ضمیمه جامعه
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ضمیمه جامعه

 • میدان مشق
  مملکت کارشناسان!
  ارمغان زمان فشمی
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    می‌گویند روزی ناصرالدین‌شاه قاجار از اعتمادالسلطنه پرسید: در مملکت ما چه‌چیز از همه بیشتر است؟ اعتمادالسلطنه بی‌درنگ پاسخ داد: پزشک! ناصرالدین‌شاه تعجب کرد و دلیل این سخن را پرسید. اعتمادالسلطنه گفت: جوابش را بعداً به‌عرض می‌رسانم. یک‌هفته بعد دستمالی زیر چانه‌اش بست و دوسر آن را روی سرش گره زد و چنان نمود که دندانش درد می‌کند. با همان حالت پیش شاه آمد. شاه پرسید چه شده است؟ گفت: دندانم پیله کرده. فی‌الفور یکی از درباریان گفت: شلغم جوشیده روی جایگاه پیله‌کرده بگذارید. دیگری گفت: هلیله بادام علاج این […]

    می‌گویند روزی ناصرالدین‌شاه قاجار از اعتمادالسلطنه پرسید: در مملکت ما چه‌چیز از همه بیشتر است؟ اعتمادالسلطنه بی‌درنگ پاسخ داد: پزشک! ناصرالدین‌شاه تعجب کرد و دلیل این سخن را پرسید. اعتمادالسلطنه گفت: جوابش را بعداً به‌عرض می‌رسانم. یک‌هفته بعد دستمالی زیر چانه‌اش بست و دوسر آن را روی سرش گره زد و چنان نمود که دندانش درد می‌کند. با همان حالت پیش شاه آمد. شاه پرسید چه شده است؟ گفت: دندانم پیله کرده. فی‌الفور یکی از درباریان گفت: شلغم جوشیده روی جایگاه پیله‌کرده بگذارید. دیگری گفت: هلیله بادام علاج این […]

 • زیرگذر اینترنت
  سازمان بدون مرز پزشکان!
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    گاهی کاربران شبکه‌های اجتماعی برخی نگرانی‌های شخصی خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند؛ شاید به‌خیال دریافت همدردی یا نصیحتی کارساز٫ این درخواست عموما بی‌نتیجه هم نمی‌مانَد و فرد با سیلی از اظهارنظرهای دنبال‌کنندگانش مواجه می‌شود که برخی از آنها می‌تواند به آرامش او کمک کند و برخی دیگر ممکن است به‌عکس عمل کرده و آرامشش را بیشتر به‌هم بریزد. به‌نظر می‌رسد که این وسط، هردوطرف ماجرا اشتباه عمل می‌کنند؛ هم کسی که به‌خیال دریافت همدردی مسأله‌اش را با کسانی که هیچ شناخت متقابلی از یکدیگر ندارند درمیان می‌گذارد […]

    گاهی کاربران شبکه‌های اجتماعی برخی نگرانی‌های شخصی خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند؛ شاید به‌خیال دریافت همدردی یا نصیحتی کارساز٫ این درخواست عموما بی‌نتیجه هم نمی‌مانَد و فرد با سیلی از اظهارنظرهای دنبال‌کنندگانش مواجه می‌شود که برخی از آنها می‌تواند به آرامش او کمک کند و برخی دیگر ممکن است به‌عکس عمل کرده و آرامشش را بیشتر به‌هم بریزد. به‌نظر می‌رسد که این وسط، هردوطرف ماجرا اشتباه عمل می‌کنند؛ هم کسی که به‌خیال دریافت همدردی مسأله‌اش را با کسانی که هیچ شناخت متقابلی از یکدیگر ندارند درمیان می‌گذارد […]

 • تماشاخانه
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    وقتی تخصص ندارید خیلی راحت بگویید تخصص ندارم، وگرنه نتیجه‌اش می‌شود این! code نسخه مناسب چاپ

    وقتی تخصص ندارید خیلی راحت بگویید تخصص ندارم، وگرنه نتیجه‌اش می‌شود این! code نسخه مناسب چاپ

