ضميمه فرهنگی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضميمه فرهنگی

 • ملک الشعراء بهار به قلم دکتر مهرداد بهار -۸
  کارنامه زندان
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    دورة زندان سوم و تبعید بعدی بهار به اصفهان، از نظر حجم و محتوای اشعارش دوره‌ای است سخت شکوفا و پربار، که قصایدی چون: شد وقت آن‌که مرغ سحر نغمه سر کند گل با نسیـم صبـح سر از خواب بر کند یا: دردا که دور کرد مرا چـرخ بی امـان ناکرده جرم، از زن و فرزند و خانمان یا: نوبهار است و بود پر گل شاداب چمن همه گلها بشکفتـند به‌غـیر از گل من یا‌:‌ پشت مرا کرد ز غم چنبری گردش این گنبد نیلوفری و بسیاری قصاید، مثنوی‌ها […]

    دورة زندان سوم و تبعید بعدی بهار به اصفهان، از نظر حجم و محتوای اشعارش دوره‌ای است سخت شکوفا و پربار، که قصایدی چون: شد وقت آن‌که مرغ سحر نغمه سر کند گل با نسیـم صبـح سر از خواب بر کند یا: دردا که دور کرد مرا چـرخ بی امـان ناکرده جرم، از زن و فرزند و خانمان یا: نوبهار است و بود پر گل شاداب چمن همه گلها بشکفتـند به‌غـیر از گل من یا‌:‌ پشت مرا کرد ز غم چنبری گردش این گنبد نیلوفری و بسیاری قصاید، مثنوی‌ها […]

 • قلم‌‌انداز
  دیجیتالیسم نو
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  حقیقت این است که دیجیتالیسم نو، بخصوص پدیده اینترنت، طیف‌های گوناگون انسانی را مسحور خویش کرده، مدال پدر و فرزندی خویش را برگردن آنها آویخته است. اکنون قراردادهایی میان انسان و اینترنت تنظیم شده است که بدون متن و محتوا و بدون اینکه ضوابط دقیق و منسجمی بر آن حاکم باشد، مورد قبول انسان قرار گرفته است و انسان بی‌آنکه امضایی پای این قرارداد گذاشته باشد، عملاً به اجرای روزانه و روزمره و ساعت به ساعت آن ملتزم شده است. شاید بتوان از این التزام به عنوان حیرت آورترین التزام […]

 • به قلم استاد دکتر احمد مهدوى دامغانى -۲
  یادى از علامه محمدقزوینى
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    با کمک خانم پاهای مرحوم قزوینی را به نحو مستقیم دراز کرده و خواباندیم و شست‌ها را با مختصر پارچه‌ای که آن خانم از کناره دستمال تمیزی برید، بستیم و آن خانم از اتاق بیرون رفت. وقتی می‌خواستم دست‌های عزیز و نازنینی را که بیش از شصت‌سال برای احیاء علم و ادب و فرهنگ ایران و اسلام قلم زده بود به بدن شریفش بچسبانم متوجه شد که چیزی در دست چپ‌ایشان است. با زحمتی دست را باز کردم و دیدم که یک مهر نماز کوچک در آن است. مهر […]

    با کمک خانم پاهای مرحوم قزوینی را به نحو مستقیم دراز کرده و خواباندیم و شست‌ها را با مختصر پارچه‌ای که آن خانم از کناره دستمال تمیزی برید، بستیم و آن خانم از اتاق بیرون رفت. وقتی می‌خواستم دست‌های عزیز و نازنینی را که بیش از شصت‌سال برای احیاء علم و ادب و فرهنگ ایران و اسلام قلم زده بود به بدن شریفش بچسبانم متوجه شد که چیزی در دست چپ‌ایشان است. با زحمتی دست را باز کردم و دیدم که یک مهر نماز کوچک در آن است. مهر […]

 • نقش آمل در قیام پانزده خرداد
  امین عزیزی‏*
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    قیام پانزده خرداد ۴۲ فصل جدیدی در مبارزات علما و روحانیون و مردم علیه حکومت پهلوی را شکل داد. سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در عصر عاشورا منتهی به قیام خونین شد که اگر چه حکومت توانست آن را سرکوب کند اما در واقع این مردم، روحانیت و در رأس آن امام خمینی(ره) بودند که توانستند پیروزی مهمی را به دست بیاورند. گستره این قیام محدود به تهران و قم نشد و علاوه بر شهرهای ایران، انعکاس خارجی نیز داشت. یکی از این شهرهایی که همگام با سایر شهرها در […]

    قیام پانزده خرداد ۴۲ فصل جدیدی در مبارزات علما و روحانیون و مردم علیه حکومت پهلوی را شکل داد. سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در عصر عاشورا منتهی به قیام خونین شد که اگر چه حکومت توانست آن را سرکوب کند اما در واقع این مردم، روحانیت و در رأس آن امام خمینی(ره) بودند که توانستند پیروزی مهمی را به دست بیاورند. گستره این قیام محدود به تهران و قم نشد و علاوه بر شهرهای ایران، انعکاس خارجی نیز داشت. یکی از این شهرهایی که همگام با سایر شهرها در […]

