نظرهاوانديشه ها | Page 4
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • بهار و شکوفایی جان
  غلامرضا گلی‌زواره - بخش سوم و پایانی
  دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
    مزایا و محاسن در بهار طبیعت سیمایی تازه می‌یابد و جامه‌ای تازه بر تن می‌کند. نوروز خاطره خویشاوندی آدمی با پیرامون را یادآور می‌گردد تا او که غرق در امور مادی و کارهای تصنعی و ساخته‌های پیچیده خویش است، به دامن طبیعت بازگردد و این بازگشت و تجدید دیدار را جشن بگیرد. نوروز تنها فرصتی برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست. نیاز ضروری جامعه و خوراک حیاتی یک ملت نیز هست.۱ سنتهای نوروزی که می‌تواند خصال عالی اخلاقی را تقویت کنند، روابط انسان‌ها را بهبود بخشد و در نگرش‌ها […]

    مزایا و محاسن در بهار طبیعت سیمایی تازه می‌یابد و جامه‌ای تازه بر تن می‌کند. نوروز خاطره خویشاوندی آدمی با پیرامون را یادآور می‌گردد تا او که غرق در امور مادی و کارهای تصنعی و ساخته‌های پیچیده خویش است، به دامن طبیعت بازگردد و این بازگشت و تجدید دیدار را جشن بگیرد. نوروز تنها فرصتی برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست. نیاز ضروری جامعه و خوراک حیاتی یک ملت نیز هست.۱ سنتهای نوروزی که می‌تواند خصال عالی اخلاقی را تقویت کنند، روابط انسان‌ها را بهبود بخشد و در نگرش‌ها […]

 • از جبالبارز تا بارزان
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش پنجم
  دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
    شیخ عبدالسلام و فرزندش شیخ محمد با پشتوانة مریدان چشمگیر، از برجستگان نهضت رهایی از سلطة عثمانیان به رهبری شیخ عبیدالله شمزینان در ۱۲۹۶ق بودند، و سپس شیخ محمد در اعتراضی مؤثر علیه سلطة بزرگ‌مالکان منطقه به دست ایادی دولت عثمانی دستگیر و مدتی را در زندان بدلیس به اسارت گذرانید و سرانجام به موصل تبعید گردید. اوج‌گیری حرکات سیاسی و نظامی و آزادی‌خواهی بارزان در ایام تصدی شیخ عبدالسلام دوم فرزند شیخ محمد، صورت پذیرفت، و علناً با سازماندهی نظامی در مقابل سلطه‌گران عثمانی قیام نمود، و به‌کرات […]

    شیخ عبدالسلام و فرزندش شیخ محمد با پشتوانة مریدان چشمگیر، از برجستگان نهضت رهایی از سلطة عثمانیان به رهبری شیخ عبیدالله شمزینان در ۱۲۹۶ق بودند، و سپس شیخ محمد در اعتراضی مؤثر علیه سلطة بزرگ‌مالکان منطقه به دست ایادی دولت عثمانی دستگیر و مدتی را در زندان بدلیس به اسارت گذرانید و سرانجام به موصل تبعید گردید. اوج‌گیری حرکات سیاسی و نظامی و آزادی‌خواهی بارزان در ایام تصدی شیخ عبدالسلام دوم فرزند شیخ محمد، صورت پذیرفت، و علناً با سازماندهی نظامی در مقابل سلطه‌گران عثمانی قیام نمود، و به‌کرات […]

 • اندیشه حکمای یونان در آثار مولوی
  دکتر برات زنجانی ـ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
  دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
    افلاطون (۴۲۷ـ ۳۴۷ق.م) معتقد بود که جهان هستی و آنچه ما احساس می‌کنیم، سایه و نقشی است از جهان معقول و هر چیز که در این جهان است، خواه مادی باشد (چون جمادات و نباتات و جانداران) و خواه غیر مادی و معنوی (چون زیبایی و عدالت و امثال آن)، همه ظاهری و اعتباری و متغیر و بی‌اساس است و حقیقتی ندارد و وجودش بسته به شیئی است که آن را ایجاد کرده و ما در جهان محسوس با سایه حقایق سروکار داریم. افلاطون برای تفهیم عقیده خویش مثالی […]

