ضميمه ادب وهنر
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه ادب وهنر

 • با دکتر دینانی در جهان مولانا
  کیمیای عشق
  کریم فیضی -۳۰
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
  تعامل و تبادل او همه‌گونه انسان دیده و همه‌گونه کتاب‌ها را خوانده است. درگیر بوده و گفتگو و داوری کرده است. او با بدحالان همدردی و همنفسی کرده و همراهشان بدحال شده است. با خوشحالان هم خوشی کرده است. بازگشت سخن به تجربه است و جهان‌دیدگی. نتیجه این تجربه و جهان‌دیدگی و آزمون و دادوستد، این است که: هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من درست است. میان انسان‌ها همیشه تعامل و تبادل برقرار است. هر انسانی، چیزی به انسان‌ها می‌دهد و چیزی […]

 • با دکتر دینانی در جهان مولانا
  کیمیای عشق
  کریم فیضی -۳۰
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    تعامل و تبادل او همه‌گونه انسان دیده و همه‌گونه کتاب‌ها را خوانده است. درگیر بوده و گفتگو و داوری کرده است. او با بدحالان همدردی و همنفسی کرده و همراهشان بدحال شده است. با خوشحالان هم خوشی کرده است. بازگشت سخن به تجربه است و جهان‌دیدگی. نتیجه این تجربه و جهان‌دیدگی و آزمون و دادوستد، این است که: هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من درست است. میان انسان‌ها همیشه تعامل و تبادل برقرار است. هر انسانی، چیزی به انسان‌ها می‌دهد و […]

    تعامل و تبادل او همه‌گونه انسان دیده و همه‌گونه کتاب‌ها را خوانده است. درگیر بوده و گفتگو و داوری کرده است. او با بدحالان همدردی و همنفسی کرده و همراهشان بدحال شده است. با خوشحالان هم خوشی کرده است. بازگشت سخن به تجربه است و جهان‌دیدگی. نتیجه این تجربه و جهان‌دیدگی و آزمون و دادوستد، این است که: هر کسی از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من درست است. میان انسان‌ها همیشه تعامل و تبادل برقرار است. هر انسانی، چیزی به انسان‌ها می‌دهد و […]

 • نگاهی به رمان«ماه تی تی» ، نوشته آزاده عزیزان
  وقتى شمع زندگى آب مى شود
  محمدرضا حیدرزاده
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    باز هم گریه مجال حرف زدن را از بی بی گرفت.از روز گذشته که بی بی شروع به تعریف کردن گذشته کرده بود، تکیده تر به نظر می رسید و زیر چشمانش بیشتر گود رفته بود. بی خوابی و آشفتگی را می توانستم در کنار حقایق تلخ گذشته اش در نی نی چشمانش ببینم. با این که وجودم لبریز از حس کنجکاوی و شوق دانستن ادامه ماجرا بود،اما بیش از این راضی به آزار بی بی نبودم.می دیدم با هر جمله ای که می گفت،مثل شمع آب می شد. […]

    باز هم گریه مجال حرف زدن را از بی بی گرفت.از روز گذشته که بی بی شروع به تعریف کردن گذشته کرده بود، تکیده تر به نظر می رسید و زیر چشمانش بیشتر گود رفته بود. بی خوابی و آشفتگی را می توانستم در کنار حقایق تلخ گذشته اش در نی نی چشمانش ببینم. با این که وجودم لبریز از حس کنجکاوی و شوق دانستن ادامه ماجرا بود،اما بیش از این راضی به آزار بی بی نبودم.می دیدم با هر جمله ای که می گفت،مثل شمع آب می شد. […]

 • واکاوی سرگذشت واقعی رادیو در ایران -۵
  تأسیس نخستین استودیوى رادیویى
  حسن فرازمند
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    در شماره های گذشته، سابقه ای از چگونگی آشنایی مردم با پدیده های صوتی مثل گرامافون نوشتم واین که مردم ایران تا قبل از تاسیس رادیو درکشور از هر حیث با این پدیده آشنا بودند و این نکته که مورخان درباره رادیو به تاکید گفته اند که:«رادیو۲۰ سال پس از برقراری و شروع بکار اولین ایستگاه های رادیویی در دیگر نقاط جهان، وارد ایران شد»،به واقعیت تاسیس و پاگرفتن منابع و تجهیزات رادیویی در ایران نزدیک تراست و مدارک معتبری هم حکایت دارند که نخستین ایستگاه فرستنده بی سیم […]

    در شماره های گذشته، سابقه ای از چگونگی آشنایی مردم با پدیده های صوتی مثل گرامافون نوشتم واین که مردم ایران تا قبل از تاسیس رادیو درکشور از هر حیث با این پدیده آشنا بودند و این نکته که مورخان درباره رادیو به تاکید گفته اند که:«رادیو۲۰ سال پس از برقراری و شروع بکار اولین ایستگاه های رادیویی در دیگر نقاط جهان، وارد ایران شد»،به واقعیت تاسیس و پاگرفتن منابع و تجهیزات رادیویی در ایران نزدیک تراست و مدارک معتبری هم حکایت دارند که نخستین ایستگاه فرستنده بی سیم […]

