نظرهاوانديشه ها | Page 298
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۴سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • ارتباطات قدیم و روزگار ما
  دکتر حمید میرزاده ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
  شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
    چند سال قبل به اتفاق ابوی این نگارنده ـ آقای حاج میرابوالقاسم میرزاده ـ به دیدار یار دبستانی و دبیرستانی ایشان در خیابان یوسف‌آباد تهران، آقای محمدعلی منتظری رفتیم. هر دو با ذکر خاطرات شیرین و جذاب دوران دبستان و دبیرستان خود به گفتگو نشستند و من همانجا فهمیدم سیر عواطف و عمق مطالب آموختنی آن دوران، یعنی فاصله سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۷ شمسی تا چه حدی بر دل و ذهن دانش‌آموزان آن زمان نقش بسته که هنوز در یادشان تازه و زنده مانده است. آن روز گفتگوی دو […]

    چند سال قبل به اتفاق ابوی این نگارنده ـ آقای حاج میرابوالقاسم میرزاده ـ به دیدار یار دبستانی و دبیرستانی ایشان در خیابان یوسف‌آباد تهران، آقای محمدعلی منتظری رفتیم. هر دو با ذکر خاطرات شیرین و جذاب دوران دبستان و دبیرستان خود به گفتگو نشستند و من همانجا فهمیدم سیر عواطف و عمق مطالب آموختنی آن دوران، یعنی فاصله سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۷ شمسی تا چه حدی بر دل و ذهن دانش‌آموزان آن زمان نقش بسته که هنوز در یادشان تازه و زنده مانده است. آن روز گفتگوی دو […]

 • کو چنگ نکیسایی؟
  گفتگو با شادروان عبدالمحمد آیتی حکیمه دسترنجی - ۸
  شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
    انجمنی در مشهد دایر بود و بهار را که هنوز جوان بود، در آنجا امتحان کردند. آنها می‌پنداشتند شعرهایی که بهار ادعا می‌کند، از پدرش صبوری یا شاعران دیگر است، پس چند کلمة بی‌ارتباط را پهلوی هم گذاشتند تا از آنها یک رباعی بسازد: «آینه»، «اره»، «کفش» و «مویز»؛ و او بداهتاً سرود: چون «آینه» حسن خیز گشتی، احسنت چون «اره» به حلق تیز گشتی، احسنت در «کفش» ادیبان جهان کردی پای غوره نشده «مویز» گشتی، احسنت یا آن انجمنی که بدیع‌الزمان فروزانفر را امتحان کردند. پدرش گفت: پسر […]

    انجمنی در مشهد دایر بود و بهار را که هنوز جوان بود، در آنجا امتحان کردند. آنها می‌پنداشتند شعرهایی که بهار ادعا می‌کند، از پدرش صبوری یا شاعران دیگر است، پس چند کلمة بی‌ارتباط را پهلوی هم گذاشتند تا از آنها یک رباعی بسازد: «آینه»، «اره»، «کفش» و «مویز»؛ و او بداهتاً سرود: چون «آینه» حسن خیز گشتی، احسنت چون «اره» به حلق تیز گشتی، احسنت در «کفش» ادیبان جهان کردی پای غوره نشده «مویز» گشتی، احسنت یا آن انجمنی که بدیع‌الزمان فروزانفر را امتحان کردند. پدرش گفت: پسر […]

 • خاطراتی از استاد انوار
  دکتر مهدی محقق
  شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
    اشاره: این نوشتار ر ا استاد دانشمند آقای دکتر مهدی محقق به مناسبت رونمایی از کتاب «ترجمه و شرح مبارک شاه بخاری بر کتاب الادوار صفی الدین ارموی»، به کوشش استاد عبدالله انوار (در مشهد مقدس رضوی ، توس، ۱۹مهر۱۳۹۲) قلمی کرده‌اند. *** دوست دیرین، ‌دانشمند مفضال، ادیب و ریاضی‌دان و فیلسوف را متجاوز از شصت سال است که می‌شناسم و با او در ارتباط علمی بوده و هستم. در سال ۱۳۳۰ که پس از اخذ لیسانس از دانشکدة علوم معقول و منقول و دانشسرای عالی به استخدام وزارت […]

    اشاره: این نوشتار ر ا استاد دانشمند آقای دکتر مهدی محقق به مناسبت رونمایی از کتاب «ترجمه و شرح مبارک شاه بخاری بر کتاب الادوار صفی الدین ارموی»، به کوشش استاد عبدالله انوار (در مشهد مقدس رضوی ، توس، ۱۹مهر۱۳۹۲) قلمی کرده‌اند. *** دوست دیرین، ‌دانشمند مفضال، ادیب و ریاضی‌دان و فیلسوف را متجاوز از شصت سال است که می‌شناسم و با او در ارتباط علمی بوده و هستم. در سال ۱۳۳۰ که پس از اخذ لیسانس از دانشکدة علوم معقول و منقول و دانشسرای عالی به استخدام وزارت […]

