قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۷سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

معرفی كتاب

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
    فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری مجموعه ای از قریب به ۷۰۰۰واژه را شامل می‌شود که اصطلاح‌های مالی انگلیسی را همراه با معادل‌های فارسی آن ارائه می‌دهد. در این فرهنگ تخصصی دوزبانه انگلیسی – فارسی که حاصل تلاش حسین عبده تبریزی و غلامرضا نظر بلند است و از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به زیور طبع آراسته شده، برای هر واژه انگلیسی تنها یک معادل فارسی ارائه شده است. البته، اگر اصطلاحی در بخش‌های مالی مختلف صنعت مالی کاربرد دارد یا واژه‌ای معانی مختلف […]

    فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری مجموعه ای از قریب به ۷۰۰۰واژه را شامل می‌شود که اصطلاح‌های مالی انگلیسی را همراه با معادل‌های فارسی آن ارائه می‌دهد. در این فرهنگ تخصصی دوزبانه انگلیسی – فارسی که حاصل تلاش حسین عبده تبریزی و غلامرضا نظر بلند است و از سوی انتشارات فرهنگ معاصر به زیور طبع آراسته شده، برای هر واژه انگلیسی تنها یک معادل فارسی ارائه شده است. البته، اگر اصطلاحی در بخش‌های مالی مختلف صنعت مالی کاربرد دارد یا واژه‌ای معانی مختلف […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
    اصول و عناصر مذاکرات از نظرگاه حضرت علی(ع) و راجر فیشر دکتر صائب عریقات مترجم: محمدحسن قوچانی نشر شهنا، یزد چاپ اول: ۱۴۰۱ ۲۷۷ص ـ ۱۱۰هزار تومان دکتر صائب عریقات سیاستمدار فلسطینی و رئیس هیأت مذاکرات حکومت خودگردان فلسطین با رژیم اشغالگر قدس اصول و قواعد و عناصر مذاکره میان طرفهای مخالف یا متخاصم را از دو منظر مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد: یکی عناصر مذاکرات از دیدگاه سیاستمداران غربی و دیگری دیدگاه حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان علی(ع). مؤلف با دقت در شیوه عملکرد این دو بزرگوار […]

    اصول و عناصر مذاکرات از نظرگاه حضرت علی(ع) و راجر فیشر دکتر صائب عریقات مترجم: محمدحسن قوچانی نشر شهنا، یزد چاپ اول: ۱۴۰۱ ۲۷۷ص ـ ۱۱۰هزار تومان دکتر صائب عریقات سیاستمدار فلسطینی و رئیس هیأت مذاکرات حکومت خودگردان فلسطین با رژیم اشغالگر قدس اصول و قواعد و عناصر مذاکره میان طرفهای مخالف یا متخاصم را از دو منظر مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد: یکی عناصر مذاکرات از دیدگاه سیاستمداران غربی و دیگری دیدگاه حضرت رسول(ص) و امیر مؤمنان علی(ع). مؤلف با دقت در شیوه عملکرد این دو بزرگوار […]

 • معرفی کتاب
  دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲
    چهل حدیث نبوی آیت‌الله حاج میرزا حسن ثقفی تهرانی به اهتمام: علی ثقفی نشر هاد چاپ اول: ۱۴۰۱ ۵۰۸ص ـ ۱۹۵هزار تومان از دیرباز علمای دین بر اساس شیوه فکری و مشی علمی و شوق‌ خود، به گرد‌آوری چهل حدیث می‌پرداختند و گاه شرح و تفسیری نیز همراهش می‌کردند. اثر حاضر مشتمل بر چهل حدیث برگزیده است که خواننده را به اخلاق اجتماعی نیکو دعوت می‌کند و در عین کوتاهی، کامل و پرمعنا و شیواست. در این مجموعه بیشتر به جنبه‌های اخلاق و پند اهتمام شده و گلچینی از […]

    چهل حدیث نبوی آیت‌الله حاج میرزا حسن ثقفی تهرانی به اهتمام: علی ثقفی نشر هاد چاپ اول: ۱۴۰۱ ۵۰۸ص ـ ۱۹۵هزار تومان از دیرباز علمای دین بر اساس شیوه فکری و مشی علمی و شوق‌ خود، به گرد‌آوری چهل حدیث می‌پرداختند و گاه شرح و تفسیری نیز همراهش می‌کردند. اثر حاضر مشتمل بر چهل حدیث برگزیده است که خواننده را به اخلاق اجتماعی نیکو دعوت می‌کند و در عین کوتاهی، کامل و پرمعنا و شیواست. در این مجموعه بیشتر به جنبه‌های اخلاق و پند اهتمام شده و گلچینی از […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    کامل الصناعه الطبیّه (جلد پنجم) علی بن عباس مجوسی اهوازی ترجمه سیدمحمد خالد غفاری با مقدمه دکتر مهدی محقق نشر نگارستان اندیشه چاپ اول: ۱۴۰۱ ۴۶۵ص ـ ۲۸۰هزار تومان کتاب طبی «کامل الصناعه الطبیّه» در قرن چهارم هجری با تشویق و حمایت ناصرخسرو شهنشاه عضدالدوله دیلمی تألیف شده و در دو جزء بزرگ تدوین یافته است: جزء اول، امور طبیعی و اموری که خارج از هنجار طبیعی‌اند (جزء نظری) و جزء دوم بر محور نگهداری سلامت و درمان بیماران (جزء عملی). جزء اول ده مقاله و بالغ بر ۲۶۵ […]

