ضميمه ادب وهنر
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۷سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه ادب وهنر

 • نگاهی به دغدغه ها و عوارض زندگی کارمندی و انعکاس آن در آثار ادبی نویسندگان بزرگ جهان
  زندگی کارمندی در ادبیات
  شاهرخ تندروصالح
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    درنگ: در زندگی کارمندی، یکسری حرف ها هست که شنیدنش جان آدم را تاریک تر از قبر می سازد و مثل بمب مرگ، جانِ بی پناهآدم را می ترکاند. حسی غافلگیر کننده و ویرانگر، با ماندگاری تاثیر تخریبی. این حرف ها ، شنونده را از درون متلاشی و نابود می کند و ویرانی جبران ناشدنی برجا می گذارد. این حرف ها،نه چاشنی امور روزانۀکارمندی،که بخشی از اتمسفر غالب روزمرّگی و شرایط زیستی آدمیان است. در حرف و تعارفات، منطق، اخلاق، قانون، عرف، شعور و وجدان ، همگی و هرکدام […]

    درنگ: در زندگی کارمندی، یکسری حرف ها هست که شنیدنش جان آدم را تاریک تر از قبر می سازد و مثل بمب مرگ، جانِ بی پناهآدم را می ترکاند. حسی غافلگیر کننده و ویرانگر، با ماندگاری تاثیر تخریبی. این حرف ها ، شنونده را از درون متلاشی و نابود می کند و ویرانی جبران ناشدنی برجا می گذارد. این حرف ها،نه چاشنی امور روزانۀکارمندی،که بخشی از اتمسفر غالب روزمرّگی و شرایط زیستی آدمیان است. در حرف و تعارفات، منطق، اخلاق، قانون، عرف، شعور و وجدان ، همگی و هرکدام […]

 • جُنگی از جُستارها
  دکتر میرجلال الدین کزازی - ۵۱
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    گونه های «که»در شعرحافظ گفته آمد که گاه حافظ آنچنان استادانه و هنرورانه، این واژه ناچیز«که» را درکار می‌آورد که سرنوشت بیت را به یکبارگی در گرو آن می‌نهد و بدان وابسته می‌دارد؛ به گونه‌ای که با رفتار نحوی و ساختار معنایی بیت را این ناچیزترین واژه (که) شالوده می‌ریزد و رقم می‌زند: ز سرّ عشق کس آگاه نیست، قصّه مخوان کدام محرم دل ره در این حرم دارد؟ نمونه‌ای دیگر از این کاربرد دوگانه‌ای «که» را در آغازینه (مطلع) زیر می‌یابیم: ساقی، به نور باده برافروز جام ما […]

    گونه های «که»در شعرحافظ گفته آمد که گاه حافظ آنچنان استادانه و هنرورانه، این واژه ناچیز«که» را درکار می‌آورد که سرنوشت بیت را به یکبارگی در گرو آن می‌نهد و بدان وابسته می‌دارد؛ به گونه‌ای که با رفتار نحوی و ساختار معنایی بیت را این ناچیزترین واژه (که) شالوده می‌ریزد و رقم می‌زند: ز سرّ عشق کس آگاه نیست، قصّه مخوان کدام محرم دل ره در این حرم دارد؟ نمونه‌ای دیگر از این کاربرد دوگانه‌ای «که» را در آغازینه (مطلع) زیر می‌یابیم: ساقی، به نور باده برافروز جام ما […]

 • نوشته های پراکنده
  محمد صالح علاء - ۲۵۰
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    عاقبت نادرشاه خودمان! ۲۸۲ سال پیش در درگز خراسان، پوستین‌دوزی از ایل اوشار یا افشار، صاحب پسری شد به اسم «نادر». ایل اوشار، از بزرگترین ایل‌‌ها بود که همراه شش ایل دیگر از آناتولی در عثمانی به ایران آمده بودند. نادرقلی وقتی هجده ساله بود، همراه خانم مادرش در یکی از حمله‌های ناغافل ازبک‌ها اسیر شد. ولی او پسر باهوشی بود. فرار کرد و به خدمت ایبورد باباعلی بیک درآمد و خودش گروه کوچکی درست کرد و کم کم چند ناحیۀ خراسان را به عهده گرفت و خودش نادرقلی […]