 • فرم چیست؟
  دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی - ۲
  شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
    اگر بخواهیم این نقطه از چشم‌انداز صورت گرایان روسی را با آنچه در سنت ادبی خودمان به نوعی رواج داشته است، بسنجیم، می‌توان از بحث «لفظ» ـ «معنی» و طرفداران لفظ در مقابل معنی یا طرفداران معنی در مقابل لفظ سخن گفت. حافظ فرموده است: «چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد»؛ یعنی در چشم‌انداز او، دست کم در همین بیت، اول باید چیزی به نام «معنی» در ذهن شاعر شکل بگیرد و بعد وقتی شاعر آن معنی را در شعر خویش ادا کرد، آنگاه مسأله «بیان» ظاهر […]

    اگر بخواهیم این نقطه از چشم‌انداز صورت گرایان روسی را با آنچه در سنت ادبی خودمان به نوعی رواج داشته است، بسنجیم، می‌توان از بحث «لفظ» ـ «معنی» و طرفداران لفظ در مقابل معنی یا طرفداران معنی در مقابل لفظ سخن گفت. حافظ فرموده است: «چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد»؛ یعنی در چشم‌انداز او، دست کم در همین بیت، اول باید چیزی به نام «معنی» در ذهن شاعر شکل بگیرد و بعد وقتی شاعر آن معنی را در شعر خویش ادا کرد، آنگاه مسأله «بیان» ظاهر […]

 • کو چنگ نکیسایی؟
  گفتگو با شادروان عبدالمحمد آیتی - حکیمه دسترنجی - ۷
  سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲
    از طبع شعر استاد آیتی بگویید. از اینکه از روزهای جوانی شعر گفته‌اید به فارسی و به لهجة بروجردی و اینکه سرنوشت شعرهایی که قرار بود دیوانتان شود به کجا انجامید؟ من از کودکی شعر می‌گفتم. در کتاب فارسی دبستانی ما «حکایت خروس و روباه» بود. من این حکایت را به شعر کرده بودم: روبهی گرسنه از نزد دهی کرد عبور دید در رهگذر خویش خروسی مغرور که ببسته‌ست دو چشم و بگشوده‌ست دو بال می‌بخواندی و نبود در دل او هیچ ملال پیش او رفت و زبان را […]

    از طبع شعر استاد آیتی بگویید. از اینکه از روزهای جوانی شعر گفته‌اید به فارسی و به لهجة بروجردی و اینکه سرنوشت شعرهایی که قرار بود دیوانتان شود به کجا انجامید؟ من از کودکی شعر می‌گفتم. در کتاب فارسی دبستانی ما «حکایت خروس و روباه» بود. من این حکایت را به شعر کرده بودم: روبهی گرسنه از نزد دهی کرد عبور دید در رهگذر خویش خروسی مغرور که ببسته‌ست دو چشم و بگشوده‌ست دو بال می‌بخواندی و نبود در دل او هیچ ملال پیش او رفت و زبان را […]

 • اعتدال؛ راه زندگی در حکمت اسلامی۱
  آیت‌الله دکترسید مصطفی محقق داماد
  سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲
    منتقدان و خرده‌گیران برفلسفه‎ ‎باستانی به طور کلی و بر فلسفه‎‌‎‏‌های دینی اعم از مسیحی و اسلامی به طور خاص می‌گویند نتیجه آموزه این گونه دانشها انزوا، ترک دنیا و دوری از لذائذ مادی است‎ ‎و بنابراین نمی‌تواند برای بهینه شدن زندگی دنیای بشریت رهنمون باشد. آنان در تبیین مدعای خویش گویند که حکیمان مسیحی با تعلیمات رهبانیت و نیز مسلمانان صوفی از راه و روش سقراط پیروی کرده اند.آنان اضافه می‌کنند که ترک لذائذ دنیوی که شیوه سقراط بوده در فرهنگ مسیحی واسلامی تقویت و تحت عنوان زهد […]

    منتقدان و خرده‌گیران برفلسفه‎ ‎باستانی به طور کلی و بر فلسفه‎‌‎‏‌های دینی اعم از مسیحی و اسلامی به طور خاص می‌گویند نتیجه آموزه این گونه دانشها انزوا، ترک دنیا و دوری از لذائذ مادی است‎ ‎و بنابراین نمی‌تواند برای بهینه شدن زندگی دنیای بشریت رهنمون باشد. آنان در تبیین مدعای خویش گویند که حکیمان مسیحی با تعلیمات رهبانیت و نیز مسلمانان صوفی از راه و روش سقراط پیروی کرده اند.آنان اضافه می‌کنند که ترک لذائذ دنیوی که شیوه سقراط بوده در فرهنگ مسیحی واسلامی تقویت و تحت عنوان زهد […]

 • نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی -۱
  فرم چیست؟
  سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲
    ز معشوقت مبین عضوی بریده به هم پیوسته بین، چون اهل دیده ز یک عضوش مشو از دست زنهار که هفت اندام باید دید هموار عطار۱ یک چشم‌انداز تجربی و ساده برای نشان دادن مسألة «ماده» و «صورت» وجود دارد. مثلاً اگر از یک کیلو «موم» در قالبی معین مقداری مکعب یا کره یا مخروط یا استوانه بسازیم، صورت‌های ما متفاوت است، ولی مادة ما یکسان است که همان موم است. حال اگر همان کره یا مکعب را یک بار از خمیر و یک بار از موم و یک […]

