قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۷سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۸
  دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷
    “انور” در حال حاضر به بهره‌برداری از خشم مردم پرداخته است و می‌گوید سیاست ادغام حقیقی نژادی در کشور را پیشنهاد خواهد کرد. او با سخنان لیبرال‌منشانه و ظاهراً پیشروانه خود، ذهن بسیاری را درگیر کرده ولی در بررسی دقیق تر موضوع خواهیم دید که در این سخن او هیچ جنبه پیشرویی وجود ندارد. او تنها از زبان نژادپرستان افراطی در هر مجموعه نژادی سخن می گوید تا حمایت آنها را کسب کند. او همواره اسرائیلی‌ها را تأیید کرده ولی وقتی متوجه شد که دولت، سیاست های ضد اسرائیلی […]

    “انور” در حال حاضر به بهره‌برداری از خشم مردم پرداخته است و می‌گوید سیاست ادغام حقیقی نژادی در کشور را پیشنهاد خواهد کرد. او با سخنان لیبرال‌منشانه و ظاهراً پیشروانه خود، ذهن بسیاری را درگیر کرده ولی در بررسی دقیق تر موضوع خواهیم دید که در این سخن او هیچ جنبه پیشرویی وجود ندارد. او تنها از زبان نژادپرستان افراطی در هر مجموعه نژادی سخن می گوید تا حمایت آنها را کسب کند. او همواره اسرائیلی‌ها را تأیید کرده ولی وقتی متوجه شد که دولت، سیاست های ضد اسرائیلی […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۷
  یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
    سلاطینی که اصرار ورزیدند در تعیین نخست وزیر ایالتی در برخی ایالت‌ها صاحب نظر باشند متوجه کاهش شدید قدرت “تون عبدالله” پس از انتخابات شده بودند زیرا در گذشته وقتی جبهه‌ ملی از اکثریت قاطع در پارلمان برخوردار بود، حکام به تأیید نامزدهایی که حزب حاکم منصوب می‌کرد بسنده می‌کردند ولی اکنون “راجای (امیر) پیرلیس” ـ که مایل به کاندیداتوری “داتوک سیری شهیدان قاسم” نیست ـ از تأیید نامزدی مجدد وی خودداری می‌کند. امروز در “بیرلیس” وزیر اول جدیدی به نام “داتوک سیری دکتر عیسی سابو” حضور دارد. کار […]

    سلاطینی که اصرار ورزیدند در تعیین نخست وزیر ایالتی در برخی ایالت‌ها صاحب نظر باشند متوجه کاهش شدید قدرت “تون عبدالله” پس از انتخابات شده بودند زیرا در گذشته وقتی جبهه‌ ملی از اکثریت قاطع در پارلمان برخوردار بود، حکام به تأیید نامزدهایی که حزب حاکم منصوب می‌کرد بسنده می‌کردند ولی اکنون “راجای (امیر) پیرلیس” ـ که مایل به کاندیداتوری “داتوک سیری شهیدان قاسم” نیست ـ از تأیید نامزدی مجدد وی خودداری می‌کند. امروز در “بیرلیس” وزیر اول جدیدی به نام “داتوک سیری دکتر عیسی سابو” حضور دارد. کار […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۶
  شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
    زیرا وقتی این سیاست به اجرا گذاشته شد فروش خودرو کاهش پیدا کرد و “پروتون” زیان های هنگفتی دید و اکنون در اندیشه ساخت اتومبیل‌های برقی و ورود به پروژه‌های دیگری است تا سوددهی شرکت را تضمین کند. ما به دلیل همین سیاست بود که مجبور به وارد کردن تعداد بیشتری از قطعات و اتومبیل شدیم حال آنکه بهتر بود خودمان می‌ساختیم و صادر می‌کردیم. ولی هیچ چیز مانند نتایج وحشتناک دوازدهمین انتخابات عمومی در مارس ۲۰۰۸م. مرا وادار نساخت که به صورت علنی به انتقاد بپردازم. من شب […]

    زیرا وقتی این سیاست به اجرا گذاشته شد فروش خودرو کاهش پیدا کرد و “پروتون” زیان های هنگفتی دید و اکنون در اندیشه ساخت اتومبیل‌های برقی و ورود به پروژه‌های دیگری است تا سوددهی شرکت را تضمین کند. ما به دلیل همین سیاست بود که مجبور به وارد کردن تعداد بیشتری از قطعات و اتومبیل شدیم حال آنکه بهتر بود خودمان می‌ساختیم و صادر می‌کردیم. ولی هیچ چیز مانند نتایج وحشتناک دوازدهمین انتخابات عمومی در مارس ۲۰۰۸م. مرا وادار نساخت که به صورت علنی به انتقاد بپردازم. من شب […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۵
  چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
    هنگامی که من رئیس “امنو” بودم، یک بار شخصی به چالش با من برخاست ولی من پیروز شدم اما مخالفان، موضوع را به دادگاه کشاندند و این دادگاه نیز به غیرقانونی بودن “امنو” رأی داد. در زمان “عبدالله”، رئیس “امنو” خود را تبدیل به “مؤسسه”ای کرد و به هیچ کس اجازه نداد در برابرش کاندیدا شود. غیر ممکن بود کسی بتواند در سیاست‌ها و اقدامات وی تردید کند و آنها را زیر سؤال برد. به نظر می‌رسد که وظیفه هر عضو و هر نماینده در مجمع عمومی، حمایت از […]