    کامل الصناعه الطبیّه (جلد پنجم) علی بن عباس مجوسی اهوازی ترجمه سیدمحمد خالد غفاری با مقدمه دکتر مهدی محقق نشر نگارستان اندیشه چاپ اول: ۱۴۰۱ ۴۶۵ص ـ ۲۸۰هزار تومان کتاب طبی «کامل الصناعه الطبیّه» در قرن چهارم هجری با تشویق و حمایت ناصرخسرو شهنشاه عضدالدوله دیلمی تألیف شده و در دو جزء بزرگ تدوین یافته است: جزء اول، امور طبیعی و اموری که خارج از هنجار طبیعی‌اند (جزء نظری) و جزء دوم بر محور نگهداری سلامت و درمان بیماران (جزء عملی). جزء اول ده مقاله و بالغ بر ۲۶۵ […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    با ما به کربلا بیایید جستارهایی در بررسی و تحلیل حماسه کربلا استاد احمد صادقی اردستانی نشر مؤسسه بوستان کتاب، قم ۴۰۸ص ـ چاپ اول: ۱۴۰۱ اثر حاضر پژوهشی است در موضوع قیام امام حسین(ع) و مشتمل بر مباحث زیر است: مدینه و امام حسین(ع)، مسلم بن عقیل اولین شهید عاشورایی، تدبیر امام حسین(ع) و ناکامی معاویه، کوفه و امام حسین(ع)، امام حسین(ع) و حرام‌خواران و زیبایی‌های حلال‌خواری، با اربعین حسینی، دفن پیکر مقدس امام حسین(ع)، گریه و معرفت، قتلگاه و بارگاه امام حسین(ع)، زینب در سفرهای بیست‌‌گانه، زینب(س) […]

    با ما به کربلا بیایید جستارهایی در بررسی و تحلیل حماسه کربلا استاد احمد صادقی اردستانی نشر مؤسسه بوستان کتاب، قم ۴۰۸ص ـ چاپ اول: ۱۴۰۱ اثر حاضر پژوهشی است در موضوع قیام امام حسین(ع) و مشتمل بر مباحث زیر است: مدینه و امام حسین(ع)، مسلم بن عقیل اولین شهید عاشورایی، تدبیر امام حسین(ع) و ناکامی معاویه، کوفه و امام حسین(ع)، امام حسین(ع) و حرام‌خواران و زیبایی‌های حلال‌خواری، با اربعین حسینی، دفن پیکر مقدس امام حسین(ع)، گریه و معرفت، قتلگاه و بارگاه امام حسین(ع)، زینب در سفرهای بیست‌‌گانه، زینب(س) […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    دو کتاب از دکتر علی ثقفی نشر هاد شیوه زندگی در مکتب علی(ع) (سه جلدی) چاپ اول: ۱۳۹۹ مؤلف در اثر حاضر که در سه مجلد تدوین یافته، تلاش کرده با استفاده از آیات قرآن کریم و کلمات قصار نهج‌البلاغه و گفتار شارحان و مفسران کلام امیرالمؤمنین(ع) مطالبی پیرامون شیوه زندگی و مهارت‌های مورد نیاز برای آن بیاورد. در این راستا مطالبی درباره «چگونگی رفتار در فتنه»، «چگونگی معاشرت با مردم»، «چشم‌پوشی از لغزش جوانمردان»، «مدارا با بیماری»، «شک و ارکان آن»، «رمز موفقیت»، «میانه‌روی در زندگی»، «عفو در […]

    دو کتاب از دکتر علی ثقفی نشر هاد شیوه زندگی در مکتب علی(ع) (سه جلدی) چاپ اول: ۱۳۹۹ مؤلف در اثر حاضر که در سه مجلد تدوین یافته، تلاش کرده با استفاده از آیات قرآن کریم و کلمات قصار نهج‌البلاغه و گفتار شارحان و مفسران کلام امیرالمؤمنین(ع) مطالبی پیرامون شیوه زندگی و مهارت‌های مورد نیاز برای آن بیاورد. در این راستا مطالبی درباره «چگونگی رفتار در فتنه»، «چگونگی معاشرت با مردم»، «چشم‌پوشی از لغزش جوانمردان»، «مدارا با بیماری»، «شک و ارکان آن»، «رمز موفقیت»، «میانه‌روی در زندگی»، «عفو در […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    ده باور بی‌‌اساس علم مدرن کتاب ده باور بی‌اساس علم مدرن در سال ۲۰۱۲توسط روپرت شلدریک (معروف به داروین قرن بیست و یکم) به رشته تحریر درآمده و در سال ۱۴۰۱با ترجمه علیرضا شفیعی ‌نسب در ۳۷۶صفحه و در نشر ترجمان منتشر شده‌است. کتاب فوق نقدی است بر برخی از باورها و نظریه‌ های علم مدرن که در اثر تکرار بدیهی و غیر قابل انکار تلقی شده‌‌اند اما به اعتقاد نویسنده مبنای علمی محکمی ندارند. این کتاب به دنبال اثبات وجوه متافیزیکی طبیعت ارزیابی متداول از علم را تغییر […]