 • پزشکینه کردن قلمرو اجتماعی توسط دیسیپلین پزشکی
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
  «مدیکالیزیشن» که من آن را « پزشکینه‌کردن» می‌نامم یک مفهوم جدید در جامعه‌شناسی پزشکی است. گفتمان مسلط در نظم گفتمانی نظام سلامت، گفتمان پزشکی است. استیلای این گفتمان را از هژمونی نظام معنایی و قدرت نرم افزاری و سخت افزاری آن می‌توان درک کرد. استیلای این گفتمان به نظام سلامت محدود نمی‌شود و حتی به عرصه‌های اجتماعی هم دست‌اندازی کرده است. سلطه پزشکی بر نظام سلامت را به وضوح می‌توان درک کرد، از ماکرو فیزیک قدرت تا میکرو فیزیک قدرت: اشغال کردن تمامی جایگاه‌های تصمیم‌گیری از کلان تا خرد. شیفت منابع […]

 • کارشناسان اخلاق حرفه ای رفتار مسلط پزشکی را به چالش می کشند
  صنعت پزشکی همه را بیمار می خواهد؟
  گفتگو: حسین آقایی
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    در دوره جدید، پیشرفت علم و تکنولوژی به مدد پزشکی آمده و پزشکی را از حالت قدیمی خود خارج و به یک نهاد بزرگ وحرفه‌ای تبدیل کرده است، طوری که بر تمامی کالبد زنده و مرده یعنی زندگی و مرگ مسلط شده است. پزشکی امروز با استفاده از دیسیپلین پزشکی، گفتمان پزشکی را به گفتمانی تبدیل کرده است که نه تنها به امور پزشکی و نظام سلامت محدود نمی‌شود، بلکه به عرصه‌های اجتماعی هم دست‌اندازی می‌کند آن‌قدر که پزشکی امروز بر نظام سلامت مسلط شده است و بسیاری از […]

    در دوره جدید، پیشرفت علم و تکنولوژی به مدد پزشکی آمده و پزشکی را از حالت قدیمی خود خارج و به یک نهاد بزرگ وحرفه‌ای تبدیل کرده است، طوری که بر تمامی کالبد زنده و مرده یعنی زندگی و مرگ مسلط شده است. پزشکی امروز با استفاده از دیسیپلین پزشکی، گفتمان پزشکی را به گفتمانی تبدیل کرده است که نه تنها به امور پزشکی و نظام سلامت محدود نمی‌شود، بلکه به عرصه‌های اجتماعی هم دست‌اندازی می‌کند آن‌قدر که پزشکی امروز بر نظام سلامت مسلط شده است و بسیاری از […]

 • صنعت درمان و خطر تباه شدن کودکان ما
  چرا کودکان از تنش‌های روانی حرف می‌زنند
  فرانک فوردی
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    بچه‌ها آزمایشگاه تشخیص‌های پزشکی پدر و مادرند. اگر ساکت و آرام باشند، به افسردگی و ناتوانی در تعامل متهم می‌شوند، اگر شور و شر زیادی به پا کنند، برچسبِ بیش‌فعالی می‌خورند. اگر نگران امتحانشان باشند «امتحان‌هراس» می‌شوند و اگر نگران نباشند «اختلال تمرکز حواس» در انتظارشان است. دوران کودکی طی این سال‌ها به طور بی‌سابقه‌ای پزشکینه شده است و کودکان دارند یاد می‌گیرند که برای حرف‌زدن درباره حالشان از کلمات روان‌شناختی استفاده کنند. اما آیا واقعاً این فرایند کودکان را توانمند می‌کند یا ناتوان؟  از چند سال قبل که […]

    بچه‌ها آزمایشگاه تشخیص‌های پزشکی پدر و مادرند. اگر ساکت و آرام باشند، به افسردگی و ناتوانی در تعامل متهم می‌شوند، اگر شور و شر زیادی به پا کنند، برچسبِ بیش‌فعالی می‌خورند. اگر نگران امتحانشان باشند «امتحان‌هراس» می‌شوند و اگر نگران نباشند «اختلال تمرکز حواس» در انتظارشان است. دوران کودکی طی این سال‌ها به طور بی‌سابقه‌ای پزشکینه شده است و کودکان دارند یاد می‌گیرند که برای حرف‌زدن درباره حالشان از کلمات روان‌شناختی استفاده کنند. اما آیا واقعاً این فرایند کودکان را توانمند می‌کند یا ناتوان؟  از چند سال قبل که […]

