قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۷سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

وادی ادبيات

 • فرازهایی از یک سخنرانی ایراد شده در شهر دهلی نو(بهار ۱۳۸۳)،به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
  تأملی در اندیشه خیامی
  دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن
  پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
    اندیشه خیام را اگر بفشاریم، در سه وجه خلاصه می‌شود: یکی مسأله اغتنام وقت است؛ یعنی توصیه به این که وقت خود را غنیمت بشمارید. از عمر بهره بگیرید. این یک نقطۀ مهم اندیشه اوست. بهره گرفتن یعنی از مواهب زندگی استفاده کردن. از چیزهایی که مطبوع است، خود را محروم نکردن. البته از دوست داشتن چیزها، منظور آن نیست که به دنبال هوای نفس بروند و هرچه را دوست داشتند، دنبالش را بگیرند. نه، منظور آن است که چیزهایی هست که لااقل ظاهر نامشروع ندارند و لطمه ای […]

    اندیشه خیام را اگر بفشاریم، در سه وجه خلاصه می‌شود: یکی مسأله اغتنام وقت است؛ یعنی توصیه به این که وقت خود را غنیمت بشمارید. از عمر بهره بگیرید. این یک نقطۀ مهم اندیشه اوست. بهره گرفتن یعنی از مواهب زندگی استفاده کردن. از چیزهایی که مطبوع است، خود را محروم نکردن. البته از دوست داشتن چیزها، منظور آن نیست که به دنبال هوای نفس بروند و هرچه را دوست داشتند، دنبالش را بگیرند. نه، منظور آن است که چیزهایی هست که لااقل ظاهر نامشروع ندارند و لطمه ای […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
    خیام؛ پیام آور بیداری فریدون مشیری از خانه به میخانه ر می رفت سبک بال تر از پروانه با چشم و دلی به کار دنیا نگران می رفت، مگر وانهد این بار گران در کوی و گذر رهگذران را می دید می سوخت ز سرنوشت آن بی خبران… ناگه، سر راه ر در «کارگه کوزه گران» فریاد بر آورد که: «خاک پدران» «انگشت فریدون و سر کیخسرو» «هر ذره ز خاک، کیقبادی و جمی است» «پیغام خموش مرگ در هر قدمی است» آوای هزاران بشر خاک شده ر در زیر […]

    خیام؛ پیام آور بیداری فریدون مشیری از خانه به میخانه ر می رفت سبک بال تر از پروانه با چشم و دلی به کار دنیا نگران می رفت، مگر وانهد این بار گران در کوی و گذر رهگذران را می دید می سوخت ز سرنوشت آن بی خبران… ناگه، سر راه ر در «کارگه کوزه گران» فریاد بر آورد که: «خاک پدران» «انگشت فریدون و سر کیخسرو» «هر ذره ز خاک، کیقبادی و جمی است» «پیغام خموش مرگ در هر قدمی است» آوای هزاران بشر خاک شده ر در زیر […]

 • در پیشواز ۲۵ اردیبهشت، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
  اهمیّت و منزلت دانش در نزد حکیم طوس
  دکتر احمد کتابی
  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    درآمد: از دیدگاه فردوسی، دانش از زمرۀ ارجمندترین ارزش‌‌ها و دانش جویی و دانش‌آموزی، از جملۀ شایسته‌ترین کارها محسوب می‌شود. از اینرو، شگفت نیست که واژۀ «دانش» و مشتقّات آن، از چنان بَسامد بالایی در شاهنامه برخوردار باشد که تنها با مقوله‌هایی نظیر: «خرد»، «راستی» «نیکی» و … قابل قیاس است. در ادامه و ذیل عنوان‌هایی متمایز، از اهمیت دانش از نظر فردوسی و سپس از ویژگی‌های آثار و مقوله‌های مرتبط با آن سخن خواهد رفت. الف ـ ارج و جایگاه دانش و دانشی مَرد در دیباچۀ این مبحث، […]

    درآمد: از دیدگاه فردوسی، دانش از زمرۀ ارجمندترین ارزش‌‌ها و دانش جویی و دانش‌آموزی، از جملۀ شایسته‌ترین کارها محسوب می‌شود. از اینرو، شگفت نیست که واژۀ «دانش» و مشتقّات آن، از چنان بَسامد بالایی در شاهنامه برخوردار باشد که تنها با مقوله‌هایی نظیر: «خرد»، «راستی» «نیکی» و … قابل قیاس است. در ادامه و ذیل عنوان‌هایی متمایز، از اهمیت دانش از نظر فردوسی و سپس از ویژگی‌های آثار و مقوله‌های مرتبط با آن سخن خواهد رفت. الف ـ ارج و جایگاه دانش و دانشی مَرد در دیباچۀ این مبحث، […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
    بخشی از یک منظومۀ بلند الا ای گرانمایه دانای توس! ادیب برومند الا ای گرانمایه دانای توس که خورشید پای تو را داد بوس به هفت آسمان رفت آوازه ات فلک نیست ظرفی به اندازه ات فروزنده چهری به فرزانگی فرازنده قدّی به مردانگی تو برنامداران ایران سری به رادان و راز آگهان سروری در ایران ندیدم یکی شیرمرد که کاری به مقدار کار تو کرد وزآن شیرمردان همه هم کنار نکردند کاری چنین پایدار در ایران به فرّت یکی مرد نیست در این پهنه ات کس هماورد نیست […]