    عاقبت نادرشاه خودمان! ۲۸۲ سال پیش در درگز خراسان، پوستین‌دوزی از ایل اوشار یا افشار، صاحب پسری شد به اسم «نادر». ایل اوشار، از بزرگترین ایل‌‌ها بود که همراه شش ایل دیگر از آناتولی در عثمانی به ایران آمده بودند. نادرقلی وقتی هجده ساله بود، همراه خانم مادرش در یکی از حمله‌های ناغافل ازبک‌ها اسیر شد. ولی او پسر باهوشی بود. فرار کرد و به خدمت ایبورد باباعلی بیک درآمد و خودش گروه کوچکی درست کرد و کم کم چند ناحیۀ خراسان را به عهده گرفت و خودش نادرقلی […]

 • تقویم تاریخ ادب و هنربه روایت یک قرن انتشار روزنامه اطلاعات ۱۴
  افتتاح سینما سپه با نمایش فیلمی از هارولدلوید
  حسن فرازمند
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    9خرداد۱۳۰۸ درچنین روزی(والبته در روزهای دیگری)، اطلاعیه افتتاح «سینما سپه» در جراید و به ویژه در جریده اطلاعات به چاپ رسید که حکایت از افتتاح این سینما با نمایش فیلمی به نام «هرویین»، شاهکار هارولدلوید، آرتیست مشهور دنیا دارد.(فیلم هرویین درفهرست آثار هارولدلوید به ثبت نرسیده و احتمالاً منظور فیلم «گربه پنجه طلایی» ی او بوده است.) قبلا هم در این پاورقی توضیح داده ام که محل سینما سپه درخیابان سپه (امام خمینی)، بین سی تیرو حافظ، پاساژ ابزار و یراق امروزی است و دیگر اثری از آن سینما […]

    9خرداد۱۳۰۸ درچنین روزی(والبته در روزهای دیگری)، اطلاعیه افتتاح «سینما سپه» در جراید و به ویژه در جریده اطلاعات به چاپ رسید که حکایت از افتتاح این سینما با نمایش فیلمی به نام «هرویین»، شاهکار هارولدلوید، آرتیست مشهور دنیا دارد.(فیلم هرویین درفهرست آثار هارولدلوید به ثبت نرسیده و احتمالاً منظور فیلم «گربه پنجه طلایی» ی او بوده است.) قبلا هم در این پاورقی توضیح داده ام که محل سینما سپه درخیابان سپه (امام خمینی)، بین سی تیرو حافظ، پاساژ ابزار و یراق امروزی است و دیگر اثری از آن سینما […]

 • در باب سریال خانگی «رهایم کن»، به کارگردانی شهرام شاه حسینی
  جدال برادرانه
  رضا صائمی
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    «رهایم کن»را می توان یک درام عاشقانه-تاریخی دیگر از«شهرام شاه حسینی»دانست که در تداوم «می خواهم زنده بمانم» قرار می  گیرد. این بار او یک دهه عقب تر رفته تا قصه خود را در فضای دهه ۵۰ روایت کند. درامی با درونمایه  های عاشقانه که داستانش حول خاندان نایب سرخی ها می گذرد و در داستانک های پیوسته به هم پیوند می خورد. درواقع، هر یک از اعضای این خانواده، قصه جداگانۀ خود را دارد که در کلیّت درام به هم گره خورده و از مجموعه خرده داستان ها، روایت […]

    «رهایم کن»را می توان یک درام عاشقانه-تاریخی دیگر از«شهرام شاه حسینی»دانست که در تداوم «می خواهم زنده بمانم» قرار می  گیرد. این بار او یک دهه عقب تر رفته تا قصه خود را در فضای دهه ۵۰ روایت کند. درامی با درونمایه  های عاشقانه که داستانش حول خاندان نایب سرخی ها می گذرد و در داستانک های پیوسته به هم پیوند می خورد. درواقع، هر یک از اعضای این خانواده، قصه جداگانۀ خود را دارد که در کلیّت درام به هم گره خورده و از مجموعه خرده داستان ها، روایت […]