    ز معشوقت مبین عضوی بریده به هم پیوسته بین، چون اهل دیده ز یک عضوش مشو از دست زنهار که هفت اندام باید دید هموار عطار۱ یک چشم‌انداز تجربی و ساده برای نشان دادن مسألة «ماده» و «صورت» وجود دارد. مثلاً اگر از یک کیلو «موم» در قالبی معین مقداری مکعب یا کره یا مخروط یا استوانه بسازیم، صورت‌های ما متفاوت است، ولی مادة ما یکسان است که همان موم است. حال اگر همان کره یا مکعب را یک بار از خمیر و یک بار از موم و یک […]

 • باید و نباید‌های اخلاقی معلمان
  دگرسازی در سایه خودسازی
  اقبال حسینی نیا
  دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
  قوام جامعه و پایداری دین و آیین، بر تعلیم و تربیت استوار است. آموختن و پروراندن، اکسیر گران بهایی است که همه نابسامانی‌های جهان را نظام می‌بخشد و بشر را از ناهنجاری‌ها می‌رهاند. از نظر اسلام، تغییر و تحول جامعه به منظور پایه گذاری جامعه سالم و پاک در گرو تزکیه افراد آن است. خودسازی بر دگرسازی مقدم است و اگر انسان به کمال نرسیده‌ای مسئولیت تدریس اخلاق را عهده دار شود، به یقین نابودی ارزش‌های اخلاقی را نصیب فراگیران خود خواهد کرد. حضرت امام خمینی رحمه الله دراین باره […]

 • غـزل وادی خـاموشـان
  گفتگو با شادروان عبدالمحمد آیتی - حکیمه دسترنجی - ۶
  دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
    روزی یکی از ترجمه‌های من به نام باتلاق در «کتاب هفته» چاپ شده بود. هزار و پانصد تومان حق‌التألیف بر آن تعلق گرفته بود، آن روز پول زیادی در نظرم آمد. برای گرفتن آن، او را هم با خودم از ساوه به تهران آوردم. به مؤسسه کیهان رفتم. کتاب هفته نشریه کیهان بود. دکتر محسن هشترودی ـ فیلسوف و ریاضی‌دان ـ بر آن نظارت داشت. وقتی وارد شدیم، استاد پشت یک میز نشسته بود، تا جلو رفتیم. استاد داستان باتلاق را پسندیده بود، مرا مورد تفقد قرار داد، پری […]

    روزی یکی از ترجمه‌های من به نام باتلاق در «کتاب هفته» چاپ شده بود. هزار و پانصد تومان حق‌التألیف بر آن تعلق گرفته بود، آن روز پول زیادی در نظرم آمد. برای گرفتن آن، او را هم با خودم از ساوه به تهران آوردم. به مؤسسه کیهان رفتم. کتاب هفته نشریه کیهان بود. دکتر محسن هشترودی ـ فیلسوف و ریاضی‌دان ـ بر آن نظارت داشت. وقتی وارد شدیم، استاد پشت یک میز نشسته بود، تا جلو رفتیم. استاد داستان باتلاق را پسندیده بود، مرا مورد تفقد قرار داد، پری […]

 • دین و متافیزیک
  گفتگو با پروفسور لگن هاوسن - بخش دوم و پایانی - هژیر مهری
  دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۲
    بخشی از دانشگاه تورنتو در کانادا Toronto school of theology (دانشکده الهیات تورنتو) وقتی این دانشکده را تشکیل دادند، پنج مدرسه مذهبی بودند که به فرقه‌های مختلف مسیحیت تعلق داشتند. آنها نمی‌توانستند از بودجه دولت استفاده کنند و همه درآمد‌هایشان از سوی کلیسا تامین می‌شد. پس آنها برای حل این مشکل جمع شدند و اسم اجتماع آنها Toronto school of Theology (دانشکده الهیات تورنتو) شد که شامل این پنج بخش می‌شود که دوتا کاتولیک و سه تا پروتستان بودند. بعد آنها گفتند ما می‌توانیم ادعا کنیم که دین‌شناسی تدریس […]

    بخشی از دانشگاه تورنتو در کانادا Toronto school of theology (دانشکده الهیات تورنتو) وقتی این دانشکده را تشکیل دادند، پنج مدرسه مذهبی بودند که به فرقه‌های مختلف مسیحیت تعلق داشتند. آنها نمی‌توانستند از بودجه دولت استفاده کنند و همه درآمد‌هایشان از سوی کلیسا تامین می‌شد. پس آنها برای حل این مشکل جمع شدند و اسم اجتماع آنها Toronto school of Theology (دانشکده الهیات تورنتو) شد که شامل این پنج بخش می‌شود که دوتا کاتولیک و سه تا پروتستان بودند. بعد آنها گفتند ما می‌توانیم ادعا کنیم که دین‌شناسی تدریس […]

Page 298 of 310« First...296297298299300...Last »