    ده باور بی‌‌اساس علم مدرن کتاب ده باور بی‌اساس علم مدرن در سال ۲۰۱۲توسط روپرت شلدریک (معروف به داروین قرن بیست و یکم) به رشته تحریر درآمده و در سال ۱۴۰۱با ترجمه علیرضا شفیعی ‌نسب در ۳۷۶صفحه و در نشر ترجمان منتشر شده‌است. کتاب فوق نقدی است بر برخی از باورها و نظریه‌ های علم مدرن که در اثر تکرار بدیهی و غیر قابل انکار تلقی شده‌‌اند اما به اعتقاد نویسنده مبنای علمی محکمی ندارند. این کتاب به دنبال اثبات وجوه متافیزیکی طبیعت ارزیابی متداول از علم را تغییر […]

 • معرفی کتاب
  شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
  آنچه از «تاریخِ فلسفه حقوق» باید بدانیم کتاب «تاریخ فلسفه حقوق» نوشته «ژرژ دل‌وکیو» به عقاید و آراء اندیشمندانِ حقوقی، فلسفی و سیاسی در طول تاریخ نظر دارد و آثار آن‌ها را درباره شکل حکومت و سیستم حکم‌رانی بررسی می‌کند. موسیو دل‌وکیو‎ (M. Georges Del Vecchio) ‎استاد و رئیس دانشکده حقوق رُم، در این کتاب به مباحث مربوط به سیاست، عدالت، اخلاق، فلسفه و تاریخ و… می‌پردازد. جواد واحدی، مترجم کتاب در پیشگفتار می‌نویسد: «لزوم مطالعه حقوق از نظر کلی و فلسفی، یعنی ملاحظه آن از افقی وسیع‌تر -بدون قرار […]

 • معرفی کتاب
  یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
    احیاگر حکمت زمانه، زندگی و آثار فارابی رضا ماحوزی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی چاپ اول: ۱۴۰۱ ۱۴۲ص ـ ۶۴هزار تومان کتاب حاضر در راستای برگزاری کنگرة جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی» تألیف شده است تا علاوه بر معرفی یکی از شخصیت‌های جهانی، الگویی از تعاملات علمی بین‌المللی معطوف به فهم و حل مسائل و مشکلات پیرامونی را نشان دهد. در این کتاب، با هدف ترسیم چهره‌ای تا حد امکان نزدیک به واقع از حیات و احوال و افعال فارابی در طول زندگی و تأثیری که بر […]

    احیاگر حکمت زمانه، زندگی و آثار فارابی رضا ماحوزی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی چاپ اول: ۱۴۰۱ ۱۴۲ص ـ ۶۴هزار تومان کتاب حاضر در راستای برگزاری کنگرة جهانی «فارابی و فرهنگ و تمدن اسلامی» تألیف شده است تا علاوه بر معرفی یکی از شخصیت‌های جهانی، الگویی از تعاملات علمی بین‌المللی معطوف به فهم و حل مسائل و مشکلات پیرامونی را نشان دهد. در این کتاب، با هدف ترسیم چهره‌ای تا حد امکان نزدیک به واقع از حیات و احوال و افعال فارابی در طول زندگی و تأثیری که بر […]

 • معرفی کتاب
  سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
    آیین خردپروری پژوهشی در نظام تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام علی(ع) دکتر سعید بهشتی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر چاپ سوم: ۱۳۹۱ ۳۰۰ص ـ ۳۵ هزار تومان فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ از دیرباز خرد را مهمترین ویژگی جداکننده آدمی از حیوانات برشمرده‌اند. خرد هدیه‌ای ربانی است که انسان را در سیر استکمالی جاودانه و بی‌منتهایش به سوی آن مقصد خردآفرین مطلق نشان، خدای جهان همراهی و یاوری می‌کند. مؤلف کوشیده است تا طی پژوهشی نظامدار، گفتارهای امام علی(ع) را از منظر تربیت عقلانی تجزیه و تحلیل نموده، […]

    آیین خردپروری پژوهشی در نظام تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام علی(ع) دکتر سعید بهشتی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر چاپ سوم: ۱۳۹۱ ۳۰۰ص ـ ۳۵ هزار تومان فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ از دیرباز خرد را مهمترین ویژگی جداکننده آدمی از حیوانات برشمرده‌اند. خرد هدیه‌ای ربانی است که انسان را در سیر استکمالی جاودانه و بی‌منتهایش به سوی آن مقصد خردآفرین مطلق نشان، خدای جهان همراهی و یاوری می‌کند. مؤلف کوشیده است تا طی پژوهشی نظامدار، گفتارهای امام علی(ع) را از منظر تربیت عقلانی تجزیه و تحلیل نموده، […]

Page 1 of 10212345...Last »