    افلاطون (۴۲۷ـ ۳۴۷ق.م) معتقد بود که جهان هستی و آنچه ما احساس می‌کنیم، سایه و نقشی است از جهان معقول و هر چیز که در این جهان است، خواه مادی باشد (چون جمادات و نباتات و جانداران) و خواه غیر مادی و معنوی (چون زیبایی و عدالت و امثال آن)، همه ظاهری و اعتباری و متغیر و بی‌اساس است و حقیقتی ندارد و وجودش بسته به شیئی است که آن را ایجاد کرده و ما در جهان محسوس با سایه حقایق سروکار داریم. افلاطون برای تفهیم عقیده خویش مثالی […]

 • پیامدهای گسترش ایونجلیکالیزم در آسیای دور
  مسیحیت تبشیری و آسیا
  گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر محمد مسجدجامعی - مصطفی رستگار - بخش پنجم
  دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
    آینده ایونجلیکال‌ها را در آسیای دور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در طی ده سال آینده، آنها در کل آسیای دور مطمئناً موقعیت بهتر و مستقرتری خواهند یافت. اگر این جریان اتفاق بیفتد، که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد، نتایج سیاسی نیز در پی خواهد داشت. کدام مناطق برای برای پذیرش ایونجلیکال‌ها مستعدتر است؟ پاسخ به این سؤال کمی دشوار است. برای نمونه کشور بزرگ و پرجمعیتی مانند اندونزی، به دلیل اکثریت مسلمانش، امکان رشد چندانی به آنها نخواهد داد. کشور بزرگ و نسبتا پرجمعیتی مانند فیلیپین نیز به دلیل […]

    آینده ایونجلیکال‌ها را در آسیای دور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در طی ده سال آینده، آنها در کل آسیای دور مطمئناً موقعیت بهتر و مستقرتری خواهند یافت. اگر این جریان اتفاق بیفتد، که به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد، نتایج سیاسی نیز در پی خواهد داشت. کدام مناطق برای برای پذیرش ایونجلیکال‌ها مستعدتر است؟ پاسخ به این سؤال کمی دشوار است. برای نمونه کشور بزرگ و پرجمعیتی مانند اندونزی، به دلیل اکثریت مسلمانش، امکان رشد چندانی به آنها نخواهد داد. کشور بزرگ و نسبتا پرجمعیتی مانند فیلیپین نیز به دلیل […]

 • همزیستی نسلها
  مهندس امیررضا پوررضایی
  یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    امروز در جامعه با اصطلاحی برمی‌خوریم که تا اواخر دهه ۷۰ آن را نمی‌شنیدیم. ما در آن دهه اصطلاح «دهه پنجاهی‌ها»، «دهه چهلی‌ها»، «دهه بیستی‌ها»… نداشتیم. امروز اصطلاح دهه شصتی، دهه هفتادی، دهه هشتادی داریم و متولدین هر کدام از این دهه‌ها از نگاه جامعه موصوف به صفاتی هستند که اگر به آنها فکر کنیم، به نظر می‌رسد در حال معرفی یک نسل هستند. با اصطلاح «جوان‌های این دوره و زمانه» در گفتگوهای قدیمی برمی‌خوریم. قبل‌تر از آن هم شاید بتوان از اصطلاح «جوان‌های دوره روغن نباتی» یاد کرد! […]

    امروز در جامعه با اصطلاحی برمی‌خوریم که تا اواخر دهه ۷۰ آن را نمی‌شنیدیم. ما در آن دهه اصطلاح «دهه پنجاهی‌ها»، «دهه چهلی‌ها»، «دهه بیستی‌ها»… نداشتیم. امروز اصطلاح دهه شصتی، دهه هفتادی، دهه هشتادی داریم و متولدین هر کدام از این دهه‌ها از نگاه جامعه موصوف به صفاتی هستند که اگر به آنها فکر کنیم، به نظر می‌رسد در حال معرفی یک نسل هستند. با اصطلاح «جوان‌های این دوره و زمانه» در گفتگوهای قدیمی برمی‌خوریم. قبل‌تر از آن هم شاید بتوان از اصطلاح «جوان‌های دوره روغن نباتی» یاد کرد! […]

