اقتصاد روز
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

اقتصاد روز

 • نفت ، طلا ، سکه و ارز
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

 • ضرورت عبور از اقتصاد نفتی
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    عبور از اقتصاد نفتی، هدفی است که همواره به عنوان یکی از ضرورت ها و استراتژی های اقتصادی کشور مطرح بوده است، اما دستیابی به آن نیازمند تغییراتی است که وقوع شان آسان نیست. به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، بنیان برنامه های توسعه در کشور بر صادرات نفت و مشتقات آن بنا نهاده شده است. طی هفتاد سال گذشته که در ایران انواع برنامه های توسعه نوشته شده و بودجه های سالانه بر مبنای این برنامه ها تهیه، تنظیم و عملیاتی شده، مهمترین عنصر در ارائه و اجرای […]

    عبور از اقتصاد نفتی، هدفی است که همواره به عنوان یکی از ضرورت ها و استراتژی های اقتصادی کشور مطرح بوده است، اما دستیابی به آن نیازمند تغییراتی است که وقوع شان آسان نیست. به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، بنیان برنامه های توسعه در کشور بر صادرات نفت و مشتقات آن بنا نهاده شده است. طی هفتاد سال گذشته که در ایران انواع برنامه های توسعه نوشته شده و بودجه های سالانه بر مبنای این برنامه ها تهیه، تنظیم و عملیاتی شده، مهمترین عنصر در ارائه و اجرای […]

 • آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

 • نفت ، طلا ، سکه و ارز
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

 • آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

 • تحریم پتروشیمی؛ صنعت تحریم ناپذیر
  تحریم پتروشیمی، اشتباه استراتژیک
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به تحریم ناپذیر بودن صنعت پتروشیمی ایران که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش و دوم و پایانی را می خوانید: *** عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم هم با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی ایران به راحتی قابل شناسایی نیست‌، اظهار می دارد:‌ قطعا مسئولان صنعت پتروشیمی راهکارهایی را در این زمینه اندیشیده‌اند.‌ اینکه منتظر باشیم صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم شود، اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست زیرا صنعت پتروشیمی ایران به راحتی […]

    آنچه در پی آمده است نگاهی دارد به تحریم ناپذیر بودن صنعت پتروشیمی ایران که بخش اول آن را دیروز ملاحظه کردید و اینک بخش و دوم و پایانی را می خوانید: *** عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت یازدهم هم با اشاره به اینکه محصولات پتروشیمی ایران به راحتی قابل شناسایی نیست‌، اظهار می دارد:‌ قطعا مسئولان صنعت پتروشیمی راهکارهایی را در این زمینه اندیشیده‌اند.‌ اینکه منتظر باشیم صنعت پتروشیمی ایران مانند صنعت نفت تحریم شود، اشتباه استراتژیک آمریکایی‌هاست زیرا صنعت پتروشیمی ایران به راحتی […]

 • پتروشیمی؛ صنعت تحریم ناپذیر
  شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
    پتروشیمی ایران اگرچه نخستین بار است که به طور رسمی در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرد اما به گفته کارشناسان این تحریم به لحاظ عملیاتی بسیار مشکل بوده و در عمل امری اساساً غیر ممکن و شکست خورده شمرده می شوددر عین حال که این صنعت ثابت کرده که با وجود موانع و مشکلاتی که همواره تحریم بر سر راه آن قرار داده، علاوه بر تولید مستمر محصولات، به عنوان یک منبع قابل اعتماد تامین ارز در کشور مطرح بوده و خواهد بود. پتروشیمی‌ها آخرین حلقه از صنعت نفت و […]

    پتروشیمی ایران اگرچه نخستین بار است که به طور رسمی در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرد اما به گفته کارشناسان این تحریم به لحاظ عملیاتی بسیار مشکل بوده و در عمل امری اساساً غیر ممکن و شکست خورده شمرده می شوددر عین حال که این صنعت ثابت کرده که با وجود موانع و مشکلاتی که همواره تحریم بر سر راه آن قرار داده، علاوه بر تولید مستمر محصولات، به عنوان یک منبع قابل اعتماد تامین ارز در کشور مطرح بوده و خواهد بود. پتروشیمی‌ها آخرین حلقه از صنعت نفت و […]

 • نقش بیمه در تضامین و حمایت از سرمایه گذاری داخلی
  شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
    یکی از ابزارهای مهم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه در کشورهایی که ثبات اقتصادی در آنها حاکم نیست، نظام بیمه است. در جوامع صنعتی بیمه یکی از ارکان موثر در صنعت و موتور محرکه اقتصاد است. به همین منظور هر کارآفرین یا سرمایه‌گذاری که قصد ورود به هر یک از شاخه های صنعت را دارد باید از یک سری تضامین و حمایت های بخصوص برخوردار باشد. تضامینی که توسط سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود بلکه از سرمایه گذاری آنها حمایت می کند. بنابراین باید سازمان‌ها یا موسساتی باشند که بتوانند این […]

    یکی از ابزارهای مهم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به ویژه در کشورهایی که ثبات اقتصادی در آنها حاکم نیست، نظام بیمه است. در جوامع صنعتی بیمه یکی از ارکان موثر در صنعت و موتور محرکه اقتصاد است. به همین منظور هر کارآفرین یا سرمایه‌گذاری که قصد ورود به هر یک از شاخه های صنعت را دارد باید از یک سری تضامین و حمایت های بخصوص برخوردار باشد. تضامینی که توسط سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود بلکه از سرمایه گذاری آنها حمایت می کند. بنابراین باید سازمان‌ها یا موسساتی باشند که بتوانند این […]

 • نفت ، طلا ، سکه و ارز
  پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

    نفت ، طلا ، سکه و ارز نسخه مناسب چاپ

 • آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران
  پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

    آخرین تغییرات قیمت سهام دربورس تهران نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 1,27112345...Last »