 • همدل با بیدل
  محمدکاظم کاظمی - ۴۰
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    عمری که نداشتم، به صد راه گذشت! افسوس، زمانِ عیشِ دلخواه گذشت فرصـت به غبـار نالـه و آه گـذشت شد روشنـم از جادۀ موهـای سفیـد عمری که نداشتم، به صد راه گذشت مصراع چهارم با متناقض نمایی زیبایی همراه است: «بودنِ چیزی که نیست». بیدل از این نوع در شعرش بسیار دارد: «ببین به ساز و مپرس از ترانه ای که ندارم ر توان به دیده شنیدن، فسانه ای که ندارم». هرچند خرد را به فنون خواهی یافت در کارگه عشق، زبون خواهی یافت کِلـک نقـاش اگر همـه کـوه […]

    عمری که نداشتم، به صد راه گذشت! افسوس، زمانِ عیشِ دلخواه گذشت فرصـت به غبـار نالـه و آه گـذشت شد روشنـم از جادۀ موهـای سفیـد عمری که نداشتم، به صد راه گذشت مصراع چهارم با متناقض نمایی زیبایی همراه است: «بودنِ چیزی که نیست». بیدل از این نوع در شعرش بسیار دارد: «ببین به ساز و مپرس از ترانه ای که ندارم ر توان به دیده شنیدن، فسانه ای که ندارم». هرچند خرد را به فنون خواهی یافت در کارگه عشق، زبون خواهی یافت کِلـک نقـاش اگر همـه کـوه […]

 • نگاهی به کتاب«ما سه نفر هستیم» نوشته داوود غفارزادگان
  چقدر ترسو بودیم!
  محمدرضا حیدرزاده
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    ما سه نفر بودیم؛ امیر و فیضی و دادا. ساعات بیکاری بیشه، تنها ملجأ و پناهگاه ما بود. عادت نداشتیم برویم قهوه‌خانه. یک بار رفته بودیم، بس بود. پیرمردها گوش تا گوش نشسته بودند. سؤال‎های سخت‌سخت از ما پرسیدند و ما در جواب شان ماندیم. آنها سرهاشان را تکان دادند و با نگاه‎های پر تمسخر، چانه‎ها شان را می مالیدند ته چپق‎هاشان. چندتایی از شاگرها هم آنجا بودند. کنار سماور سر پا ایستاده بودند و خنده فاتحانه‌ای روی لب‎هاشان نشسته بود. دیگر هیچ روزی گذرمان به ده نمی‎افتاد، مگر […]

    ما سه نفر بودیم؛ امیر و فیضی و دادا. ساعات بیکاری بیشه، تنها ملجأ و پناهگاه ما بود. عادت نداشتیم برویم قهوه‌خانه. یک بار رفته بودیم، بس بود. پیرمردها گوش تا گوش نشسته بودند. سؤال‎های سخت‌سخت از ما پرسیدند و ما در جواب شان ماندیم. آنها سرهاشان را تکان دادند و با نگاه‎های پر تمسخر، چانه‎ها شان را می مالیدند ته چپق‎هاشان. چندتایی از شاگرها هم آنجا بودند. کنار سماور سر پا ایستاده بودند و خنده فاتحانه‌ای روی لب‎هاشان نشسته بود. دیگر هیچ روزی گذرمان به ده نمی‎افتاد، مگر […]

 • نگاهی به کتاب«راهنمای فلسفه و فیلم راتلج: مسائل و مفاهیم»
  درک کردن فیلم
  منوچهر دین پرست
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    موج تازه علاقه به فیلم در دانشگاه، شاهد ظهور مطالعات فیلم به عنوان یک رشته دانشگاهی معتبر و خیزش همزمان پژوهش  های سینمایی و دوره  های مطالعاتی فیلم در مدارس عالی و دانشگاه  ها بوده است. با این حال به فیلم در سایر رشته ها نیز عنایت شده، خاصه در فلسفه که امروزه رونق حوزه عام فلسفه و فیلم را به خود می بیند. یک دلیل این رویّه، بسط و گسترش موضوعاتی است که عموماً در عرصه زیبایی شناسی فلسفی مطرح می شوند؛ درحالی که فلسفه هنر حتی تا […]