    هنگامی که من رئیس “امنو” بودم، یک بار شخصی به چالش با من برخاست ولی من پیروز شدم اما مخالفان، موضوع را به دادگاه کشاندند و این دادگاه نیز به غیرقانونی بودن “امنو” رأی داد. در زمان “عبدالله”، رئیس “امنو” خود را تبدیل به “مؤسسه”ای کرد و به هیچ کس اجازه نداد در برابرش کاندیدا شود. غیر ممکن بود کسی بتواند در سیاست‌ها و اقدامات وی تردید کند و آنها را زیر سؤال برد. به نظر می‌رسد که وظیفه هر عضو و هر نماینده در مجمع عمومی، حمایت از […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۴
  چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
    تنها واکنشی که از طرف “تون عبدالله” دیدم، به تعبیر “تون موسی هیتام”، «سکوت وحشتناک» بود. اخیراً متوجه شدم که علت این سکوت وحشتناک، ناتوانی‌اش در توجیه کارهایی بود که انجام داده بود. از طرفی رابطه ام با رهبری حزب و به ویژه با کسانی که در شورای عالی “امنو” در سالهای متمادی فعالیت در دولت همکار من بودند، به آن اندازه که امیدوار بودم و آرزو داشتم، دوستانه نبود. در واقع همین که استعفای خود را تقدیم کردم رهبران “امنو” و اعضای کابینه، از من فاصله گرفتند و […]

    تنها واکنشی که از طرف “تون عبدالله” دیدم، به تعبیر “تون موسی هیتام”، «سکوت وحشتناک» بود. اخیراً متوجه شدم که علت این سکوت وحشتناک، ناتوانی‌اش در توجیه کارهایی بود که انجام داده بود. از طرفی رابطه ام با رهبری حزب و به ویژه با کسانی که در شورای عالی “امنو” در سالهای متمادی فعالیت در دولت همکار من بودند، به آن اندازه که امیدوار بودم و آرزو داشتم، دوستانه نبود. در واقع همین که استعفای خود را تقدیم کردم رهبران “امنو” و اعضای کابینه، از من فاصله گرفتند و […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۱۰۲
  سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
    می‌دانیم که هر تریلی در هر سفر نمی‌تواند بیش از یک کانتینر حمل کند و از آنجا که سر و کار ما با ۱۰ میلیون کانتینر در سال است، می‌توان پیش‌بینی کرد که خیلی زود جاده‌ها با این حجم تریلرهای بلند، قرق شود. از سوی دیگر هر قطار می‌تواند نزدیک به ۵۰ کانتینر را در یک سفر جابجا کند و با نبود تقاطع‌های همسطح، هیچ ترافیک سنگینی هم ایجاد نمی‌شود و مطمئن هم بودم که در زمان استعفای من، بودجه کافی برای ساخت راه آهن دوخطه وجود داشت. در […]

    می‌دانیم که هر تریلی در هر سفر نمی‌تواند بیش از یک کانتینر حمل کند و از آنجا که سر و کار ما با ۱۰ میلیون کانتینر در سال است، می‌توان پیش‌بینی کرد که خیلی زود جاده‌ها با این حجم تریلرهای بلند، قرق شود. از سوی دیگر هر قطار می‌تواند نزدیک به ۵۰ کانتینر را در یک سفر جابجا کند و با نبود تقاطع‌های همسطح، هیچ ترافیک سنگینی هم ایجاد نمی‌شود و مطمئن هم بودم که در زمان استعفای من، بودجه کافی برای ساخت راه آهن دوخطه وجود داشت. در […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۲
  دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
    به هر حال من آماده بودم در حد توان خود، مشارکت داشته باشم. همواره خاطرنشان ساخته بودم که شماری از صاحب منصبان وزارتی در ایالت‌ها و تنی از وزرا و مجلسی‌ها همین که پست‌ها و مقام‌های خود را از دست می‌دهند، پنهان می شوند و تلاشی برای کمک به حزب و موفقیت آن، به عمل نمی آورند. معتقدم اعضایی که پیش از این از حمایت قدرتمند حزب برخوردار شده‌اند باید با کمک به حزب در جریان انتخابات، دین خود را ادا کنند و در همه جشنواره‌ها خاطرنشان ساختم که […]