 • دلنوشته‌های آهان آهان‌دار
  محبوب صالح علا -۷۵
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    هر روز عازم شمایم! یاد تو که می‌رسد،‌ نسیمی از پشت پلک‌ها می‌وزد. یاد تو که می‌رسد، هزار پنجره باز می‌شود. همة عالم گوشة ابروی توست. باد می‌وزد و یاد تو را پراکنده می‌کند. زیبایی وصف نگاه توست. محبوم! آه هم از اشیاء گفت‌وگوست. محبوب من! یاد تو در شهرها، خیابان‌ها و کوچه‌هاست. یاد تو در میدان مولوی است. عشق تو باروت است و تن من کبریت. در خواب‌ها شما را نگاه می‌کنم و از صورت‌تان سیر نمی‌شوم. هر روز عازم شمایم و از پاهایم می‌پرسم: شما کجا می‌روید […]

    هر روز عازم شمایم! یاد تو که می‌رسد،‌ نسیمی از پشت پلک‌ها می‌وزد. یاد تو که می‌رسد، هزار پنجره باز می‌شود. همة عالم گوشة ابروی توست. باد می‌وزد و یاد تو را پراکنده می‌کند. زیبایی وصف نگاه توست. محبوم! آه هم از اشیاء گفت‌وگوست. محبوب من! یاد تو در شهرها، خیابان‌ها و کوچه‌هاست. یاد تو در میدان مولوی است. عشق تو باروت است و تن من کبریت. در خواب‌ها شما را نگاه می‌کنم و از صورت‌تان سیر نمی‌شوم. هر روز عازم شمایم و از پاهایم می‌پرسم: شما کجا می‌روید […]

 • دوستاني بهتر از آب روان
  خاطرات من و سهراب
  دكتر حبيب‌الله صناعتي -41
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
  من چنین جسارتی نکردم ولی چون آن تابلو قسمت من بود،‌ توسط خواهر والاتبارش به من هدیه شد که از این بابت از همه منسوبان عزیز سهراب تشکر می‌کنم. ۲) پرسیدند شما چه نسبتی با سهراب دارید که او برای دیدار شما به گالری آمد؟ چون سهراب هیچگاه به گالری نمی‌آید. در دو مرحله نمایش تابلوهایش علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند، اما سهراب نیامد! به روزگاری که همه نامداران و بعضی قلم به‌دستان زمانه، دست‌بوس و کرنش کن سلطان‌ها و سلطانه‌ها بودند؛ هیچگاه از سهراب نشنیدم که اظهار کند شهبانو به […]

  من چنین جسارتی نکردم ولی چون آن تابلو قسمت من بود،‌ توسط خواهر والاتبارش به من هدیه شد که از این بابت از همه منسوبان عزیز سهراب تشکر می‌کنم. ۲) پرسیدند شما چه نسبتی با سهراب دارید که او برای دیدار شما به گالری آمد؟ چون سهراب هیچگاه به گالری نمی‌آید. در دو مرحله نمایش تابلوهایش علیاحضرت شهبانو تشریف آوردند، اما سهراب نیامد! به روزگاری که همه نامداران و بعضی قلم به‌دستان زمانه، دست‌بوس و کرنش کن سلطان‌ها و سلطانه‌ها بودند؛ هیچگاه از سهراب نشنیدم که اظهار کند شهبانو به […]

 • جایگاه وطن در اشعار نظام وفا
  علی خوشه چرخ آرانی
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    مقدمه: نظام وفا در میان شاعران غزلسرای معاصر به دلایل متعددی همچون ذوق ادبی، شاعرانگی پدر و مادر، استعداد ذاتی، طبع نازک و سرشتی هنرین، تجربیات معلمی، حشر و نشر با ادیبان و شاعران نامور و نامدار معاصر و سفر به اروپا و کسب تجربه در این زمینه و آشنایی با مبادی و مبانی اصول مکتب رمانتیسم، جایگاهی ویژه و بنیادین داشته است تا جایی که تحسین بزرگانی همچون استاد سعید نفیسی را برانگیخته است. و اگرچه از لحاظ سبکی و فکری ویژگی هایی همچون سهولت و روانی کلام […]

    مقدمه: نظام وفا در میان شاعران غزلسرای معاصر به دلایل متعددی همچون ذوق ادبی، شاعرانگی پدر و مادر، استعداد ذاتی، طبع نازک و سرشتی هنرین، تجربیات معلمی، حشر و نشر با ادیبان و شاعران نامور و نامدار معاصر و سفر به اروپا و کسب تجربه در این زمینه و آشنایی با مبادی و مبانی اصول مکتب رمانتیسم، جایگاهی ویژه و بنیادین داشته است تا جایی که تحسین بزرگانی همچون استاد سعید نفیسی را برانگیخته است. و اگرچه از لحاظ سبکی و فکری ویژگی هایی همچون سهولت و روانی کلام […]