    بخشی از یک منظومۀ بلند الا ای گرانمایه دانای توس! ادیب برومند الا ای گرانمایه دانای توس که خورشید پای تو را داد بوس به هفت آسمان رفت آوازه ات فلک نیست ظرفی به اندازه ات فروزنده چهری به فرزانگی فرازنده قدّی به مردانگی تو برنامداران ایران سری به رادان و راز آگهان سروری در ایران ندیدم یکی شیرمرد که کاری به مقدار کار تو کرد وزآن شیرمردان همه هم کنار نکردند کاری چنین پایدار در ایران به فرّت یکی مرد نیست در این پهنه ات کس هماورد نیست […]

 • نگاهی به سیر شکلی و محتوایی شعر نو و استفاده از آرایه و هنر تضمین در آن
  درنگ در شکل و شمایلی دیگر از شعر نو
  دکتر کریم شاهسون
  پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    شعر نو از آغاز، تغییر و تغیّرهایی در شکل و فرم و محتوا به خود دیده است و این بُت عیّار هر از چندگاه، شکلی جدید به خود می‌گیرد و این پویایی و حرکت، نشان از حیات و ادامه زندگی این نوع شعر دارد. شعر نیمایی، شعر سپید، هایکو، شعر حجم، کانکریت، کاریکلماتور، موج نو، سه‌گانی، شاملویی و شعر منثور و نام‌هایی از این دست در دنیای شعر نو پیچیده و در آینده نزدیک نیز شعبده‌ها و تردستی‌های دیگر در این فن شریف بی‌گمان خواهیم دید. اما آنچه ما […]

    شعر نو از آغاز، تغییر و تغیّرهایی در شکل و فرم و محتوا به خود دیده است و این بُت عیّار هر از چندگاه، شکلی جدید به خود می‌گیرد و این پویایی و حرکت، نشان از حیات و ادامه زندگی این نوع شعر دارد. شعر نیمایی، شعر سپید، هایکو، شعر حجم، کانکریت، کاریکلماتور، موج نو، سه‌گانی، شاملویی و شعر منثور و نام‌هایی از این دست در دنیای شعر نو پیچیده و در آینده نزدیک نیز شعبده‌ها و تردستی‌های دیگر در این فن شریف بی‌گمان خواهیم دید. اما آنچه ما […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
    در گذر از ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس درود بر تو خلیج همیشه ایرانی قاسم پهلوان ـ صومعه سرا خلیح آبی و آرام میهنم، چه خبر؟ تمام دلخوشی ام، پارۀ تنم، چه خبر؟ خلیج من که پُری از ستاره های شکوه خلیج مانده به جا از هزاره های شکوه نه شاعرم، نه خیال قلندری دارم شمالی ام، سرِ پرشور بندری دارم درود بر تو خلیج همیشه ایرانی گواه آتشِ زرتشت و خشم اشکانی بخند، خفته به دامان گوش ماهی ها خلیجِ سر به درآورده از تباهی ها مگر […]

    در گذر از ۱۰ اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس درود بر تو خلیج همیشه ایرانی قاسم پهلوان ـ صومعه سرا خلیح آبی و آرام میهنم، چه خبر؟ تمام دلخوشی ام، پارۀ تنم، چه خبر؟ خلیج من که پُری از ستاره های شکوه خلیج مانده به جا از هزاره های شکوه نه شاعرم، نه خیال قلندری دارم شمالی ام، سرِ پرشور بندری دارم درود بر تو خلیج همیشه ایرانی گواه آتشِ زرتشت و خشم اشکانی بخند، خفته به دامان گوش ماهی ها خلیجِ سر به درآورده از تباهی ها مگر […]

 • در گرامیداشت یاد و نام شاعر متعهد این روزگار، زنده یاد استاد عباس براتی پور
  شاعری در کسوت معلّم اخلاق
  رضا اسماعیلی
  پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    عطر گل یاسمن را در باغ یاد تو چیدم روح سپید سحر را در صبح آیینه دیدم تا طرح صبح نگاهت در ساغر خاطرم ریخت تصویر پاکیزه ات را بر پردۀ دل کشیدم تو صبح سرخ طلوعی، هر کس تو را باورش نیست من شهد نورانی ات را در کام ذهنم چشیدم بذر وفای تو را تا در دشت سینه فشاندم دریایی از سبزۀ مهر در باغ جان پروریدم آخر به روح شقایق سوگند ای نرگس ناز از آستان نگاهت هرگز مکن ناامیدم فصل شکوفایی تو، فصل تماشایی ماست […]