 • صنعت درمان و خطر تباه شدن کودکان ما
  چرا کودکان از تنش‌های روانی حرف می‌زنند
  فرانک فوردی
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    بچه‌ها آزمایشگاه تشخیص‌های پزشکی پدر و مادرند. اگر ساکت و آرام باشند، به افسردگی و ناتوانی در تعامل متهم می‌شوند، اگر شور و شر زیادی به پا کنند، برچسبِ بیش‌فعالی می‌خورند. اگر نگران امتحانشان باشند «امتحان‌هراس» می‌شوند و اگر نگران نباشند «اختلال تمرکز حواس» در انتظارشان است. دوران کودکی طی این سال‌ها به طور بی‌سابقه‌ای پزشکینه شده است و کودکان دارند یاد می‌گیرند که برای حرف‌زدن درباره حالشان از کلمات روان‌شناختی استفاده کنند. اما آیا واقعاً این فرایند کودکان را توانمند می‌کند یا ناتوان؟  از چند سال قبل که […]

    بچه‌ها آزمایشگاه تشخیص‌های پزشکی پدر و مادرند. اگر ساکت و آرام باشند، به افسردگی و ناتوانی در تعامل متهم می‌شوند، اگر شور و شر زیادی به پا کنند، برچسبِ بیش‌فعالی می‌خورند. اگر نگران امتحانشان باشند «امتحان‌هراس» می‌شوند و اگر نگران نباشند «اختلال تمرکز حواس» در انتظارشان است. دوران کودکی طی این سال‌ها به طور بی‌سابقه‌ای پزشکینه شده است و کودکان دارند یاد می‌گیرند که برای حرف‌زدن درباره حالشان از کلمات روان‌شناختی استفاده کنند. اما آیا واقعاً این فرایند کودکان را توانمند می‌کند یا ناتوان؟  از چند سال قبل که […]

 • کتابی برای فهم کامل ماهیت دوره جوانی در جامعه معاصر
  جوانی
  فاطمه محمدزاده
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
    کتاب جوانی، نوشته گیل جونز، یکی از منابع اصلی مطالعه برای درس «جامعه‌شناسی جوانان» و دانشجویان رشته علوم اجتماعی است اما علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. دغدغه کتاب حاضر بررسی رهیافت‌های مربوط به مطالعه جوانان است نه مروری بر تحقیقات تجربی در زمینه جوانان و هدف نویسنده کتاب ترکیب و ادغام بهینه دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستی برای نیل به فهم کاملی از ماهیت دوره جوانی در جامعه معاصر و ارزیابی این نکته است که آیا نظریات می‌توانند به آگاه‌سازی برساخت‌های موجود […]

    کتاب جوانی، نوشته گیل جونز، یکی از منابع اصلی مطالعه برای درس «جامعه‌شناسی جوانان» و دانشجویان رشته علوم اجتماعی است اما علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. دغدغه کتاب حاضر بررسی رهیافت‌های مربوط به مطالعه جوانان است نه مروری بر تحقیقات تجربی در زمینه جوانان و هدف نویسنده کتاب ترکیب و ادغام بهینه دیدگاه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیستی برای نیل به فهم کاملی از ماهیت دوره جوانی در جامعه معاصر و ارزیابی این نکته است که آیا نظریات می‌توانند به آگاه‌سازی برساخت‌های موجود […]

 • سرایه
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
  چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی مرا وصل تو آرام دلک بی زمهرت ای مه شیرین چالاک مدامم دست حسرت بر سرک بی باباطاهر عریان code نسخه مناسب چاپ

 • امروز در تاریخ
  دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
  مکلّف به حمایت از زرتشتیان یزدگرد یکم شاه ساسانی ایران پس از آغاز سلطنت، ۱۵ اپریل سال ۳۹۹ میلادی به مسیحیان قلمرو ایران آزادی مذهبی داد و با ارسال پیامی به رُم به دولت و سنای روم یادآور شد که دستور داده است همه تدابیر و عملیات خصمانه بر ضد روم پایان یابد و بازرگانان رومی بتوانند در قلمرو ایران آزادانه به داد و ستد بپردازند و تحت حمایت شهربانان ایران باشند. یزدگرد در پیام خود تاکید کرده بود که انتظار عمل متقابل ازسوی دولت روم دارد مخصوصا در زمینه […]

Page 1 of 1512345...Last »