 • خاطرات اجتماعی استاد امین الله رشیدی در عرصه آواز و موسیقی
  یک عمر خاطره -۱۳۶
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    و اما در مورد جستجوی خدا یا نفی و اثبات وجود او (که دکتر بدیع‌زاده جایگاه او را در نهانخانة وجدان آدمی می‌دانست) سخن‌ها، آراء و عقاید فراوان و گوناگونی گفته‌اند و متفکرین جهان از اول خلقت تاکنون با این مسأله یعنی وجود خدا و ماهیت او مواجه بوده و هر کس به نیروی خیال و تصورات شخصی خود، صورتی از او ساخته و نشانی زان بی‌نشان خواسته است ولی در مقابل پرسش‌هایی در این زمینه، پاسخی که مورد قبول عقل و علم قرار گیرد، نیافته است و پس […]

    و اما در مورد جستجوی خدا یا نفی و اثبات وجود او (که دکتر بدیع‌زاده جایگاه او را در نهانخانة وجدان آدمی می‌دانست) سخن‌ها، آراء و عقاید فراوان و گوناگونی گفته‌اند و متفکرین جهان از اول خلقت تاکنون با این مسأله یعنی وجود خدا و ماهیت او مواجه بوده و هر کس به نیروی خیال و تصورات شخصی خود، صورتی از او ساخته و نشانی زان بی‌نشان خواسته است ولی در مقابل پرسش‌هایی در این زمینه، پاسخی که مورد قبول عقل و علم قرار گیرد، نیافته است و پس […]

 • تازه‌های کتاب
  مصر و شکر
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    «مصر و شکر» عنوان نخستین مجموعه غزل شاعر توانمند ایلامی، حسین شکربیگی است که در بهار ۹۸ توسط انتشارات سیب سرخ در دسترس دوستداران شعر سنتی قرار گرفته است. شکربیگی پیش از این، چند مجموعه شعر سپید و چند اثر در زمینه ادبیات داستانی منتشر کرده بود. با هم چند غزل از «مصر و شکر» را می خوانیم: (۱) تا چند باید بخت ما بر در بخوابد در سینه من جایِ تو خنجر بخوابد تا چند باید ماهْ کربن قلبْ خاموش جای وفور شعله خاکستر بخوابد تلی شدم از […]

    «مصر و شکر» عنوان نخستین مجموعه غزل شاعر توانمند ایلامی، حسین شکربیگی است که در بهار ۹۸ توسط انتشارات سیب سرخ در دسترس دوستداران شعر سنتی قرار گرفته است. شکربیگی پیش از این، چند مجموعه شعر سپید و چند اثر در زمینه ادبیات داستانی منتشر کرده بود. با هم چند غزل از «مصر و شکر» را می خوانیم: (۱) تا چند باید بخت ما بر در بخوابد در سینه من جایِ تو خنجر بخوابد تا چند باید ماهْ کربن قلبْ خاموش جای وفور شعله خاکستر بخوابد تلی شدم از […]

 • تصویرى از «ابتذال شر» در نمایشنامه «محاکمه اندرسون ویل»
  ندا زمان فشمی
  سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
    انسان گاهی در شرایطی قرار می گیرد که مجبور است نه میان بد و بدتر، بلکه میان دو امری که هر دو به یک اندازه بد هستند انتخاب کند و شخصیت فرد، مؤلفه‌ای است که تعیین می کند بعدها تاریخ درباره او چگونه قضاوت خواهد کرد. نمایشنامه «محاکمه اندرسون ویل»، نوشته سال لویت و با ترجمه امین مدی، داستان سروان هنری ویرز است؛ کسی که در زمان جنگ‌های داخلی ایالات متحده، مسئولیت زندان ادرسون ویل یا کمپ سامتر را بر عهده داشت که یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایالات موتلفه […]

    انسان گاهی در شرایطی قرار می گیرد که مجبور است نه میان بد و بدتر، بلکه میان دو امری که هر دو به یک اندازه بد هستند انتخاب کند و شخصیت فرد، مؤلفه‌ای است که تعیین می کند بعدها تاریخ درباره او چگونه قضاوت خواهد کرد. نمایشنامه «محاکمه اندرسون ویل»، نوشته سال لویت و با ترجمه امین مدی، داستان سروان هنری ویرز است؛ کسی که در زمان جنگ‌های داخلی ایالات متحده، مسئولیت زندان ادرسون ویل یا کمپ سامتر را بر عهده داشت که یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایالات موتلفه […]

Page 1 of 56312345...Last »