    به هر حال من آماده بودم در حد توان خود، مشارکت داشته باشم. همواره خاطرنشان ساخته بودم که شماری از صاحب منصبان وزارتی در ایالت‌ها و تنی از وزرا و مجلسی‌ها همین که پست‌ها و مقام‌های خود را از دست می‌دهند، پنهان می شوند و تلاشی برای کمک به حزب و موفقیت آن، به عمل نمی آورند. معتقدم اعضایی که پیش از این از حمایت قدرتمند حزب برخوردار شده‌اند باید با کمک به حزب در جریان انتخابات، دین خود را ادا کنند و در همه جشنواره‌ها خاطرنشان ساختم که […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۱
  یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
    سرانجام نیز این دفتر نخست وزیری بود که لیست کامل افرادی را که از سال ۱۹۷۰م. مجوزهای واردات دریافت کرده بودند، منتشر ساخت. این لیست شامل نام‌های سیاستمداران و برخی فرزندان خانواده‌های سلطنتی و آقازاده‌های شاخص مالزیایی می‌شد ولی حقیقت کاملاً روشن این بود که در همان سال بیش از ۶۰هزار مجوز صادر شده و تقریباً همگی آنها به “داتوک سیری سید عزمان سید ابراهیم” و “داتوک محمد حنیف عبدالعزیز” و مرحوم “تان سری نسیم الدین اس ام امین” تعلق گرفته بود.۲۴۵ خون “رفیده” به جوش آمد و انجام […]

    سرانجام نیز این دفتر نخست وزیری بود که لیست کامل افرادی را که از سال ۱۹۷۰م. مجوزهای واردات دریافت کرده بودند، منتشر ساخت. این لیست شامل نام‌های سیاستمداران و برخی فرزندان خانواده‌های سلطنتی و آقازاده‌های شاخص مالزیایی می‌شد ولی حقیقت کاملاً روشن این بود که در همان سال بیش از ۶۰هزار مجوز صادر شده و تقریباً همگی آنها به “داتوک سیری سید عزمان سید ابراهیم” و “داتوک محمد حنیف عبدالعزیز” و مرحوم “تان سری نسیم الدین اس ام امین” تعلق گرفته بود.۲۴۵ خون “رفیده” به جوش آمد و انجام […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۰
  شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
    پیش از این، من در مورد برخی ایده‌های متهورانه خود با این شرکت پژوهشی همکاری کرده و متوجه شده بودم که این شرکت توانایی رسیدن به راه حل‌های اجرایی هم دارد. هنگامی که مشاور شرکت “پروتون” شدم متوجه پایین آمدن سهم “پروتون” در بازار مالزی شدم. برای اینکه توان رقابتی “پروتون” را حفظ کنم، امیدوار بودم “تونکو مهالیل” را متقاعد سازم تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در ساخت خودروهای دوگانه‌سوز انجام دهد. پس از آن دولت تصمیم گرفت رئیس جدیدی برای شرکت “پروتون” منصوب کند. با “داتوک محمد ازلان هاشم” ملاقات […]

    پیش از این، من در مورد برخی ایده‌های متهورانه خود با این شرکت پژوهشی همکاری کرده و متوجه شده بودم که این شرکت توانایی رسیدن به راه حل‌های اجرایی هم دارد. هنگامی که مشاور شرکت “پروتون” شدم متوجه پایین آمدن سهم “پروتون” در بازار مالزی شدم. برای اینکه توان رقابتی “پروتون” را حفظ کنم، امیدوار بودم “تونکو مهالیل” را متقاعد سازم تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در ساخت خودروهای دوگانه‌سوز انجام دهد. پس از آن دولت تصمیم گرفت رئیس جدیدی برای شرکت “پروتون” منصوب کند. با “داتوک محمد ازلان هاشم” ملاقات […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۶۹
  پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷
    چند اتومبیل دیگر هم هست که در جریان حضورم در دولت، به من پیشکش شده بود که اکنون در نمایشگاه “بیردانا” در “لنکاوی” در معرض دید عموم قرار داده شده‌اند و من هرگز آنها را به مالکیت خود در نیاوردم و همان زمان که نخست وزیر بودم و دریافتشان کردم نیز آنها را اموال دولتی تلقی می‌کردم.اندکی پیش از پایان نخست وزیری‌ام از “تون عبدالله” خواستم مرا به عنوان مشاور “پتروناس” و “پروتون” و “خطوط هوایی مالزی” و “هیات عمران لنکاوی” (لادا) و “هیات عمران تیومان” البته بدون دریافت […]

    چند اتومبیل دیگر هم هست که در جریان حضورم در دولت، به من پیشکش شده بود که اکنون در نمایشگاه “بیردانا” در “لنکاوی” در معرض دید عموم قرار داده شده‌اند و من هرگز آنها را به مالکیت خود در نیاوردم و همان زمان که نخست وزیر بودم و دریافتشان کردم نیز آنها را اموال دولتی تلقی می‌کردم.اندکی پیش از پایان نخست وزیری‌ام از “تون عبدالله” خواستم مرا به عنوان مشاور “پتروناس” و “پروتون” و “خطوط هوایی مالزی” و “هیات عمران لنکاوی” (لادا) و “هیات عمران تیومان” البته بدون دریافت […]

Page 1 of 9512345...Last »