «فذلک الذی یَدُع الیتیم‏: این همان کس است که یتیم را به سختى مى‏راند» (ماعون، ۲). جامعه‌ای که در آن رنگ یتیمی به چهرۀ یتیمان خورده باشد، بی‌دین است. بعد […]

    سورۀ ماعون آیات پرمحتوا و درس‌آموزی دارد. در آخر سوره، به نکتۀ دقیقی راجع به ریا و محرومیت از فضیلت خلوص اشاره شده است. می‌فرماید: آیا می‌خواهی کسی را به تو نشان دهم که دین ندارد؟ «أرأیت الذی یُکذب بالدین: آیا دیدی کسى را که [روز] جزا را دروغ مى‏خواند؟» (ماعون، ۱)؛ سپس چند دسته را معرفی می‌کند. می‌فرماید: «فذلک الذی یَدُع الیتیم‏: این همان کس است که یتیم را به سختى مى‏راند» (ماعون، ۲). جامعه‌ای که در آن رنگ یتیمی به چهرۀ یتیمان خورده باشد، بی‌دین است. بعد […]

 • حدیث هفته
  شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
  از پیامبر ‌صلی‌الله علیه و آله روایت شده است:‏ هر که بمیرد و میراثش دفترها و دوات باشد، بهشت بر او واجب است. ارشاد القلوب نسخه مناسب چاپ

 • اقسام اخلاص
  آیت‌الله‌العظمی حسین مظاهری
  شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    اخلاص اقسامی دارد که از آن جمله است:۱ـ خلوص در عبادت: عبادت انسان فقط برای خدا باشد. ۲ـ خلوص خانوادگی: زن و مرد برای رضای خدا از خطای یکدیگر بگذرند. ۳ـ خلوص اجتماعی: انسان برای خدا به خلق خدمت کند. ۴ـ خلوص سیاسی: اسلام سیاست دارد و به قول مرحوم آیت‌الله مدرس: «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.» همه باید فهم سیاسی داشته باشند و مواظب باشند که فریب نخورند؛ اما سیاست فعلا به آنجا رسیده که بعضی روزنامه‌ها‌ فحش‌نامه است! برخی رسانه‌ها و […]

    اخلاص اقسامی دارد که از آن جمله است:۱ـ خلوص در عبادت: عبادت انسان فقط برای خدا باشد. ۲ـ خلوص خانوادگی: زن و مرد برای رضای خدا از خطای یکدیگر بگذرند. ۳ـ خلوص اجتماعی: انسان برای خدا به خلق خدمت کند. ۴ـ خلوص سیاسی: اسلام سیاست دارد و به قول مرحوم آیت‌الله مدرس: «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.» همه باید فهم سیاسی داشته باشند و مواظب باشند که فریب نخورند؛ اما سیاست فعلا به آنجا رسیده که بعضی روزنامه‌ها‌ فحش‌نامه است! برخی رسانه‌ها و […]

 • فارابی؛ دین و فلسفه
  دکتر نواب مقربی - بخش دوم
  شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    2.روش‌شناسی فارابی در جمع میان دین و فلسفه فارابی میل شدیدی داردکه نشان دهد دیدگاه‌های فلسفی گوناگون، به‌ویژه دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو در واقع یکی هستند و در باطن با یکدیگر اختلاف ندارند. اگر اختلافی هست، ظاهری است و با بحث و فحص بیشتر می‌توان این‌نه‌آنی در اندیشه‌ها را از میان برد و به این‌همانی رسید. پیش‌فرض بنیادی فارابی این است که حقیقت یکی است، بنابراین می‌بایست بتوان میان اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ توافق ایجاد کرد؛ زیرا اگر غایت و هدف دو فیلسوف بزرگ بحث دربارۀ آن حقیقت یکتا بوده […]

