ورزشی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ورزشی

 • دلایل سازمان لیگ برای برگزار نشدن دیدار سوپرجام
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. البته این مصوبه باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و پس از تایید آن‌ها مورد اجرا قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، سرنوشت دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی و همچنین عدم تعریف چنین شرایطی در آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در همین راستا، اعضای هیات رئیس سازمان لیگ جلسه‌ای داشتند که تصمیم‌شان بر این شد که پرسپولیس […]

    در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. البته این مصوبه باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و پس از تایید آن‌ها مورد اجرا قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، سرنوشت دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی و همچنین عدم تعریف چنین شرایطی در آیین‌نامه مسابقات سازمان لیگ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در همین راستا، اعضای هیات رئیس سازمان لیگ جلسه‌ای داشتند که تصمیم‌شان بر این شد که پرسپولیس […]

 • حدادی: پاداش کسی که برای مدال زحمت نکشیده، حلال نیست
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    قهرمان و رکورد دار پرتاب دیسک آسیا گفت: گرفتن پاداش مدال در بازی‌های آسیایی توسط افراد دیگر حلال نیست و باید این پول‌ها به کسی که زحمت کشیده برسد. احسان حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد عدم حضورش در مسابقات دایموند لیگ مراکش اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من باید در این رقابت شرکت می‌کردم تا امتیازات لازم را برای حضور در فینال جمع کنم، اما متأسفانه دعوتم نکردند. مدیر برنامه‌هایم اعلام کرد مراکشی‌ها گفتند حدادی را دعوت نمی‌کنیم و به او ویزا هم نخواهیم داد.وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ورزشکار […]

    قهرمان و رکورد دار پرتاب دیسک آسیا گفت: گرفتن پاداش مدال در بازی‌های آسیایی توسط افراد دیگر حلال نیست و باید این پول‌ها به کسی که زحمت کشیده برسد. احسان حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزشی خبرگزاری فارس، در مورد عدم حضورش در مسابقات دایموند لیگ مراکش اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من باید در این رقابت شرکت می‌کردم تا امتیازات لازم را برای حضور در فینال جمع کنم، اما متأسفانه دعوتم نکردند. مدیر برنامه‌هایم اعلام کرد مراکشی‌ها گفتند حدادی را دعوت نمی‌کنیم و به او ویزا هم نخواهیم داد.وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ورزشکار […]

 • اخبار کوتاه داخلی
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    دلایل برانکو برای جدایی از پرسپولیس سرمربی تیم پرسپولیس به دلیل مشکلات مالی این باشگاه خواهان فسخ قراردادش با این باشگاه شد.به گزارش خبرگزاری فارس، عدم اجرای تعهدات مالی باشگاه پرسپولیس در قبال برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش باعث شد تا سرمربی سرخپوشان نامه‌ای به باشگاه ارسال کند و در آن خواهان فسخ قراردادش شود.در این نامه برانکو ضمن گلایه از بدقولی‌های مالی عنوان کرد که باید مطالبات دستیارانش نیز همانند او پرداخت شود و این موضوع می‌تواند چالش دیگری را مقابل روی مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار دهد.برانکو در این […]

    دلایل برانکو برای جدایی از پرسپولیس سرمربی تیم پرسپولیس به دلیل مشکلات مالی این باشگاه خواهان فسخ قراردادش با این باشگاه شد.به گزارش خبرگزاری فارس، عدم اجرای تعهدات مالی باشگاه پرسپولیس در قبال برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش باعث شد تا سرمربی سرخپوشان نامه‌ای به باشگاه ارسال کند و در آن خواهان فسخ قراردادش شود.در این نامه برانکو ضمن گلایه از بدقولی‌های مالی عنوان کرد که باید مطالبات دستیارانش نیز همانند او پرداخت شود و این موضوع می‌تواند چالش دیگری را مقابل روی مسئولان باشگاه پرسپولیس قرار دهد.برانکو در این […]

 • پیروزی قاطعانه تیم ملی والیبال مقابل روسیه و تثبیت صدر نشینی
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال با نتیجه قاطع برابر روسیه به پیروزی رسید تا با ۲۴ امتیاز در صدر جدول این رقابت‌ها قرار بگیرد. به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در گروه ایران به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل حریف امروزش به پیروزی برسد. میلاد عبادی پور، سعید معروف، محمد موسوی، پوریا یلی، امیر غفور، علی شفیعی و محمد رضا حضرت […]

    تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال با نتیجه قاطع برابر روسیه به پیروزی رسید تا با ۲۴ امتیاز در صدر جدول این رقابت‌ها قرار بگیرد. به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در گروه ایران به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل حریف امروزش به پیروزی برسد. میلاد عبادی پور، سعید معروف، محمد موسوی، پوریا یلی، امیر غفور، علی شفیعی و محمد رضا حضرت […]

 • اخبار کوتاه خارجی
  دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
    انتقاد رسانه‌های جهان از عملکرد آرژانتین و تمجید از کی‌روش رسانه‌های جهان به شدت از عملکرد تیم ملی آرژانتین در نخستین بازی‌اش در کوپا آمه‌ریکا انتقاد کردند و به تحسین کلمبیا پرداختند.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، رسانه‌های جهان شکست ۲ بر صفر آرژانتین را برابر کلمبیا در شروع کوپا آمه‌ریکا ۲۰۱۹ برزیل زیر ذره‌بین قرار دادند و به شدت از عملکرد آلبی سلسته انتقاد کردند. اوله: بدترین شروع ممکن شدیدترین انتقاد از سوی یک رسانه آرژانتینی بود. اوله تیتر زد: بدترین شروع ممکن. آرژانتین بازی بدی […]

    انتقاد رسانه‌های جهان از عملکرد آرژانتین و تمجید از کی‌روش رسانه‌های جهان به شدت از عملکرد تیم ملی آرژانتین در نخستین بازی‌اش در کوپا آمه‌ریکا انتقاد کردند و به تحسین کلمبیا پرداختند.به گزارش ایسنا و به نقل از آس، رسانه‌های جهان شکست ۲ بر صفر آرژانتین را برابر کلمبیا در شروع کوپا آمه‌ریکا ۲۰۱۹ برزیل زیر ذره‌بین قرار دادند و به شدت از عملکرد آلبی سلسته انتقاد کردند. اوله: بدترین شروع ممکن شدیدترین انتقاد از سوی یک رسانه آرژانتینی بود. اوله تیتر زد: بدترین شروع ممکن. آرژانتین بازی بدی […]

 • سلطانی‌فر و صالحی امیری در اردوی تیم ملی بسکتبال و لزوم انتظارات منطقی
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    ابوالقاسم کیانی ـ اولین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال همزمان با رونمایی از خوابگاه بازسازی شده ملی‌پوشان با حضور سلطانی‌فر و صالحی امیری وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک و طباطبایی رئیس و سایر دست‌اندرکاران فدراسیون بسکتبال، صبح روز گذشته استارت خورد. قبل از آغاز تمرین وزیر ورزش و جوانان و همچنین رئیس کمیته ملی المپیک طی سخنانی از قابلیت‌های بسکتبال صحبت کردند در حالی که اتفاق ویژه این تمرین جشن تولدی بود که ملی‌پوشان برای سلطانی‌فر گرفتند. باتوجه به مشکلات اقتصادی که ورزش و به […]

    ابوالقاسم کیانی ـ اولین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال همزمان با رونمایی از خوابگاه بازسازی شده ملی‌پوشان با حضور سلطانی‌فر و صالحی امیری وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک و طباطبایی رئیس و سایر دست‌اندرکاران فدراسیون بسکتبال، صبح روز گذشته استارت خورد. قبل از آغاز تمرین وزیر ورزش و جوانان و همچنین رئیس کمیته ملی المپیک طی سخنانی از قابلیت‌های بسکتبال صحبت کردند در حالی که اتفاق ویژه این تمرین جشن تولدی بود که ملی‌پوشان برای سلطانی‌فر گرفتند. باتوجه به مشکلات اقتصادی که ورزش و به […]

 • اخبار کوتاه داخلی
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    والیبال نشسته ایران، قهرمان رقابت های آسیا و اقیانوسیه تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی مقابل تیم چین، قهرمان مسابقات آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۹ تایلند شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین؛ در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان برای دومین بار و در مرحله فینال برابر تیم ملی چین به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر صفر برابر این تیم، عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.ملی پوشان ایران در ست اول تا سوم […]