    عطر گل یاسمن را در باغ یاد تو چیدم روح سپید سحر را در صبح آیینه دیدم تا طرح صبح نگاهت در ساغر خاطرم ریخت تصویر پاکیزه ات را بر پردۀ دل کشیدم تو صبح سرخ طلوعی، هر کس تو را باورش نیست من شهد نورانی ات را در کام ذهنم چشیدم بذر وفای تو را تا در دشت سینه فشاندم دریایی از سبزۀ مهر در باغ جان پروریدم آخر به روح شقایق سوگند ای نرگس ناز از آستان نگاهت هرگز مکن ناامیدم فصل شکوفایی تو، فصل تماشایی ماست […]

 • خلوت انس
  پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
    حاصل یک دیدار تلخ می شد که نباشی! حسن شیدا بودی و چنان بود که انگار نبودی! می‌شد که نباشی، تو که ناچار نبودی! با شوق دویدم پی دیدار تو، اما دیدم که تو مشتاق به دیدار نبودی من منتظر شادی و بوسیدن و آغوش آغوش کجا؟ بوسه کجا؟ یار نبودی! هر لحظه گریزان نگهت از نگه من حتی به نگاهیم خریدار نبودی خوش باوری عشق تو از سادگی‌ام بود زیرا که تو دلبسته و دلدار نبودی یک عمر گرفتار غم عشق تو بودم هی‌هی… چه خیالی! تو گرفتار نبودی […]

    حاصل یک دیدار تلخ می شد که نباشی! حسن شیدا بودی و چنان بود که انگار نبودی! می‌شد که نباشی، تو که ناچار نبودی! با شوق دویدم پی دیدار تو، اما دیدم که تو مشتاق به دیدار نبودی من منتظر شادی و بوسیدن و آغوش آغوش کجا؟ بوسه کجا؟ یار نبودی! هر لحظه گریزان نگهت از نگه من حتی به نگاهیم خریدار نبودی خوش باوری عشق تو از سادگی‌ام بود زیرا که تو دلبسته و دلدار نبودی یک عمر گرفتار غم عشق تو بودم هی‌هی… چه خیالی! تو گرفتار نبودی […]

 • به مناسبت اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ اجل و خداوندگار سخن
  سعدی؛ حکومت و حقوق مردم
  دکتر احمد کتابی
  پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
    «بدان که ملوک از بهرِ پاسِ رعیت‌اند، نه رعیت از بهر طاعتِ ملوک . (گلستان، باب اول، حکایت ۲۸) درآمد: در میان سخنوران بزرگ ایران‌زمین، کمتر کسی را می‌توان یافت که همانند شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، بی‌محابا به نکوهش و انتقاد از خودکامگی و ستم‌ورزی پادشاهان و حاکمان پرداخته، و بی‌پروا حکمرانان و ارباب زر و زور را به رعایت حقوق مردم و مراعات انصاف و عدالت و تفقّدِ احوال عامه و تلاش در جهت تأمین معاش و آسایش و رفع گرفتاری‌ها و دشواری‌های آنها، دعوت و تشویق کرده […]

    «بدان که ملوک از بهرِ پاسِ رعیت‌اند، نه رعیت از بهر طاعتِ ملوک . (گلستان، باب اول، حکایت ۲۸) درآمد: در میان سخنوران بزرگ ایران‌زمین، کمتر کسی را می‌توان یافت که همانند شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، بی‌محابا به نکوهش و انتقاد از خودکامگی و ستم‌ورزی پادشاهان و حاکمان پرداخته، و بی‌پروا حکمرانان و ارباب زر و زور را به رعایت حقوق مردم و مراعات انصاف و عدالت و تفقّدِ احوال عامه و تلاش در جهت تأمین معاش و آسایش و رفع گرفتاری‌ها و دشواری‌های آنها، دعوت و تشویق کرده […]

 • تجلّی عید فطر در شعر فارسی
  محمدکاظم کاظمی
  پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
    بر سر بام بیا، گوشه ابرو بنمای روزه گیران جهان منتظر ماه نو اند این بیت، یکی از صدها بیت گنجینه شعر فارسی است که در آن، میان هلال عید و ابروی نگار مقارنتی دیده می شود. باری،عید فطراز زمینه های مهم محتوایی شعر فارسی است و نه تنها در حوزه محتوا، که در حوزه مضمون سازی نیز با جلوه تمام حضور دارد. در دیوان اکثر شاعران بزرگ کهن، اشاراتی مجمل یا مفصل به عید فطر می توان یافت و جالب آن که بیش از دیگر اعیاد اسلامی، این […]

    بر سر بام بیا، گوشه ابرو بنمای روزه گیران جهان منتظر ماه نو اند این بیت، یکی از صدها بیت گنجینه شعر فارسی است که در آن، میان هلال عید و ابروی نگار مقارنتی دیده می شود. باری،عید فطراز زمینه های مهم محتوایی شعر فارسی است و نه تنها در حوزه محتوا، که در حوزه مضمون سازی نیز با جلوه تمام حضور دارد. در دیوان اکثر شاعران بزرگ کهن، اشاراتی مجمل یا مفصل به عید فطر می توان یافت و جالب آن که بیش از دیگر اعیاد اسلامی، این […]

Page 1 of 12112345...Last »