    2.روش‌شناسی فارابی در جمع میان دین و فلسفه فارابی میل شدیدی داردکه نشان دهد دیدگاه‌های فلسفی گوناگون، به‌ویژه دیدگاه‌های افلاطون و ارسطو در واقع یکی هستند و در باطن با یکدیگر اختلاف ندارند. اگر اختلافی هست، ظاهری است و با بحث و فحص بیشتر می‌توان این‌نه‌آنی در اندیشه‌ها را از میان برد و به این‌همانی رسید. پیش‌فرض بنیادی فارابی این است که حقیقت یکی است، بنابراین می‌بایست بتوان میان اندیشه‌های فیلسوفان بزرگ توافق ایجاد کرد؛ زیرا اگر غایت و هدف دو فیلسوف بزرگ بحث دربارۀ آن حقیقت یکتا بوده […]

 • فارابی؛ دین و فلسفه
  دکتر نواب مقربی - بخش اول
  شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
    عنوان اصلی این نوشتار، آرای دین‌شناسانه فارابی در باب رابطۀ دین و فلسفه» است که متن کاملش را می‌توان در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت دید. ۱٫ رابطۀ فلسفه و دین یا عقل و ایمان فارابی نه تنها می‌کوشد آرای فیلسوفان بزرگ یونان را با یکدیگر تلفیق کند که سعی در جمع میان دین و فلسفه یا به‌ عبارتی «عقل» و «وحی» نیز دارد. فارابی از جمله فیلسوفان مابعدالطبیعی است که دستگاهی فلسفی پیافکنده‌اند. مؤلفه‌های فلسفی دستگاه مابعدالطبیعی او پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و تنها هنگامی می‌توانیم به […]

    عنوان اصلی این نوشتار، آرای دین‌شناسانه فارابی در باب رابطۀ دین و فلسفه» است که متن کاملش را می‌توان در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت دید. ۱٫ رابطۀ فلسفه و دین یا عقل و ایمان فارابی نه تنها می‌کوشد آرای فیلسوفان بزرگ یونان را با یکدیگر تلفیق کند که سعی در جمع میان دین و فلسفه یا به‌ عبارتی «عقل» و «وحی» نیز دارد. فارابی از جمله فیلسوفان مابعدالطبیعی است که دستگاهی فلسفی پیافکنده‌اند. مؤلفه‌های فلسفی دستگاه مابعدالطبیعی او پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و تنها هنگامی می‌توانیم به […]

 • اقسام اخلاص
  آیت‌الله‌العظمی حسین مظاهری
  شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
    اخلاص اقسامی دارد که از آن جمله است: ۱ـ خلوص در عبادت: عبادت انسان مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امثال اینها، خالصانه و فقط برای خدا باشد: «و ما أمروا إلا لیَعبدوا الله مخلصین له الدین‏: فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند، و در حالى که به توحید گراییده‏اند، دین [خود] را براى او خالص گردانند» (بینه، ۵). ۲ـ خلوص خانوادگی: به این معنا که زن برای خدا خانه‌داری کند؛ مرد هم در ادارۀ خانه کوشا باشد و رفاه خانواده را تأمین کند. وقتی […]

    اخلاص اقسامی دارد که از آن جمله است: ۱ـ خلوص در عبادت: عبادت انسان مانند نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد و امثال اینها، خالصانه و فقط برای خدا باشد: «و ما أمروا إلا لیَعبدوا الله مخلصین له الدین‏: فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند، و در حالى که به توحید گراییده‏اند، دین [خود] را براى او خالص گردانند» (بینه، ۵). ۲ـ خلوص خانوادگی: به این معنا که زن برای خدا خانه‌داری کند؛ مرد هم در ادارۀ خانه کوشا باشد و رفاه خانواده را تأمین کند. وقتی […]

 • در سایه نهج‌البلاغه
  آیت‌الله العظمی جوادی آملی
  شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
    دیروز پانزدهم اردیبهشت سالروز ولادت حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی بود. ضمن آرزوی تندرستی و طول عمر آکنده از عزت و سعادت برای ایشان، دو پیامی را که ایشان در خصوص نهج‌البلاغه نگاشته‌اند، مرور می‌کنیم. توحید علمی و اتـحاد عملی عقل نظری در جهان‌بینی سالک توحید و عقل عملی در جامعه‌نگری، راهی اتحاد است. قرآن کریم که جامع درس درایت و ارث وعایت است، بعد از طرح توحید، از عقل علمی سخن به میان می‌آورد: «‌انّ فی خلق السموات و الارض… لآیات لقوم یعقلون»‌(بقره، ۱۶۴) و بعد از لزوم […]