    والیبال نشسته ایران، قهرمان رقابت های آسیا و اقیانوسیه تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی مقابل تیم چین، قهرمان مسابقات آسیا و اقیانوسیه ۲۰۱۹ تایلند شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین؛ در آخرین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان برای دومین بار و در مرحله فینال برابر تیم ملی چین به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر صفر برابر این تیم، عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.ملی پوشان ایران در ست اول تا سوم […]

 • پیروزی ارزشمند ایران بر لهستان در ماراتنی نفسگیر
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در ماراتنی نفسگیر به سود تیم والیبال کشورمان به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کولاکوویچ برای شروع این مسابقه از سعید معروف، سید محمد موسوی، علی شفیعی، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، امیر غفور و محمدرضا حضرت پور استفاده کرد. در شروع مسابقه هر دو تیم قدرتمند کار را آغاز کردند، اما برتری یک امتیازی لهستانی‌ها موجب شد در امتیاز ۸ بر ۷ به سود لهستان تیم ها به وقت استراحت فنی اول بروند. امتیاز ۱۴ بر ۱۱ […]

    دیدار تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در ماراتنی نفسگیر به سود تیم والیبال کشورمان به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کولاکوویچ برای شروع این مسابقه از سعید معروف، سید محمد موسوی، علی شفیعی، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، امیر غفور و محمدرضا حضرت پور استفاده کرد. در شروع مسابقه هر دو تیم قدرتمند کار را آغاز کردند، اما برتری یک امتیازی لهستانی‌ها موجب شد در امتیاز ۸ بر ۷ به سود لهستان تیم ها به وقت استراحت فنی اول بروند. امتیاز ۱۴ بر ۱۱ […]

 • اخبار کوتاه خارجی
  یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
    آلگری: می‌خواهم یک سال استراحت کنم ماسیمیلیانو آلگری اعلام کرده بعد از جدایی از یوونتوس حداقل تا یک سال دیگر تصمیم کار با تیمی جدید را ندارد و می‌خواهد کمی به زندگی‌اش برسد.به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمیلیانو آلگری اعلام کرده که قصد دارد یک سال استراحت کند و به دور از دنیای مربی‌گری باشد و بعد از جدایی از تیم فوتبال یوونتوس بلافاصله در تیم دیگر نباشد.آلگری ۵ عنوان قهرمانی در سری‌آ با یووه کسب کرده و دو بار هم به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده است.او گفته: باید […]

    آلگری: می‌خواهم یک سال استراحت کنم ماسیمیلیانو آلگری اعلام کرده بعد از جدایی از یوونتوس حداقل تا یک سال دیگر تصمیم کار با تیمی جدید را ندارد و می‌خواهد کمی به زندگی‌اش برسد.به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمیلیانو آلگری اعلام کرده که قصد دارد یک سال استراحت کند و به دور از دنیای مربی‌گری باشد و بعد از جدایی از تیم فوتبال یوونتوس بلافاصله در تیم دیگر نباشد.آلگری ۵ عنوان قهرمانی در سری‌آ با یووه کسب کرده و دو بار هم به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده است.او گفته: باید […]

 • بازگشت هیجان به کشتی با جدال مدعیان ۵ وزن المپیکی
  شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
    تهران- ایرنا- کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قرار است تکلیف نفرات اصلی ۵ وزن المپیکی و مهم را با برگزاری مسابقات انتخابی در روز هفتم تیر مشخص کند و به نظر می‌رسد که شرایط ۵ وزن دیگر برای حضور در پیکارهای جهانی به نوعی مشخص شده است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ در شهر نور سلطان قزاقستان که سهمیه المپیکی در آن توزیع خواهد شد روز هفتم تیر برگزار خواهد شد.رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا […]

    تهران- ایرنا- کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد قرار است تکلیف نفرات اصلی ۵ وزن المپیکی و مهم را با برگزاری مسابقات انتخابی در روز هفتم تیر مشخص کند و به نظر می‌رسد که شرایط ۵ وزن دیگر برای حضور در پیکارهای جهانی به نوعی مشخص شده است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ در شهر نور سلطان قزاقستان که سهمیه المپیکی در آن توزیع خواهد شد روز هفتم تیر برگزار خواهد شد.رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا […]

Page 1 of 93512345...Last »