 • پیامدهای گسترش ایونجلیکالیزم در آسیای دور
  مسیحیت تبشیری و آسیا
  گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر محمد مسجدجامعی - مصطفی رستگار - بخش چهارم
  یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    نسبت ایونجلیکال‌ها با ژاپن ژاپن ویژگی‌های خاصی دارد. در مقایسه با بقیه کشورهای آسیای دور، یک جامعه کاملا باز است. تبشیری‌ها و یا سایر گروه‌های مسیحی، بالفعل و بالقوه، امکان زیادی برای پیشروی در این کشور ندارند. به طور کلی گرایش دینی به این معنی که فردی جذب یک دین بشود و به استخدام آن درآید، در ژاپن مجال چندانی نخواهد یافت. از این جهت ژاپن تا اندازه‌ای مانند اروپای شمالی و غربی است. ‏ ژاپن سرزمینی کوچک با جمعیتی زیاد و مردمی اشباع‌شده است و اکنون چیزی حدود […]

    نسبت ایونجلیکال‌ها با ژاپن ژاپن ویژگی‌های خاصی دارد. در مقایسه با بقیه کشورهای آسیای دور، یک جامعه کاملا باز است. تبشیری‌ها و یا سایر گروه‌های مسیحی، بالفعل و بالقوه، امکان زیادی برای پیشروی در این کشور ندارند. به طور کلی گرایش دینی به این معنی که فردی جذب یک دین بشود و به استخدام آن درآید، در ژاپن مجال چندانی نخواهد یافت. از این جهت ژاپن تا اندازه‌ای مانند اروپای شمالی و غربی است. ‏ ژاپن سرزمینی کوچک با جمعیتی زیاد و مردمی اشباع‌شده است و اکنون چیزی حدود […]

 • بهار و شکوفایی جان
  غلامرضا گلی‌زواره - بخش دوم
  یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    عید نوروز که به مناسبت پایان فصل سرد زمستان و آغاز بهار دلنشین و حیات دوباره طبیعت جشن گرفته می‌شود، حامل پیام آفریننده و شاهدی بر آشکار گردیدن نشانه‌های عظمت الهی می‌باشد که چگونه زمین مرده دوباره جان می‌گیرد و گیاهان به ظاهر خشک شده با دریافت باران زنده می‌شوند و آثار حیات به صورت شکوفه‌های تازه رسته، گلهای نوشکفته و نهال‌های جوان عیان می‌گردد که به راستی نگریستن به این همه جلوه و جمال مبین بارقه‌ای از جمال و کمال الهی است، قرآن کریم می‌فرماید: فانظُر الی آثار […]

    عید نوروز که به مناسبت پایان فصل سرد زمستان و آغاز بهار دلنشین و حیات دوباره طبیعت جشن گرفته می‌شود، حامل پیام آفریننده و شاهدی بر آشکار گردیدن نشانه‌های عظمت الهی می‌باشد که چگونه زمین مرده دوباره جان می‌گیرد و گیاهان به ظاهر خشک شده با دریافت باران زنده می‌شوند و آثار حیات به صورت شکوفه‌های تازه رسته، گلهای نوشکفته و نهال‌های جوان عیان می‌گردد که به راستی نگریستن به این همه جلوه و جمال مبین بارقه‌ای از جمال و کمال الهی است، قرآن کریم می‌فرماید: فانظُر الی آثار […]

 • از جبالبارز تا بارزان
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش چهارم
  یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
    طوایف بارزانی بارزانی‌ها در سرزمینی که به همین نام خوانده می‌شود، در شمال عراق و در مجاورت خاک ایران در ناحیة اربل (اربیل) سکونت دارند. آنها را می‌توان به چهار تیرة اصلی و تقسیمات و زیرمجموعه‌های منشعب تقسیم نمود: الف)۱ـ تیرة بروژی که هستة اصلی بارزان‌ها را تشکیل می‌دهند و خانوادة سران را در بر می‌گیرد؛ ۲ـ تیرة مزوری در غرب بارزان؛ ۳ـ تیرة دوله‌مه‌ری که در جنوب غربی بارزان در جنوب زیستگاه مزوری‌ها در غرب رواندز سکونت دارند؛ ۴ـ تیرة شیروانی که از تیره‌های معتبر بارزان‌ها بشمارند و […]