    موج تازه علاقه به فیلم در دانشگاه، شاهد ظهور مطالعات فیلم به عنوان یک رشته دانشگاهی معتبر و خیزش همزمان پژوهش  های سینمایی و دوره  های مطالعاتی فیلم در مدارس عالی و دانشگاه  ها بوده است. با این حال به فیلم در سایر رشته ها نیز عنایت شده، خاصه در فلسفه که امروزه رونق حوزه عام فلسفه و فیلم را به خود می بیند. یک دلیل این رویّه، بسط و گسترش موضوعاتی است که عموماً در عرصه زیبایی شناسی فلسفی مطرح می شوند؛ درحالی که فلسفه هنر حتی تا […]

 • کوتاه با یکی از شاعران مدرنیست اسپانیا
  دکتر نجمه شبیری - عضو هیأت علمی زبان اسپانیایی دانشگاه تهران
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    «پدرو سالیناس»، یکی از درخشان ترین شعرای مدرنیست قرن بیستم اسپانیا است. او درباره خودش و کارهایش گفت: «من در شعر، بیش از هر چیز برای اصالت ارزش قائلم، سپس زیبایی، سپس نبوغ». بیشتر متون این شاعر معروف اسپانیایی، از یک منظر کلّی و با درخششی آوانگارد، به ژانر عاشقانه اختصاص یافته اند. علاوه بر این، از او آثاری منثور، ازجمله مقالاتی در تحلیل ادبی نیز برجای‌ مانده است. سالیناس در سال ۱۹۵۱ در ۶۰ سالگی از دنیا رفت. در اینجا شعری از او را با هم می خوانیم: […]

    «پدرو سالیناس»، یکی از درخشان ترین شعرای مدرنیست قرن بیستم اسپانیا است. او درباره خودش و کارهایش گفت: «من در شعر، بیش از هر چیز برای اصالت ارزش قائلم، سپس زیبایی، سپس نبوغ». بیشتر متون این شاعر معروف اسپانیایی، از یک منظر کلّی و با درخششی آوانگارد، به ژانر عاشقانه اختصاص یافته اند. علاوه بر این، از او آثاری منثور، ازجمله مقالاتی در تحلیل ادبی نیز برجای‌ مانده است. سالیناس در سال ۱۹۵۱ در ۶۰ سالگی از دنیا رفت. در اینجا شعری از او را با هم می خوانیم: […]

 • نقدی بر مجموعه شعر«اسفار سخریه»، اثر سعید قربانیان
  علی حاتمیِ شاعر
  بهروز آورزمان - شاعر و منتقد ادبی
  چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
    اگرچه تعریف دقیق و جامعی برای شعر وجود ندارد، اما می‌توان عناصری را برشمرد که بود و نبود آنها در شعر یا غیر شعر بودن یک اثر اهمیت دارد. آنچه شعر را از غیر شعر متمایز می‌کند، عناصری همچون: زبان، تصویر و عاطفه است که البته عنصر خیال نیز در تصویر مستتر است. پیروان بعضی از مکاتب مانند تصویرگرایی(imagism) ،اثر فاقد تصویر را شعر نمی‌دانند و معتقدند که اساس شعر بر ایماژ استوار است. جدا از این نظریه سخت‌گیرانه، باید پذیرفت که آثاری از شاعران تراز اول جهان موجود […]

    اگرچه تعریف دقیق و جامعی برای شعر وجود ندارد، اما می‌توان عناصری را برشمرد که بود و نبود آنها در شعر یا غیر شعر بودن یک اثر اهمیت دارد. آنچه شعر را از غیر شعر متمایز می‌کند، عناصری همچون: زبان، تصویر و عاطفه است که البته عنصر خیال نیز در تصویر مستتر است. پیروان بعضی از مکاتب مانند تصویرگرایی(imagism) ،اثر فاقد تصویر را شعر نمی‌دانند و معتقدند که اساس شعر بر ایماژ استوار است. جدا از این نظریه سخت‌گیرانه، باید پذیرفت که آثاری از شاعران تراز اول جهان موجود […]

Page 1 of 86612345...Last »