    دیروز پانزدهم اردیبهشت سالروز ولادت حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی بود. ضمن آرزوی تندرستی و طول عمر آکنده از عزت و سعادت برای ایشان، دو پیامی را که ایشان در خصوص نهج‌البلاغه نگاشته‌اند، مرور می‌کنیم. توحید علمی و اتـحاد عملی عقل نظری در جهان‌بینی سالک توحید و عقل عملی در جامعه‌نگری، راهی اتحاد است. قرآن کریم که جامع درس درایت و ارث وعایت است، بعد از طرح توحید، از عقل علمی سخن به میان می‌آورد: «‌انّ فی خلق السموات و الارض… لآیات لقوم یعقلون»‌(بقره، ۱۶۴) و بعد از لزوم […]

 • اخلاص زیربناست
  آیت‌الله‌العظمی حسین مظاهری
  شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
    اخلاص زیربناست و اگر نباشد، اعمال انسان فایده ندارد؛ حتی اگر به اندازۀ کوه باشد، در واقع کاه است؛ اگر مثل دریا باشد، بدون خلوص، در حقیقت قطره است، گردوی پوک است و ارزش ندارد! پیغمبر(ص) ‌فرمود: «العلماء کلهم هلکى‏ إلا العاملون: همه عالمان در معرض هلاکت‌اند، مگر آنان که اهل عمل هستند. و العاملون کلهم هلکى إلا المخلصون: همۀ آنان که اهل عمل هستند نیز هلاک خواهند شد، مگر آنها که مخلص باشند. و المخلصون عَلى خطر: افراد با اخلاص نیز در مخاطره هستند»، یعنی به دست‌آوردن خلوص […]

    اخلاص زیربناست و اگر نباشد، اعمال انسان فایده ندارد؛ حتی اگر به اندازۀ کوه باشد، در واقع کاه است؛ اگر مثل دریا باشد، بدون خلوص، در حقیقت قطره است، گردوی پوک است و ارزش ندارد! پیغمبر(ص) ‌فرمود: «العلماء کلهم هلکى‏ إلا العاملون: همه عالمان در معرض هلاکت‌اند، مگر آنان که اهل عمل هستند. و العاملون کلهم هلکى إلا المخلصون: همۀ آنان که اهل عمل هستند نیز هلاک خواهند شد، مگر آنها که مخلص باشند. و المخلصون عَلى خطر: افراد با اخلاص نیز در مخاطره هستند»، یعنی به دست‌آوردن خلوص […]

 • رابطه با خویشان و دوستان
  آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی
  شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
    اسلام نسبت به حقوق خویشاوندان به شکل ویژه‌اى اهتمام ورزیده و براى هر یک از خویشاوندان نزدیک، حقوقى در نظر گرفته است و عموما رعایت حال و شأن آنان را لازم و ضرورى دانسته. قابل ذکر است اصل رابطه و رفت و آمد و همبستگى به عنوان «صله رحم» در شرع اسلام از حد و مرز یک سنت مستحب بالاتر رفته تا آنجا در این مسئله فقهاى ما دو گونه فتوا و نظر داده‌اند: ۱٫ واجب بودن صله رحم با خویشاوندان. ۲٫ حرام بودن قطع رحم یا بریدن از […]

    اسلام نسبت به حقوق خویشاوندان به شکل ویژه‌اى اهتمام ورزیده و براى هر یک از خویشاوندان نزدیک، حقوقى در نظر گرفته است و عموما رعایت حال و شأن آنان را لازم و ضرورى دانسته. قابل ذکر است اصل رابطه و رفت و آمد و همبستگى به عنوان «صله رحم» در شرع اسلام از حد و مرز یک سنت مستحب بالاتر رفته تا آنجا در این مسئله فقهاى ما دو گونه فتوا و نظر داده‌اند: ۱٫ واجب بودن صله رحم با خویشاوندان. ۲٫ حرام بودن قطع رحم یا بریدن از […]

Page 1 of 15212345...Last »