    طوایف بارزانی بارزانی‌ها در سرزمینی که به همین نام خوانده می‌شود، در شمال عراق و در مجاورت خاک ایران در ناحیة اربل (اربیل) سکونت دارند. آنها را می‌توان به چهار تیرة اصلی و تقسیمات و زیرمجموعه‌های منشعب تقسیم نمود: الف)۱ـ تیرة بروژی که هستة اصلی بارزان‌ها را تشکیل می‌دهند و خانوادة سران را در بر می‌گیرد؛ ۲ـ تیرة مزوری در غرب بارزان؛ ۳ـ تیرة دوله‌مه‌ری که در جنوب غربی بارزان در جنوب زیستگاه مزوری‌ها در غرب رواندز سکونت دارند؛ ۴ـ تیرة شیروانی که از تیره‌های معتبر بارزان‌ها بشمارند و […]

 • ‎‎نوبت‌زنى یا نقاره‌زنى
  محمد ترکمان
  سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
    استقبال و بدرقه خورشید‎ ‎مرحوم استاد یحیى ذکاء درباره آیین نقاره‌کوبى در ایران و پیشینه آن مى‌نویسد‎: «این‌که در افسانه‌هاى ایرانى، گذاردن آیین نوبت‌نوازى به هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید را همچون بسیارى از آیین‌هاى دیگر به جمشید، شهریار نوآور و نیرومند دوره‌هاى اساطیرى نسبت داده‌اند، خود دلیلى بر کهن بودن این آیین ایرانى است. نظامى گنجوى در این بیت اشاره بدین موضوع کرده و گفته است‎: ‎چاربالش نهاد چون خورشید پنج نوبت نواخت چون جمشید‎» ‎استاد ذکاء بر این باور است که یونانیان و رومیان «نقاره» یا […]

    استقبال و بدرقه خورشید‎ ‎مرحوم استاد یحیى ذکاء درباره آیین نقاره‌کوبى در ایران و پیشینه آن مى‌نویسد‎: «این‌که در افسانه‌هاى ایرانى، گذاردن آیین نوبت‌نوازى به هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید را همچون بسیارى از آیین‌هاى دیگر به جمشید، شهریار نوآور و نیرومند دوره‌هاى اساطیرى نسبت داده‌اند، خود دلیلى بر کهن بودن این آیین ایرانى است. نظامى گنجوى در این بیت اشاره بدین موضوع کرده و گفته است‎: ‎چاربالش نهاد چون خورشید پنج نوبت نواخت چون جمشید‎» ‎استاد ذکاء بر این باور است که یونانیان و رومیان «نقاره» یا […]

 • داستان ازدواج امیرالمؤمنین با فاطمه علیهماالسلام
  جشن طوبی
  دکتر احمد مهدوی دامغانی
  سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
    «بسم‌الله الرحمن الرحیم. انّا اعطیناک الکوثر. فصَلّ لربک و انحر. انّ شانئک هو الأبتر». داستان ازدواج حضرت مولی‌الموالی و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیهما) یکی از لطیف‌ترین جلوه‌های زندگی حضرت رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر و حضرت فاطمه(س) می‌باشد، و لطائف و ریزه‌کاری‌های این واقعه میمون و مبارک از بسیاری جهات در فقه و فرهنگ اسلامی، مؤثر و سازنده بوده است. فی‌المثل در موضوعاتی از قبیل خواستگاری و خطبه و مهریه و ولیمه عروسی و غیر آن، دستورالعمل‌های ارشادی بسیاری ضمن این واقعه […]

    «بسم‌الله الرحمن الرحیم. انّا اعطیناک الکوثر. فصَلّ لربک و انحر. انّ شانئک هو الأبتر». داستان ازدواج حضرت مولی‌الموالی و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیهما) یکی از لطیف‌ترین جلوه‌های زندگی حضرت رسول اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر و حضرت فاطمه(س) می‌باشد، و لطائف و ریزه‌کاری‌های این واقعه میمون و مبارک از بسیاری جهات در فقه و فرهنگ اسلامی، مؤثر و سازنده بوده است. فی‌المثل در موضوعاتی از قبیل خواستگاری و خطبه و مهریه و ولیمه عروسی و غیر آن، دستورالعمل‌های ارشادی بسیاری ضمن این واقعه […]

Page 4 of 299« First...23456...Last »