 • در کوچه باغ اندیشه -۱۲۷
  ظلم به عدالت
  کریم فیضی
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    ذهن خشمگین حاوی گلوله های آتشین آماده شلیک است. هیچ جامعه ای از خطر ذهن های خشمگین در امان نیست. عشق همه چیز را در خود مستحیل میکند: از شادمانی و اندوه تا جوانی. انسان با نهایت شتاب میان وجود و عدم در حال حرکت است و اسم این سیر و حرکت را زندگی گذاشته است. اصل رفتن است حتی اگر انسان اسمش را ماندن یا نرفتن بگذارد. در برابر آنچه از خوشی و بدی بر انسان می گذرد، زندگی واژه ای بیش نیست. زندگی را به بدی گذراندن […]

    ذهن خشمگین حاوی گلوله های آتشین آماده شلیک است. هیچ جامعه ای از خطر ذهن های خشمگین در امان نیست. عشق همه چیز را در خود مستحیل میکند: از شادمانی و اندوه تا جوانی. انسان با نهایت شتاب میان وجود و عدم در حال حرکت است و اسم این سیر و حرکت را زندگی گذاشته است. اصل رفتن است حتی اگر انسان اسمش را ماندن یا نرفتن بگذارد. در برابر آنچه از خوشی و بدی بر انسان می گذرد، زندگی واژه ای بیش نیست. زندگی را به بدی گذراندن […]

 • چراغ دیوژن در جامعه مدرن -۴
  کافکالوژى
  اکبر ظریف تبریزیان
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    … در نهان خوش‌حالیم، چون به پیروزی نهایی آلبرت می‌اندیشیم و می‌دانیم سرانجام پیروز خواهد شد و راز جهان را بر ما مکشوف خواهد ساخت. در فیلم تصویرهای بسیاری می‌بینیم از جایی که اینشتین در آن قدم می‌زده، خانه‌ای که در سوئیس در آن زندگی می‌کرده. عکس اتاقش جای میز و پنجره و تخت خواب را نشان می‌دهد. و نقشه‌ای که آلبرت به دست خود برای همسرش کشیده و در آن جای خودش در اتاق را با نام «آلبرت تو» مشخص کرده است. آنگاه فیلم کمی هم به همسر […]

    … در نهان خوش‌حالیم، چون به پیروزی نهایی آلبرت می‌اندیشیم و می‌دانیم سرانجام پیروز خواهد شد و راز جهان را بر ما مکشوف خواهد ساخت. در فیلم تصویرهای بسیاری می‌بینیم از جایی که اینشتین در آن قدم می‌زده، خانه‌ای که در سوئیس در آن زندگی می‌کرده. عکس اتاقش جای میز و پنجره و تخت خواب را نشان می‌دهد. و نقشه‌ای که آلبرت به دست خود برای همسرش کشیده و در آن جای خودش در اتاق را با نام «آلبرت تو» مشخص کرده است. آنگاه فیلم کمی هم به همسر […]

 • در گرامى‌داشت ۲۹ خردادماه
  داستان آشنایى با دکتر شریعتى
  گودرز گودرزی (مجید)
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
    شریعتی به روایت شریعتی وضع زندگیم، تربیتم ، افکار و عقایدم، و بخصوص روحیه ام مرا از کودکی پیر کرد و چنانکه یکبار دیگر در مقاله ای نوشته ام همیشه برادرکوچک پدرم بودم وبرادر بزرگ همسالانم. هیچوقت زندگی شاد پرجوش وشعف کودکی را مزه نکردم. در همه کلاسها حال یک بزرگسال را داشتم و در این آخرین کلاس، جز دو تا از همه کوچکتر بودم و از همه ریش سفیدتر. کم کم نگاههای بچه های همسالم که مرا از خود جدا می ساختند و استثنایی می دانستند، باور خودم […]

    شریعتی به روایت شریعتی وضع زندگیم، تربیتم ، افکار و عقایدم، و بخصوص روحیه ام مرا از کودکی پیر کرد و چنانکه یکبار دیگر در مقاله ای نوشته ام همیشه برادرکوچک پدرم بودم وبرادر بزرگ همسالانم. هیچوقت زندگی شاد پرجوش وشعف کودکی را مزه نکردم. در همه کلاسها حال یک بزرگسال را داشتم و در این آخرین کلاس، جز دو تا از همه کوچکتر بودم و از همه ریش سفیدتر. کم کم نگاههای بچه های همسالم که مرا از خود جدا می ساختند و استثنایی می دانستند، باور خودم […]

 • امروز در تاریخ
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  سرآغاز نفود و مداخله انگلستان در ایران انتونی و رابرت شِرلی ـ دو برادر انگلیسی۱۹ ژوئن سال ۱۵۹۸ میلادی در شهر قزوین ـ پایتخت وقت ایران ـ با شاه عباس یکم دیدار کردند که به نوشته مورّخان، با این دیدار نفوذ و سپس مداخله انگستان در امور ایران آغاز شده است که ایرانیان خاطرات بسیار بدی از این مداخلات و نتایج آن دارند. ایجاد نیروی هوایی ایران دولت وقت ایران، با شعار دفاع از آسمان وطن ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ ده افسر جوان را برای فراگرفتن فنون خلبانی در آموزشگاه های […]

 • پند بزرگان
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ انسان‌ها برابرند. مارتین لوتر‌کینگ بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. رودی code نسخه مناسب چاپ

 • سرایه
  چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
  الهی ای فلک چون مو زبون شی دلت همچون دل مو غرق خون شی اگر یک لحظه ام بی غم بوینی یقین دانم کزین غم سرنگون شی باباطاهر عریان code نسخه مناسب چاپ

Page 1 of 40812345...Last »